Буква по буква, дума след дума или защо учениците очакват с нетърпение новия Spelling Bee сезон

Разказ от първо лице, създаден от г-жа Невсе Имамова, учител по английски език в ОбУ “Св.П.Хилендарски”, с. Корница

Научих за националното състезание Spelling Bee през 2012 година и предложих на децата да участваме без да очаквам, че интересът и ентусиазмът, с които се подготвят, ще нарастват и нашият кошер с работливи пчелички ще става все по-голям и по-голям.

Десет години по-късно имам своето обяснение и съм готова да го споделя. По време на подготовката децата не само обогатяват и надграждат своя речников запас, а под формата на отборни игри и групови занимания работят заедно, развиват своите умения за работа в екип, учат и се забавляват, излизайки от рамките на обичайно протичащия час по английски език. По този начин се задоволява фундаменталната потребност на съвременните ученици от учене чрез игрови елемент, активно участие, забавление, структура, мотивация, удовлетворение, социално взаимодействие и емоция.

Как постигаме това?

Сериозна подготовка

Всяка година в продължение на четири месеца участниците от нашето училище се трудят неуморно, за да се подготвят за състезанието. Общият брой на думите, предвидени за училищния кръг на състезанието е 500, като всяка година този списък е различен, което прави участието в състезанието уникално предизвикателство за българските ученици, изучаващи английски език като чужд език.

За да бъде подготовката ефективна, планираме и разделяме равномерно списъка с думи, които децата трябва да научат. Всяка седмица те получават списък с 50 нови думи на английски език, който трябва да научат да пишат, превеждат и спелуват по правилен начин.

Използване на електронни ресурси

Ученето става с помощта на разнообразни ресурси и интерактивни упражнения и игри, предоставени от организаторите на състезанието. Учениците ни с голямо удоволствие изпълняват разнообразните задачи в SpellingCity  и Quizlet, които се превърнаха в неизменна част от часовете по английски език. Използването на електронните ресурси помага на децата да научат нови думи или да затвърдят вече познатата лексика от една страна, от друга – учениците подобряват компютърните си умения, което е изключително важно в съвременния развит и високотехнологичен свят. Когато още от детска възраст бъдат изградени умения за работа с компютър се стимулира дейността на човешкия мозък и спомагат за подобряване на функциите му, както и за увеличаване на неговия капацитет.

 Екипна работа

При подготовката ни за състезанието ежеседмично събираме участниците от всички класове от втори до седми клас и това дава възможност за взаимодействие с участници и победители от предходни години. Допринася за по–ефективната подготовка и се оказва полезно за социалния живот на пчеличките и разширяването на кръга от познати, с които общуват. Малките ни пчелички се опитват да подражават на техните по-големи приятели, като се стремят да изговарят новите думички като тях, стават по-уверени и преодоляват страха си от изява пред нови хора. По-големите участници от своя страна придобиват още повече кураж и хъс за изява и победа. Като цяло емоцията и ентусиазмът при всяко събиране по време на цялата подготовка за състезанието е нещото, което ми дава стимул и мотивация за ежегодното организиране на Spelling Bee в нашето малко училище.

Празник за общността

След усилената подготовка, дълги списъци с думи, отборни игри, тренировъчни занятия и изпитвания, настъпва най-приятната част – организирането и провеждането на училищния кръг на състезанието. В нашето училище той се превръща в един своеобразен празник на английския език. Обикновено това се случва през втората половина на месец февруари, когато навън е бяло, снежно и студено, а в нашия жужащ кошер – слънчево, жълто и пълно с весело спелуващи пчелички. Децата сами изработват покани и украса за празничната ни зала, която по традиция посреща много родители, съученици и гости. В началото на състезанието водещите представят всички участници, а пъстрата зала,  традиционната питка с мед, приятната музика, аплодисментите на родители и съученици допринасят за изграждането на един незабравим спомен от участието на всяка една усърдно трудеща се пчеличка.

Успехите мотивират

С гордост можем да се похвалим като едно от петте училища в страната, наградени в конкурса за най-интересно украсена стая на училищния кръг през 2018 година. Станахме победители и в конкурса BЕЕ Better Together през 2019 година, където споделихме чрез кратко видео как протича подготовката и участието на нашите пчелички в състезанието и как се създават отношения на разбирателство, приятелство и взаимопомощ между участниците от различните класове.

Пчеличките от с. Корница очакват с нетърпение списъка с думи за подготовка за Spelling Bee 2022 и редовните срещи в кошера, където ученето е интересно, забавно и споделено.

Още полезни статии:

Дебат
Комуникативни умения

Дебат

Дебатът е структурирана дискусия. Нивото на структурираност и формалност зависи от учителя. Обикновено има два отбора с поне двама учaстници във всеки. Единият отбор е

Каталог на идеите
Креативност

Каталог на идеите

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да документират изводите от своето проучване.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали