Твърдение – Подкрепа – Въпрос

ОПИСАНИЕ

  • Тази стратегия помага на учениците да развият умения да интерпретират различни  концепции/идеи, като ги окуражава да се аргументират с доказателства и да използват  алгоритми за разкриване на недостоверни твърдения.
  • Приложение: За теми, които изискват допълнително обяснение или подлежат на  множество интерпретации.

Изтеглете графичния органайзер от тук

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Тази стратегия може да работи много добре за индивидуална работа и работа по  двойки/малки групи.

  1. Идентифицирайте теза и потърсете различни доказателства в нейна подкрепа,  както и въпроси за дискусия в голямата група. 
  2. Начертайте на дъската една колона “Доказателства” и една “Въпроси”. 
  3. Попитайте учениците за доказателства, които имат към съответното твърдение  или за допълнителни въпроси, които биха могли да зададат. 
  4. Можете да ги оставите да намерят определена брой и от двете групи или да ги  оставите да работят самостоятелно за зададено време.
  5. След това е важно да чуете отговорите на всеки от тях. Бъдете търпеливи, когато  учениците имат нужда от още минути за мислене.
  6. Отделете време за обсъждане на всеки от отговорите, които учениците дават.  Това може да е “Съгласни ли сте?”, “Колко от вас смятат така?”, “Защо това е  вярно?” или “Какви са причините за това?” – окуражете приятелско несъгласие и  напомняйте на учениците да се изказват, без да обиждат останалите с това.  Задавайте въпроси, които поставят под въпрос достоверността на твърдението, защото така се стига до по-дълбоко разбиране. Нека учениците да знаят, че е  нормално да не са съгласни с някое твърдение, но нека да излязат с друго  предложение.