Етап “Приложение”

Какво се случва?

Учениците прилагат знания и умения в нов контекст, в реална или  близка до реална житейска ситуация

Кога се случва? 

В рамките на часа, периодично по време на раздела, в края на раздела.

Как това помага?

Води до Активно учене: 

 • Свързано с реалния живот
 • Връзка с предходни знания и опит
 • Възможност за избор и контрол, и самостоятелност
 • Реалистични нива на предизвикателност
 • Целенасочено упражнение
 • Индивидуални начини на учене
  • – Информацията сама по себе си не носи добавена стойност, ако не ни е необходима и/или не знаем как, кога и къде можем да си послужим с нея. 
  • – Прилагането на новите знания води до по-дълбоко осмисляне и по-дълготрайно запаметяване на нова информация.
  • – Подготовка за реалния живот

Какво правят учениците?

 • Те са активните
 • Организират работата си самостоятелно
 • Развиват креативност и умения за решаване на проблеми
 • Прилагат не само знания, но и СЕУ, и академични умения за справяне с дейността
 • Откриват какво още им липсва като знания и умения

Каква е ролята на учителя?

 • Пуска контрола в максималната възможна степен
 • Връща фокуса
 • Предизвиква,  провокира и задълбочава с допълнителни въпроси
 • Насочва и подкрепя при нужда
 • Събира информация за напредъка на учениците или за неразбирания

Как се създават задачи за Приложение?

Етап “Приложение”