Да навлезем по-дълбоко

ОПИСАНИЕ

Тази дейност помага на учениците да изследват различни перспективи и гледни точки, докато се опитват да си представят неща, събития, проблеми или въпроси по различен начин. Тя приканва учениците да се впуснат в ролята на герой или предмет – от картината, която гледат, историята, която са прочели, елемента в произведение на изкуство, историческото събитие, за което се обсъжда, и други – и да си представят себе си в тази гледна точка. 

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  1. Поканете учениците да разгледат изучавания ресурс и да генерират, колкото се може повече различни гледни точки по темата или решения на поставения проблем.
  2. Учениците след това избират конкретна гледна точка, в която да навлязат по-дълбоко, и/или от която позиция да говорят, като казват как възприемат ситуацията, какво знаят и за какво ги е грижа. 
  3. Учениците могат да изразят своята гледна точка преди да представят разсъжденията си пред другите или  да не го направят, и след това класът може да познае от коя гледна точка те говорят.

Източник: Project Zero’s Thinking Routine Toolbox