Кръг от гледни точки

ОПИСАНИЕ

 Практиката помага на учениците да видят и изследват множество перспективи. Помага им да разберат, че хората могат да имат различно мнение за едно и също нещо. Дейността може да се приложи при анализ на теми и произведения на изкуството, които загатват за по-сложни и комплексни проблеми. Може да се прилага, когато учениците изпитват трудност да видят и разберат други гледни точки. Практиката може да се използва и за стартиране на дискусии относно дилеми и други спорни въпроси.

Изтеглете графичния органайзер от тук

 

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

  1. Въведете учениците в темата, която ще изследвате. Ако темата например е свързана с опазването на околната среда и климатичните промени, представете на учениците различни гледни точки: гледната точка на корпорациите и гледната точка на отделния човек. В часовете по литература пък можете да разгледате даден проблем от гледната точка на различни герои, като например: родното и чуждото през погледа на отделните герои в “Железния светилник” – на Султана, на Катерина или на Рафе Клинче.
  2. Направете мозъчна атака с различни перспективи за случващото се. 
  3. Изберете перспективите за изследване, като използвате работния лист към дейността. Принтирайте копие за всеки ученик или визуализирайте въпросите за размисъл от работния лист:
  • Мисля за (име на събитие/тема/проблем) от гледна точка на … (гледната точка на страната, която сте избрали).
  • Мисля, че … (опишете темата от ваша гледна точка). Обяснете защо смятате така.
  • Опишете въпрос или притеснение, което имате относно тази гледна точка.

Възможна е и работа по двойки или по групи. Разпределете различни гледни точки на отделните групи, за да могат всички да чуят отделните страни на проблема.

  1. След като учениците са готови с работата, представете резултатите и ги обсъдете. Възможна е дискусия, в която различните страни защитават гледната си точка.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 

Практиката може да бъде реализирана в часовете по гражданско образование, история, литература, география, философия и др.

В часовете по гражданско образование можете да предизвикате учениците да разгледат проблеми, свързани с малцинствените групи, от няколко гледни точки: гледната точка на държавата, гледната точка на гражданите или пък гледната точка на членовете на дадена малцинствена група.

Учебният материал по история също предполага анализ на исторически събития от гледната точка на различни участници. Можете да разгледате събития като Втората световна война или Освобождението на България от гледната точка на няколко страни.