Ролева игра

ОПИСАНИЕ

Подобно на казусите, ролевите игри предоставят реалистичен контекст, който подобрява разбирането на учебни материал. Участието в различни роли позволява на учениците да разберат перспективата на другите и развиват емпатия и умения за разбиране на множество гледни точки. Дейността е подходяща за всички предмети и възрастови групи. 

 

Насоки за създаване: 

  • Можете да използвате реални сценарии от живота или да създадете измислени ситуации, които са свързани с учебната тема;
  • Уверете се, че учениците са добре информирани и подготвени за ролите си. Предоставете необходимите ресурси и информация;
  • Създайте разнообразие в ролите, за да стимулирате различни аспекти на учебната тема и да включите всички ученици;
  • Бъдете гъвкави и отворени за промени по време на играта. Учениците може да предложат иновативни идеи или да реагират неочаквано, което може да допринесе за обогатяване на процеса;
  • Планирайте внимателно времето за изпълнение на дейността и го споделете с учениците;
  • Бъдете конкретни какво от предметното знание искате да видите приложено в ролевата игра и задайте ясни критерии;
  • Отделете време за разбор и обобщение на дейността, за да сте сигурни, че учениците са достигнали желаното ниво на разбиране;
  • Задайте ясни очаквания и норми на поведение и ясно реферирайте при спазването и неспазването им.