STEM дейности, свързани с екологичното образование и спасяването на пчелите

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
 • специфични според избраните дейности.
Време за активността: една учебна година

Цели по предметно знание

 • задълбочаване на познанията за пчелите, за пчелните екосистеми и за местообитанията им;
 • усвояване на норми за екологична култура и поведение с оглед опазване на природата и изграждане на устойчива околна среда.

Цели по умения

 • застъпничество за пчелите чрез споделяне на важна информация за тях с близки и приятели и насърчаване на околните да помагат на пчелите.
 • възпитаване на отговорно поведение към представителите на животинския и растителния свят.

Имат ли пчелите място в класната стая?

Отговор на този въпрос дава Ивелина Атанасова, старши учител в Начално училище “Любен Каравелов”, град Нова Загора. Училището е средищно, а екологичното образование е фокус в педагогическите практики тук. Екопаркът и дворът на учебното заведение често са място не само за пълноценна почивка, но и за провеждане на учебни часове на открито. За училищния екип е важно децата да формират първоначални представи за заобикалящата ги среда, да усвоят знания за това, че живата и неживата природа си взаимодействат, както и да проявят екологосъобразно отношение към природата. Учениците от всички възрастови групи изпитват желание да взаимодействат с природата и да я изучават.

Затова проектът “Спасявайки пчелите, ние спасяваме целия свят!“ на г-жа Атанасова се приема радушно. В проекта са включени разнообразни дейности, чрез които учениците придобиват знания по въпроси, свързани с живота на пчелите, и опазването на околната среда. “Моята мисия е да опазим медоносните пчели в България и помагам на пчеларите, които са посветили живота си на тях. Целта ми е да формирам такава ценностна система у младото поколение, която да доведе до отговорно поведение към околната среда и личното здраве, до изграждане на екологична и здравна култура”, споделя учителката.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Дейностите по ПБО се осъществяват основно в часовете по човекът и природата, компютърно моделиране, технологии и предприемачество и изобразително изкуство в  4. клас, веднъж или няколко пъти седмично.

Г-жа Атанасова сама планира част от дейностите, а за други намира вдъхновение в интернет. Ето на какво се спира учителката:

 • „Картички с кауза“

Учениците подаряват собственоръчно изработени картички на възпитаници на детските градини с послание “Спасявайки пчелите, ние спасяваме целия свят!“. Картичките съдържат семена на медоносни растения, любими на пчелите.

 • “Осинови кошер“

С включването в програмата ”Осинови кошер“ на Фондация „Истински мед“ учениците подаряват живот на над 60 000 пчели и допринасят за биоразнообразието и увеличаването на популацията на пчели в България. Те имат възможност да дадат име на пчелата-майка и на осиновения кошер. Като подарък за подкрепата осиновените пчелички радват децата всеки месец с вкусен мед.

 • “Свещи от пчелен восък“

Учениците успяват да се докоснат до пчелния восък, изработвайки от него свещи. Научават за лечебните му свойства и за различните изделия, които се изработват от пчелен восък.

 • “Рецептурник: рецепти с мед“

Всеки ученик има за задача да потърси рецепти, в които основна съставка е медът. Следващата стъпка е рецептите да се съберат и да се оформят в книжки-рецептурници, които подаряват на своите майки и баби.

 • Рисуване и моделиране на нашите приятели – пчелите

Учениците рисуват и моделират пчели от различни материали. С готовите рисунки и изделия правят изложба. Със същите се включват и в Национален конкурс на тема “Цветята, пчелите и медът“, организиран от пчеларска ферма Странджа, с. Индже войвода, в който завоюват 1-во място.

 • “Виртуална книжка за живота на пчелите“

Учениците събират информация за пчелите – любопитни факти за тях, защо ги наричат “малките архитекти“ и как тези малки същества отдават почит на иконите. Цялата информация обобщават във виртуална книжка, която представят пред децата от подготвителна група.

STEM дейности, свързани с екологичното образование и спасяването на пчелите

 • “Хотел за диви пчели“

Нарастващите градове, изчезването на парковете и дърветата в тях намаляват възможностите дивите пчели сами да си строят домове. Така наречените „Пчелни хотели“, помагат на дивите пчели да намерят убежище и да снaсят яйцата си. В подкрепа на самотните пчели, ученици и родители се впускат в направата на домове. За целта са използвани природни и рециклируеми материали. Готовите къщички са поставени в Екокъта на училището.

STEM дейности, свързани с екологичното образование и спасяването на пчелите

 • “Пчелна баня“

Пчелите ожадняват много, търсейки и събирайки нектар, затова малките природолюбители им подготвят „пчелни бани“. За целта плитки пластмасови чинийки се пълнят с вода и вътре се подреждат камъчета, така че да стърчат над повърхността на водата. Пчелите кацат върху камъчетата, за да си вземат освежаваща почивка.

 • “Доброволци за броене на диви пчели“

Naturalist е онлайн социална мрежа за гражданска защита за учени и природолюбители, в която хора от цял свят могат да публикуват своите наблюдения на живата природа и да ги дискутират. Учениците се включват във втория пореден за България BioBlitz, чиято цел е да установи видовото разнообразие и състоянието на популациите от диви пчели в страната. Тяхната задача е да снимат през специално разработено мобилно приложение пчелите, които забелязват, когато излизат сред природата или просто докато се разхождат в парка. Техните усилия допринасят за набирането на актуални данни относно видовете диви пчели, които се срещат в България.  

