fbpx
Стратегии Инструменти за учители Четивна грамотност

Стратегии за развиване на четивна грамотност

Стратегии за развиване на четивна грамотност

1.1.1.    Задават си въпроси по текста

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Извлича информация от непрекъснат текст. 5-12 15 мин 10 мин

Описание

Дават се няколко минути за прочитане на текста в зависимост от дължината му. След това всеки изписва поне 2 въпроса, свързани с ключовите моменти от текста, в рамките на 2 минути. 2-3 ученици четат въпросите си, а останалите търсят отговорите в текста. Това трябва да отнеме не повече от 5 минути.

Резултат: Вникват в смисъла на текста.

Примерна инструкция

Имате 3-4 минути да прочетете текста и още 2 да запишете поне по 2 въпроса, свързани с важната информация в него.

Предимства на стратегията

 • Учениците обръщат внимание на важните моменти от текста, преди да са прочели въпросите към него;
 • Учениците се научават да задават въпроси върху ключова информация;
 • Учениците имат възможност да се допълват един друг.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • на някои ученици може да им отнеме повече време четенето на текста;
 • на някои ученици може да им отнеме повече време съставянето на въпросите;
 • може някой от въпросите да се окаже неправилно зададен и да обърка останалите;
 • при отговорите може да се разпали дискусия и да загубите повече време.

1.1.2. Разделят в две колони важни факти от текста и интересни факти от текста

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Извлича информация от непрекъснат текст. 5-12 10 мин 10 мин

Описание

Разделят се две колони – учителят на дъската, учениците в тетрадките. Разделяте ги на две групи за не повече от 30 секунди – едните пишат за интересните факти от текста, другите – за важните. Двата вида могат да се припокрият. Давате им 2-3 минути да ги напишат и 2-3 минути обсъждате написаното. След това отговарят на въпросите в текста.

Резултат: Отсяват предварително важната информация, за да отговорят по-внимателно на въпросите след текста.

Примерна инструкция

Всички ученици зад Петър, Андрей и Венета пишат по първата колона, а останалите – по втората. Имате n броя минути да прочетете текста и 2 минути да попълните таблицата с поне 4 факта. След това обсъждаме заедно.

Предимства на стратегията

 • Може да се получи добро отваряне на урок;
 • Учениците могат да се допълват;
 • Учениците дават различни гледни точки;
 • Фокусирани са към ключовите думи в текста;
 • Целият текст минава през съзнанието им и тогава коментират и отговарят на въпросите.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • има вероятност на някои ученици да не им стигне времето за четене на текста;
 • възможно е някои ученици да искат да пишат по другата колона;
 • може да се впуснат в дълго обсъждане на важни или интересни факти, което да отнеме повече време.

От практиката

Важни факти Интересни факти

 

1.2.3. Преди да са прочели текста, отговарят на въпросите: „Какво трябва да знам?” и „Какво знам вече?”

Подходяща за Приблизително време
Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час
1.1. Извлича информация от непрекъснат текст. 5-12 10 мин 6 мин

Описание

Преди да бъдат раздадени тестовете/задачите/проектите, се записват заглавието и подзаглавието (ако има такова) на текста на дъската. Учениците имат 3-4 мин да си нахвърлят бележи за това какво знаят вече по темата и евентуални въпроси, които им изникват в съзнанието във връзка с нея. След това могат да се отделят 2 минути за взаимно споделяне на предварителните знания и въпроси. Чак тогава се раздават текстовете и въпросите към тях.

Резултат: Учениците са по-фокусирани към съдържанието на текста.

Примерна инструкция

Прочетете внимателно заглавието на дъската и си отбележете в тетрадките какво знаете вече по темата и какво ви идва на ум като въпрос. Разполагате с 3 минути. После обсъждаме заедно.

Предимства на стратегията

 • Добър начин за отваряне на урок или упражнение, в което учителят води учениците;
 • Фокусиране върху текста.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • е възможно на някои ученици да им отнеме повече време отговарянето на двата въпроса;
 • възможно е някои ученици да не разберат заглавието и да не могат да отговорят;
 • възможно е някои ученици да се впуснат в дълги обяснения какво предварително знаят по темата;
 • може времето за споделяне да не стигне, ако позволите да отговарят без някакъв ред, и т.н.

За автора

Петко Иванов

Петко е икономист по образование, но преподаването и технологиите винаги са били неговата страст. Пише собствен блог http://petkoivanov.com и подпомага технологично учители и организации за да са по-добри в това, което правят.

Добави коментар

Кликни за да добавиш коментар

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.