Етап “Приложение” примери

Примерите са взети от  уроци на колеги и са представени в автентичния си вид, така както са били разписани в личните им планове. В някои от тях можете да видите дейността разписана във вида, в който ще бъде представена на учениците. Гледайте на тях като източник на вдъхновение, а не като идеално разработен етап “Приложение”.

Предмет: История, 6. клас

Предметно знание + мисловен процес: Учениците създават хипотеза за причините за една миграция, базирайки се на причините за Великото преселение на народите.

Дейност

В рамките на 5 минути учениците създават текст за себе си:

 • Всеки да опише какви биха били причините за една миграция и какви ще са последиците за него и семейството му, за страната и територията, която ще напусне, и тази, в която ще се засели;
 • Условието е да ползва поне 3 причини от тези на Великото преселение на народите.

След това в рамките на 3 минути си споделят по двойки и маркират сходните причини, които са свързани с тези от урока.

Предмет: Английски език, 8. клас

Предметно знание + мисловен процес: Ss create 8 rules using imperative form of the verb.

/Учениците създават 8 правила използвайки императивна форма на глагола/

Дейност

В същите групи, създайте 8 правила на поведение за избрано от вас място

(в библиотеката / парка / около басейна).

Половината правила трябва да са положителни, а другите – отрицателни.

Всяка група ще сподели правилата с класа. Останалите групи ще дадат идеи за

правила, които липсват с помощ от чеклист.

Предмет: Математика, 9. клас

Предметно знание + мисловен процес: Учениците изработват графично изображение по информация, която е пресъздадена от непознати за тях данни.

Дейност:

 1. Изберете си проучване. Запознайте се с него и изберете подходящ вид изображение, на което да покажете резултатите от него;

2.Имате 2 минути, за да помисли всеки самостоятелно;

3.В рамките на 8 минути в групите решавате кое графично изображение да използвате и го създавате;

4.Всяка група разполага с 1 минута да представи своето изображение и да се обоснове защо е използвала него.

Проучване 1

Направено е проучване за петте най-предпочитани

игри за забавление навън на децата от 8 до 12

години в България през 1990г. и през 2019г., като в

допитването са участвали по 10 000 деца за всеки

от периодите. Ето и техните отговори:

През 1990 година:

 • игри на ластик- 2600 деца
 • криеница-2100 деца
 • футбол или баскетбол-1700 деца
 • стражари и апаши-2000 деца
 • дама-1600 деца

През 2019 година:

 • скачане на въже-1960 деца
 • кобра с кобра-1200
 • гоненица-1340 деца
 • народна топка-2350 деца
 • футбол или баскетбол-3150 деца

Напишете 2 извода от направеното проучване и

помислете защо са такива резултатите.

Проучване 2

Направено е проучване за

предпочитаните филмови жанрове от

учениците в 8-ми клас в България и

Германия, като те избират между екшън,

драма, комедия, трилър и хорър. В

допитването са участвали 700 деца и

резултатите са следните:

За България

 • екшън-96 ученика
 • драма-152 ученика
 • комедия-182 ученика
 • трилър-170 ученика
 • хорър-100 ученика

За Германия

 • екшън-305 ученика
 • драма-53 ученика
 • комедия-218 ученика
 • трилър-39 ученика
 • хорър-85 ученика

Проучване 3

За да се изследва пазарът на

автомобили в България и да се направи

паралел с пазара в света, е направено

проучване на петте марки автомобили,

които са били най-продавани през

2018 година. Ето и резултатите:

За света – продадени автомобила

Тоуоtа 7.327.346

Vоlkѕwаgеn 5.779.391

Fоrd 4.616.215

Nіѕѕаn 4.162.952

Ноndа 4.127.814

За България -продадени автомобила

Тоуоtа 2795

Nіѕѕаn 2709

Rеnаult 2515

Vоlkѕwаgеn 2075

Ѕkоdа 1824 1824

Предмет: Биология и ЗО, 7. клас

Предметно знание + мисловен процес: Учениците сравняват различни източници на енергия, като извличат информация от текст и графики.

Дейност: игра-експерти.

Сега всяка група отново ще се събере. Този път вие ще сте панел от експерти, които ще трябва в рамките на няколко минути да генерирате серия от съвети на базата на зададена информация за употребата на различни източници на енергия в България. Важно е да работите заедно и да отговорите максимално подробно.

Използвайте данните от графиките за да дадете конкретни предложения, базирани на тях. (извличат информация от графични модели и изказват предложения на нейна база. Сравняват изчерпаеми и неизчерпаеми източници и аргументират предложенията си.)

Трябва да обсъдите идеите си в групата. Изберете един човек, който ще записва отговорите на групата, един човек, който ще ги представи и един човек, който ще следи за времето. Нека са различни от миналия път.

Предмет: ФВС, 2. клас

Предметно знание + мисловен процес: Учениците прилагат техниката на бягане

Дейност: 

 • Всички научихме правилната техника на бягане, нека сега я приложим в едно вълнуващо състезание. 
 • Ученици знаете ли играта „ Ти гониш“ -НЕ !, ДА ?

Правилата на играта са: Определям един гонещ и му давам тази кърпичка. При сигнал от мен за начало на играта, определеният ученик повдига над главата си едната ръка, в която държи кърпичката, и казва високо „Аз гоня“, след което започва да ви гони. Всички се стремите да бягате бързо и да не бъдете докоснати.

Когато гонещият успее да достигне някого и го докосне, казва „Ти гониш“ и спира да бяга. Дава кърпичката на новия гонещ, който също високо съобщава „Аз гоня“ и играта продължава. Не се разрешава на водещия да гони играча, който го е докоснал. При гоненето не се разрешава блъскане, дърпане и излизане извън очертанията на игрището. След приключване на играта за победители се обявяват учениците, които не са били улавяни.  Време за играта 7мин. Стремим се да спазваме правилата, които извлякохте преди малко.

 • Олимпийци, изморихте ли се? -ДА; НЕ

Време е да влезем в друго приключение.

„Бягане по права“ разделяме се на два/ три отбора. При първи  сигнал от мен за начало с пляскане, бягате на място, а при втори сигнал тичате до мен  по правата.  Ще изиграем играта два пъти, като се стремим да демонстрираме правилата за правилно бягане, които изведохме.

Предмет: Човекът и природата, 6. клас

Предметно знание + мисловен процес: Създават решения за действия в рискови ситуации (Болестотворни организми в кръвта – СПИН, Хепатит) като изготвят  виртуално информационно табло с обобщения и решения, което да бъде споделено в училището.

Дейност: Обсъдихме вашите идеи, разбрахме ситуациите, които трябва да разрешим… а сега само ни остава да го съберем във формат, който инспекторите да споделят в нашата общност. Отворете линка, използвайте зададения шаблон за въпроси и направете кратък информативен плакат в празният Google Slides файл. Вашият плакат може да изглежда, както вие си пожелаете, но трябва да съдържа:

 1. Името на болестта, предавана по кръвен път;
 2. Кратко обобщение на рискова ситуация, в която може да бъде предадена болестта;
 3. 3 начина, по който можем да се предпазим от болестта (от библиотеката);
 4. 3 неща, които трябва да бъдат направени, за да се предотврати/намали риска в подадения сигнал. (ваши идеи)

Имате 15 минути да направите своя постер, след което ще се съберем тук, за да обобщим това, което сме измислили и направили, и ще си поговорим за нашата общност.

Предмет: География и икономика, 5. клас

Предметно знание + мисловен процес: Учениците определят геоидната форма на Земята.

Дейност: 

В група по 4 ще имат възможност да тестват теориите:

 1. Плоска Земя и слънчевото греене /смяна на сезони/; (използват диск)
 2. Смяната на деня и нощта, въртенето на Земята и кълбовидната форма, която има, която се отразява при лунно затъмнение; (използват глобус, тенис топка и фар)
 3. С пластелин създават Земята и обясняват, че от Европа да се достигне до С. Америка се пресича Гренландия заради дължината на Екватора, ако се пресича от там. (Обясняват защо не минават през Екватора)

Всяка група минава през трите станции за теориите и водят записки на общ работен лист, където:

А) Наблюдават теорията;

Б) Записват си всички индивидуално информацията;

В) Обсъждат теориите.;

Как ще си сътрудничат по време на активността? 

Групи по 4-ма, като всеки има роля да записва теориите и своите разбирания/изводи, а след това всеки обсъжда в група своите отговори; 

Необходими материали: 

 • Глобус;
 • Пластелин;
 • Тенис топка;
 • Фарче;
 • Работен лист за трите теории.

Предмет: БЕЛ, 2. клас

Предметно знание + мисловен процес: Учениците съгласуват съществително и прилагателно по род 

Дейност: 

След като разбрахме, че съществителното и прилагателното трябва да са в един род, сега ще използвате знанието си. Ще работите в групи по четирима, както сте седнали на чиновете. Първа група е до стената в ляво. Втора група е по средата, а трета е до прозореца. 

Вашият приказен град е заплашен от злодей, който иска да го унищожи. Вашата задача е да спасите града като измислите приказни герои със супер сили.

Първа група ще създадете герой от приказния град в мъжки род. Опишете го с едно прилагателно в мъжки род. Помощни въпроси – Кой е той? Какъв е той?

Втора група ще създаде герой в женски род. Опишете го с прилагателно в женски род. Помощни въпроси – Коя е тя?Каква е тя?

Трета група ще създадат герой от среден род. Опишете го с прилагателно в среден род? 

Работите в групи за 7 минути. След като времето изтече всяка група представя проекта си пред голямата група.

Предмет: Информационни технологии, 6. клас

Предметно знание + мисловен процес: Създава таблица с колони, редове и шийтове

Дейност: 

Време да направим списък с оригиналните продукти за кекс, който ще изпратя на Папи Ханс, за да може да не забравя рецептата

 1. Отваряме си нов файл.
 2. Правим таблица с 2 колони
 3. Първата колона е с името съставки, а втората с името количество
 4. Именувайте таблицата, като над нея обединим 2 клетки в една и сложете текст «Оригинална рецепта за кекс»
 5. В графата количество трябва да напишете колко броя яйца са необходими или колко грама брашно е нужно.
 6. След като направите тази таблица, създайте нов лист и в него направете таблица от една колона, а редовете да са според броя на видовете кексове, които познавате.
 7. Запаметете файла на работния плот със заглавие – Рецепта за кекс.

Разписани идеи за създаване на проекти с фокус приложение