Как да интегрираме компютърното моделиране и предприемачеството в уроците си?

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
 • формат А4 хартия, лист;
 • чертожни инструменти, графитен молив;
 • дървесина, пластилин, батерии, силикон, пластмаса, картон и др. според избор на децата за изделията, които изработват (голяма част от материалите са за рециклиране).
Време за активността: 2 седмици

Цели по предметно знание

Учениците:

 • развиват умения за компютърно моделиране и програмиране;
 • прилагат технологични умения в създаването на проекти.

Цели по умения

Учениците:

 • усъвършенстват уменията си за сътрудничество и работа в екип;
 • развиват креативно и логическо мислене;
 • изграждат предприемаческо мислене;
 • подобряват презентационните си умения.

Инженер и учител по компютърно моделиране и предприемачество, Милиодора Христова от 143 ОУ “Георги Бенковски”, София, стъпва в предизвикателния свят на образованието с желание да преобрази учебния процес. Мечтата ѝ е да улесни учениците в съчетаването на компютърното моделиране и предприемачеството, предоставяйки им уникални възможности за креативност и развитие, и подкрепяйки екипната работа между учениците. Интересът към иновативните уроци се отразява в радостта на учениците, а постигнатите резултати се излагат във фоайето на училището, представяйки богатия свят на техните творения.

„Една от причините да тръгна в тази посока е липсата на комуникация при децата и невъзможността им да се сработят с останалите. Това е важно не само в училище, а и във всяка друга среда, където от хората се очаква да могат да работят с други хора за обща цел. От друга страна, когато учениците работят с познати деца, те се отпускат и мотивират, и у тях остават по-трайни знания, както и радост, че и други хора ще видят техните творения.“ – отбелязва инж. Христова.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Стъпка 1: Формиране на екипи

 • Започнете с ново знание: След като се представи новото знание от урока за чертежи по Технологии и предприемачество, учителят въвлича своите ученици в света на практиката.
 • Разпределение: Учениците се разделят в екипи от 2-3 човека. „Те са малки още и за да не се стресират, аз им давам възможност да се разпределят сами. Условието е да не бъдат повече от три деца в група, за да останат мотивирани и концентрирани върху работата си“ – уточнява избора си инж. Христова.
 • Задача за проектиране: Учителката им поставя за задача да изберат идея за изделие (може да бъде всеки един предмет от сграда до кубче Рубик), което да проектират в 3D формат, интегрирайки компютърно моделиране и предприемачество.

Стъпка 2: Изследване и анализ на материали (проучване)

 • Учителката предоставя различни ресурси (тематична литература или примерни изделия), за да могат петокласниците да направят подробно проучване на материалите за своето изделие.

Стъпка 3: Скициране и изготвяне на чертеж

 • След успешното проучване, учениците трябва да съставят скици на своето изделие. Тук е важно да обърнат внимание върху дизайна на проекта, за да могат максимално точно да пресъздадат избраното изделие.
 • Учителят може да насочи вниманието им към някои детайли, ако има нужда от корекция.
 • За домашна работа учениците имат за задача да направят чертеж с използване на подходящи чертожни инструменти като линии, окръжности и др., за да представят точната концепция на изделието.

Стъпка 4: Изработване на 3D модел на изделието и декорация

 • Учениците трябва да започнат процеса на изработка на 3D модел на своето изделие, използвайки подходящите материали, които са избрали в предишните стъпки.
 • Учителят насърчава дискусията в групите, където децата обсъждат идеи, дават предложения или имат нужда от съвети относно предизвикателствата, които срещат по време на работата си по проекта.
 • Този етап се изпълнява в голяма част от времето вкъщи, като учениците имат възможност да приложат уменията си в реалния живот и да развиват креативността си.

Стъпка 5: Презентация на проекта и рефлексия

 • Учениците трябва да представят своя проект пред класа, като включат всички стъпки на процеса – от изследването и анализа на материалите до изработката на 3D модела и декорацията.
 • Учителката формира оценките, взимайки предвид всички етапи на процеса, а учениците трябва да аргументират изборите си на всяка стъпка.
 • След презентацията, се провежда сесия на рефлексия, където учениците споделят какво ги е затруднило, какво им е харесало и дават предложения за бъдещи проекти.

Как да интегрираме компютърното моделиране и предприемачеството в уроците си?

За целите на проекта, инж. Милиодора Христова изготвя онлайн упражнение посредством уеб платформата LearningApps. Учениците представят познанията си за изделията чрез онлайн упражнението, отговаряйки на въпроси и използвайки интерактивен дисплей. 

Учителката смята, че проектната дейност, по която са работили учениците ѝ, развива в тях ценни качества като креативност, творчески умения, пространствено разположение на всеки детайл, прецизност, екипна работа, умения за презентиране, точно изпълнение при спазване на определен срок – комплексни качества, необходими за израстването и развитието на учениците.

Как да интегрираме компютърното моделиране и предприемачеството в уроците си?

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Всеки от учениците участва в проектирането и изработката на 3D модел на собствено изделие. Резултатите включват индивидуални проекти, които съчетават технически умения и творчество. Процесът на самостоятелно избиране на идеи и материали подпомага развитието на техните креативни способности. Сесиите на рефлексия след презентациите на проектите предоставят ценна обратна връзка относно затрудненията, предпочитанията и интересите на учениците. Този процес подпомага по-дългосрочното усвояване на знанията, а съчетаването на компютърно моделиране с предприемачество предоставя възможност за интердисциплинарно обучение, което подпомага разностранното развитие на учениците.

„Иновативността на практиката се изразява в това, че децата са активни участници в целия процес – от планирането и изследването до изработката и презентацията. Приобщаващият характер е видим в участието на хора с различни специфики, които се интегрират успешно в екипа. Това създава обстановка на взаимно приемане. Изготвянето на онлайн упражнение чрез уеб платформата LearningApps  добавя ИКТ елемент в учебния процес, правейки го по-интерактивен и близък до ежедневието на децата.“ – допълва инж. Христова.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Милиодора Христова
143. ОУ "Георги Бенковски", гр. София
Инж. Милиодора Христова е учител от 10 години по компютърно моделиране и информационни технологии и технологии и предприемачество в 143. ОУ "Георги Бенковски", гр. София. Преподава в прогимназиален етап. Тя има стремеж към непрекъснато учене и усъвършенстване, старае се да прилага нови практики и да променя подхода си в зависимост от учениците, с които работи.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали