Изречение-фраза-дума

ОПИСАНИЕ

 Тази практика помага на учащите да се ангажират и да осмислят текста, с който работят. Целта е учениците да откроят определени думи, фрази и изречения, които са привлекли тяхното внимание и са подпомогнали разбирането на текста. Дейността е приложима за всички учебни предмети, които изискват работа с текст. Учениците могат да работят с откъс от книга, художествен текст или пък с откъс от учебния материал по химия, биология, география и др.

Изтеглете графичния органайзер от тук

 

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  1. Изберете текста, върху който ще работите. Помолете учениците да се запознаят с текста предварително или да прочетат откъса на момента.
  2. Насърчете учениците да подчертават ключови думи и фрази в текста.
  3. Представете на учениците работния лист с въпроси за анализ и ги обсъдете. Ако за пръв път работите по този формат, е най-добре да представите поне един пример за работа. Разсъждавайте на глас и работете с учениците.
  4. Помолете учениците да запишат отговорите си в работния лист “Изречение-фраза-дума” и задайте времеви лимит за работа.
  5. Разпределете участниците в групи от 4 до 6 души и ги помолете да споделят своите отговори, редувайки се. Първият участник споделя първата точка от работния лист: “Запишете изречение, което е имало смисъл за вас и ви е помогнало да разберете по-задълбочено текста.”, след което обяснява избора си и кани другите да коментират и обсъждат отговора. След като всички участници са представили изречение, което е подпомогнало разбирането им, групата преминава към следващата точка от работния лист: “Запишете фраза, която ви е трогнала, ангажирала или провокирала”.
  6. Стимулирайте участниците да дискутират. Помолете ги да идентифицират общи теми и изводи от дадените отговори в групата.  
  7. Най-накрая помолете всяка група да сподели за общите изводи и заключения, до които са достигнали.
  8. Помолете учениците да споделят в каква степен тази дейност е подпомогнала разбирането на текста. Попитайте ги дали работата в група им допада. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРЕДМЕТ 

Практиката е приложима в часовете по литература, история, както и в часовете по всички естествени науки. Може да се реализира в часовете, предназначени за работа с текст, както и при тълкуване на литературно произведение. Можете да приложите и в опростен вариант за учениците в началния етап при запознаване с литературни и/или фолклорни текстове за четене с разбиране.