Prepodavame.bg

Схематизират и обясняват схемата и ролята на всеки елемент

Схематизират и обясняват схемата и ролята на всеки елемент

Тази стратегия е чудесна възможност за учениците да приложат своята математическа грамотност в контекста на критическото мислене и да се запознаят с умението. Преди да я приложите, трябва да се убедите, че учениците са запознати с различните елементи на системата. Чрез стратегията фокусирате вниманието им върху взаимодействието на елементите помежду им (в двете посоки) – например как данъците влияят на доходите на населението, както и как доходите на населението влияят върху данъчната политика. Целта на стратегията е да покажем на учениците, че всяко нещо съществува и си взаимодейства в определена система. Важно е да се наблегне на факта, че от една страна, конкретен елемент от една система влияе върху останалите елементи, и от друга – че върху един елемент от системата влияят множество други елементи на системата. При ползване на схематичното представяне на системата учениците я описват чрез графично представяне.

Резултат: Учениците описват ролята и връзката на различните елементи в една система и/или я представят посредством схема.

Примерна инструкция

Като използвате схема, опишете взаимовръзка между различните елементи в системата Х. Разполагате с 10 минути.

Предимства на стратегията

 • Интегрира математическа грамотност;
 • При по-големи ученици има широко приложение – може да се ползва и при водене на записки и/или развиване на умението за учене;
 • Стратегията е широко приложима;
 • Подпомага учениците при систематизиране на информация.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • задачата би отнела повече време при работа с по-сложни системи;
 • учениците трябва предварително да са запознати с различни начини на схематично представяне на системи;
 • системите имат един начин на схематично представяне (при константен брой елементи) и трябва да се внимава учениците да не възпроизвеждат вече обсъждана схема на система.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Вземане на решение при зададен контекст

Вземане на решение при зададен контекст

Тази стратегия надгражда достигнатото ниво на критическо мислене, като фокусира учениците в посока да вземат решение, давайки тежест на определени аргументи според зададения контекст. Например,

Групиране по критерии

Групиране по критерии

Тази стратегия помага на учениците да откроят различни характеристики на отделните елементи от проблема, като фокусира вниманието им към идентифициране на сходни и/или повтарящите се

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Социално-емоционално учене

Формула за по-добри решения

Учениците създават формула за вземане на решение при определен проблем.   Вземане на отговорни решения: Учениците усвояват модел от различни стъпки за вникване, осъзнаване и

Социално-емоционално учене

В обувките на историческа личност

Учениците анализират ключови моменти от живота и делото на конкретна историческа личност. Самоосъзнатост: обвързват емоциите и действията на историческа личност с техните собствениСоциална осъзнатост: осъзнават

Социално-емоционално учене

Поема от изследовател

Учениците се запознават с живота на известен изследовател и създават поема от негово име. Самоосъзнатост: Учениците научават и изпитват нови емоции чрез други хора. Социална

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини