Разкриване на историята

ОПИСАНИЕ

Тази дейност може да се използва при представянето на теми, свързани с въпроси от местно, национално и глобално значение. Тя може да бъде полезна в изкуствата, географията, литературата и историята, като подкрепя по-комплексния поглед над дадена проблематика. В зависимост от вашите цели може да решите да изберете само няколко от въпросите или да промените реда, в който са поставени. 

ВЪПРОСИ

  1. Какво е историята?
  2. Каква е историята от гледна точка на хората?
  3. Каква е историята от гледна точка на развитието на света?
  4. Какво е новото в историята?
  5. Какво е неразказаното в историята?
  6. Какво значи всичко това?