 • “Да засадим медоносни растения в Екокъта на училище“

При липса на цъфтяща растителност пчелите започват да изостават от своето развитие. Именно затова г-жа Атанасова планира съвместна инициатива между ученици и родители родители за засаждане на медоносни растения. Идеята е това да стимулира пчелите по време на безпрашие. 

 • “Информационна кампания за значението на пчелите”

В часовете по компютърно моделиране учениците изработват проекти на брошури под наслов „Няма пчели – няма бъдеще“. Готовите материали са разпечатани и разпространени сред гражданите на град Нова Загора.

STEM дейности, свързани с екологичното образование и спасяването на пчелите

 • “Малките математици и архитекти – пчелите“

По всяка вероятност пчелите имат в паметта си „карта“ на целия маршрут, който са изминали и който предават на другите чрез своя танц. Въпреки относително простата си организация, мозъкът на пчелата е способен на нещо, което е изключително сложно математически – да строи килийките на питите в шестоъгълна форма. Учениците научават интересни факти за малките математици – пчелите – и влизат в тяхната роля, като конструират шестоъгълници от дървени пръчици.

STEM дейности, свързани с екологичното образование и спасяването на пчелите

 • Включване в международната инициатива #withNature2020 за глобално съвместно произведение на изкуството

Инициативата обединява разнообразни общности по целия свят на Международния ден за биологичното разнообразие. Партньор от българска страна е Българска фондация “Биоразнообразие”. Целта е местните хора да се ангажират да защитят екосистемите на застрашените растителни или животински видове близо до тях и да се създаде визуално запомнящо се масово събитие, което да фокусира вниманието върху загубата на биоразнообразие.

 • Запознаване на учениците с видовете пчели и устройството на кошера с образователната платформа MozaBook;
 • Включване на учениците в конкурса за детска рисунка “Опазвам биоразнообразието от замърсяване“ – конкурсът е организиран от СНЦ Зелени Балкани съвместно с Читалище “Просвета – 1888“, гр. Поморие във връзка с изпълнението на проект “Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския басейн“;
 • Включване и заемане на призови места в конкурса “Влажните зони” – конкурсът е организиран от СНЦ “Зелени балкани” и РИОСВ – Пловдив по проект #LIFEforBGNatura;
 • Включване в инициативата Global Recycling Day, посветена на Световния ден на рециклирането – учениците демонстрират различни начини да се рециклират или преизползват отпадъци. Изработват торбички за пазаруване от стари дрехи и хранилки за птици.

Снимков материал и подробно описание на всички дейности, включени в инициативата “Спасявайки пчелите, ние спасяваме целия свят!“, може да намерите в този доклад за реазлириран проект

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

С работата по този голям пчелен проект учениците разширяват и повишават теоретическото и практическото равнище на знанията си по въпросите, свързани с живота на пчелите и опазването на околната среда. При реализирането на добрата практика учителката целенасочено организира дейности на открито, защото е убедена, че за подрастващите е важно да формират чувство за взаимовръзка с природата. Благодарение на целенасочената работа децата променят своето мислене, поведение и начин на живот и формират отношение към околната среда.

В класа има дете от ромски произход, което се включва в дейностите с огромно желание. Голяма част от учениците на г-жа Атанасова са с изявени лидерски качества и постигат високи резултати в множество регионални, общински, национални и международни конкурси и олимпиади, на които заемат призови места. Те се включват и в поредица външни за училището инициативи, свързани със значението на пчелите и тяхното опазване. 

Учителката споделя, че практиката би могла да се развие с включване на учениците в нови дейности, свързани с екологичното образование и спасяването на пчелите. Сферите на изследване могат да се надградят, като се търсят отговори на следните въпроси:

 • Как живеят пчелите?
 • Каква е връзката между пчелите и тяхната среда (цветята)?
 • Защо и как пчелите общуват помежду си? Как можем да разкодираме и да разчетем езика на пчелите?
 • Как можем да съберем възможно най-много нектар, като използваме езика на пчелите?
 • Защо пчелите използват шестоъгълни пчелни пити?

В заключение г-жа Атанасова обобщава: “Най-доброто, което можем да направим, е да образоваме децата, да ги насърчим да създават смисъл, да правят добро, да живеят в хармония и грижа за природата!”.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Ивелина Атанасова
Начален учител в НУ “Любен Каравелов” – гр. Нова Загора
Казвам се Ивелина Атанасова и съм старши учител в начален етап от средното образование, преподавател в I - IV клас в НУ “Любен Каравелов” – гр. Нова Загора. Имам 11 години педагогически стаж, две магистърски степени и придобита Трета професионално-квалификационна степен. Създала съм множество електронни ресурси, презентации и електронни образователни книги за деца. С новаторски дух използвам във всекидневната си работа интерактивни методи на преподаване. Безрезервно дарявам творческите и методическите си идеи.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали