Prepodavame.bg

Ролеви игри

learning for clever

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи от 4-5 души. Освен конкретен материал ролевите игри развиват комуникационни умения у учениците и могат да бъдат структурирани за всяка възраст.

Ролевата игра е симулация, вид драматизация, в която учениците са поставени в реална ситуация, всеки в специфична роля, с ясни инструкции за действия и краен резултат. Ролевата игра може да се прилага в края на раздел като автентично оценяване (напр. Езици – ситуация в магазин; провеждане на кампания; кулинарно шоу; интервю за работа; Биология – кампания против замърсяване/за защитен вид; География – спор за прокарване на нова жп линия, застрояване на планинска местност). Тя може да бъде спонтанна, може задачата да е дадена и за домашно – като проучване, а разиграването да се случва в клас. В зависимост от целите времето за самата сценка е различно.

Основните стъпки, които трябва да се предприемат при създаване на такава задача, за учениците са:

 • Ясно дефиниране на целта на ролевата игра (напр. нова лексика при езиците; замърсяване на река/парк по биология; реална историческа сцена по история и т.н.);
 • Дефиниране на всички възможни проблеми, които могат да възникнат или външни пречки (място; брой ученици);
 • Внимателно преценяване на времето;
 • Определяне и описание на различните роли; разпределяне между участниците;
 • Детайлно описание на ситуацията;
 • Ясни инструкции за остатъка от класа (наблюдаване и даване на обратна връзка, както и когато времето и целите позволяват – преиграване на ситуацията от наблюдаващите);
 • Представяне на ситуацията;
 • Обсъждане на ситуацията.

Подготовка на учениците

 • Раздайте профилите на учениците и целите, които те трябва да постигнат;
 • (Ако е нужно) дайте още информация и детайли за случката/сцената;
 • Дайте 5-10 мин. на учениците да се подготвят, да се потопят в ролята, да изградят своята стратегия и характер;
 • Докато групата представя своята сцена, всички останали наблюдават с някаква цел – ОВ във формуляр, оценка по матрица за представяне, извличане на информация (например в таблица), отговор на конкретни въпроси и т.н.;
 • След сценката тя се обсъжда, също и поведението на всеки един от участниците, наблюдаващите ученици коментират как биха постъпили и защо, въпросите зависят от предмета и целта на ролевата игра (някои могат да са концентрирани върху комуникативно умение, други могат да са изцяло върху учен материал);
 • Много помага, ако сцените се записват на видео и след това учениците гледат и обсъждат своето поведение;
 • Рефлектирайте с участниците върху това кое им е харесало и кое не; как мислят, че са постъпили, и кое биха променили; как са се почувствали; дали са постигнали целта.

 

Предимства на стратегията

 • Потапя учениците в реална среда;
 • Поставянето в чужда роля дава увереност;
 • Учениците обичат да играят и разиграват;
 • Може да се използва за всякакви цели с всички възрасти;
 • Включени са множество комуникационни умения (в зависимост на каква фаза сте и кое умение развивате в даден момент ролевите игри могат да включват едно или повече);
 • В зависимост от целите ролевите игри могат да са за 2 души, както и за целия клас, за няколко минути, както и за час, седмица, месец, срок;
 • Учениците могат сами да създават ролеви игри с ваша помощ.

 

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • целите трябва да са много ясно дефинирани преди самата игра;
 • крайният резултат и детайлите в профилите на участниците са също от основно значение;
 • не се дават готови диалози, а само насоки, профили на участниците и краен резултат, учениците сами преценяват своето поведение и стратегия;
 • рефлексията и дискусията са задължителни;

учениците, които са в ролята на публика, задължително трябва да имат много ясно дефинирана задача.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Комуникационни умения

Комуникационни умения

Комуникационни умения   Какво представлява умението и защо е важно?   Какво са комуникационните умения?    Когато говорим за комуникационни умения, имаме предвид да предаваш

Elevator pitch

Elevator pitch

Elevator pitch е кратка реч, имаща целта да убеди дадена публика в уникалността на организация, продукт, идея, човек. Тази стратегия се прилага в бизнеса и

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Търсене на незададените въпроси по темата
Креативност

Търсене на незададените въпроси по темата

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да намерят нестандартната гледна точка към

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини