fbpx
Комуникационни умения

Ролеви игри

learning for clever
little girl playing school at home

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи от 4-5 души. Освен конкретен материал ролевите игри развиват комуникационни умения у учениците и могат да бъдат структурирани за всяка възраст.

Ролевата игра е симулация, вид драматизация, в която учениците са поставени в реална ситуация, всеки в специфична роля, с ясни инструкции за действия и краен резултат. Ролевата игра може да се прилага в края на раздел като автентично оценяване (напр. Езици – ситуация в магазин; провеждане на кампания; кулинарно шоу; интервю за работа; Биология – кампания против замърсяване/за защитен вид; География – спор за прокарване на нова жп линия, застрояване на планинска местност). Тя може да бъде спонтанна, може задачата да е дадена и за домашно – като проучване, а разиграването да се случва в клас. В зависимост от целите времето за самата сценка е различно.

Основните стъпки, които трябва да се предприемат при създаване на такава задача, за учениците са:

 • Ясно дефиниране на целта на ролевата игра (напр. нова лексика при езиците; замърсяване на река/парк по биология; реална историческа сцена по история и т.н.);
 • Дефиниране на всички възможни проблеми, които могат да възникнат или външни пречки (място; брой ученици);
 • Внимателно преценяване на времето;
 • Определяне и описание на различните роли; разпределяне между участниците;
 • Детайлно описание на ситуацията;
 • Ясни инструкции за остатъка от класа (наблюдаване и даване на обратна връзка, както и когато времето и целите позволяват – преиграване на ситуацията от наблюдаващите);
 • Представяне на ситуацията;
 • Обсъждане на ситуацията.

Подготовка на учениците

 • Раздайте профилите на учениците и целите, които те трябва да постигнат;
 • (Ако е нужно) дайте още информация и детайли за случката/сцената;
 • Дайте 5-10 мин. на учениците да се подготвят, да се потопят в ролята, да изградят своята стратегия и характер;
 • Докато групата представя своята сцена, всички останали наблюдават с някаква цел – ОВ във формуляр, оценка по матрица за представяне, извличане на информация (например в таблица), отговор на конкретни въпроси и т.н.;
 • След сценката тя се обсъжда, също и поведението на всеки един от участниците, наблюдаващите ученици коментират как биха постъпили и защо, въпросите зависят от предмета и целта на ролевата игра (някои могат да са концентрирани върху комуникативно умение, други могат да са изцяло върху учен материал);
 • Много помага, ако сцените се записват на видео и след това учениците гледат и обсъждат своето поведение;
 • Рефлектирайте с участниците върху това кое им е харесало и кое не; как мислят, че са постъпили, и кое биха променили; как са се почувствали; дали са постигнали целта.

 

Предимства на стратегията

 • Потапя учениците в реална среда;
 • Поставянето в чужда роля дава увереност;
 • Учениците обичат да играят и разиграват;
 • Може да се използва за всякакви цели с всички възрасти;
 • Включени са множество комуникационни умения (в зависимост на каква фаза сте и кое умение развивате в даден момент ролевите игри могат да включват едно или повече);
 • В зависимост от целите ролевите игри могат да са за 2 души, както и за целия клас, за няколко минути, както и за час, седмица, месец, срок;
 • Учениците могат сами да създават ролеви игри с ваша помощ.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • целите трябва да са много ясно дефинирани преди самата игра;
 • крайният резултат и детайлите в профилите на участниците са също от основно значение;
 • не се дават готови диалози, а само насоки, профили на участниците и краен резултат, учениците сами преценяват своето поведение и стратегия;
 • рефлексията и дискусията са задължителни;

учениците, които са в ролята на публика, задължително трябва да имат много ясно дефинирана задача.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.