Prepodavame.bg

Категория - Критично и аналитично мислене

Алтернативни научни схващания - какво представляват и имат ли място в класната стая?
Критично и аналитично мислене

Алтернативни научни схващания – какво представляват и имат ли място в класната стая?

Още от древни времена хората търсят обяснение за явленията в обкръжаващия ги свят и именно тази жажда за отговори стои в основата на всички митове и легенди...

Избиране на стратегия: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път
Стратегии Критично и аналитично мислене

Избиране на стратегия: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път

2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно 1.Описание Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори...

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини