Етикет: Въпроси по текст

Lamp on black board

Преди да бъдат раздадени тестовете/задачите/проектите, се записват заглавието и подзаглавието (ако има такова) на текста на дъската. Учениците имат 3-4

1.1.1. Задават си въпроси по текста Подходяща за Приблизително време Цел Възрастова група Предварителна подготовка В час 1.1. Извлича информация