Обърната пирамида

ОПИСАНИЕ

Учениците анализират конкретна концепция по двойки, след това в малки групи и после  споделят в целия клас. Тази активност дава възможност на учениците да повтарят  своите мисли всеки път, когато групата им се разширява. Колкото повече учениците  анализират своите концепции с нови хора, толкова повече те задълбочават своите  разбирания, кара ги да се чувстват по-уверени и да черпят от идеите на своите  съученици.

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  1. След като учениците се запознаят с конкретна концепция или текст, ги разделете  по двойки.
  2. Дайте им определено време, в което да обсъдят и анализират съвместно.
  3. След като в двойките са успели да обсъдят своите разбирания, ги разпределете в  малки групи.
  4. В малките групи двойките споделят с останалите какво са научили и направили.  Повтарянето на идеите дава възможност на учениците да откроят какво е  наистина важно, а също и да разгледат различни от своята перспективи.
  5. Малките групи след това могат да се групират с други малки групи и да споделят  своите разбирания. (ако прецените, че е необходимо)
  6. След споделянето в малки групи, групите правят обща дискусия на ниво клас.