Отговор на въпросите: “Какво трябва да знам?” и “Какво знам вече”?

Lamp on black board

Преди да бъдат раздадени тестовете/задачите/проектите, се записват заглавието и подзаглавието (ако има такова) на текста на дъската. Учениците имат 3-4 мин да си нахвърлят бележки за това какво знаят вече по темата и евентуални въпроси, които им изникват в съзнанието във връзка с нея. След това могат да се отделят 2 минути за взаимно споделяне на предварителните знания и въпроси. Чак тогава се раздават текстовете и въпросите към тях.

Резултат: Учениците са по-фокусирани към съдържанието на текста.

Примерна инструкция
Прочетете внимателно заглавието на дъската и си отбележете в тетрадките какво знаете вече по темата и какво ви идва на ум като въпрос. Разполагате с 3 минути. После обсъждаме заедно.

Предимства на стратегията

  • Добър начин за отваряне на урок или упражнение, в което учителят води учениците;
  • Фокусиране върху текста.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • е възможно на някои ученици да им отнеме повече време отговарянето на двата въпроса;
  • възможно е някои ученици да не разберат заглавието и да не могат да отговорят;
  • възможно е някои ученици да се впуснат в дълги обяснения какво предварително знаят по темата;
  • може времето за споделяне да не стигне, ако позволите да отговарят без някакъв ред, и т.н.

Още полезни статии:

Стратегии

Избиране на стратегия: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път

2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно 1.Описание Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали