fbpx
Емоционална интелигентност Физическо възпитание и спорт

Как да интегрираме развитието на социално-емоционални умения в часовете по физическо възпитание и спорт

Как да интегрираме развитието на социално-емоционални умения в часовете по физическо възпитание и спорт

За съжаление личните ми спомени от часовете по физическо възпитание и спорт (ФВС) изобщо не са свързани с генериране на положително отношение към физическата активност и осъзнаване на нейната важност за здравето ми. Бях доста слаба по този предмет и по-скоро помня борбата с различните уреди, страха от летящи към мен топки и депресиращо неуспешните ми опити за покриване на нормативите за тичане, скачане и коремни преси. Едва като възрастен човек имах късмета да се сблъскам с житейски обстоятелства, които промениха нагласите ми към спорта и ме накараха да оценя влиянието му върху физическото и психическото ми здраве.

Според ДОИ на МОН обучението по ФВС цели да изгради у учениците положително отношение и траен интерес към спортните дейности, съзнателност относно значението им за здравословния начин на живот и навици за оптимално физическо натоварване. Създаването на тези позитивни емоционални връзки с физическата активност обаче никак не е лесно. 

Както при всеки учебен предмет, част от учениците имат затруднения да покрият изискванията на ФВС и това драстично намалява мотивацията им да продължават да опитват. Също така съвременната действителност предполага много по-заседнал начин на живот при децата и младежите, което допълнително затруднява задачите на учителите по ФВС. Цената на трайния „провал” на даден ученик по предмета е твърде висока, тъй като се измерва със сериозни поражения върху физическото и психологическото му благополучие в бъдеще.

Целенасоченото развитие на социално-емоционални умения в часовете по ФВС има потенциала да помогне на учениците да разберат по-лесно ползите от физическата активност, да изпитват позитивни емоции и увереност, да проследяват индивидуалния си напредък и да повишат мотивацията си. Естеството на спортните дейности в часа само по себе си предлага много възможности за социално-емоционално учене. Когато обаче учителите въвеждат учебни практики, които умишлено изграждат социално-емоционални компетентности, позитивните последствия са категорично осезаеми.

Тази статия предлага няколко практически идеи за дейности, с които да интегрирате социално-емоционалното учене в часовете по ФВС.

Практики за самоосъзнатост (идентифициране на емоции, мисли, ценности и влиянието им върху поведението):

 • Поставете на учениците задача редовно да наблюдават и определят емоциите си при различните видове активност, които упражняват по време на часа. Изпълнявайки задачата регулярно, учениците постепенно започват да разпознават силните си страни, развиват точна самопреценка във връзка с физическите упражнения и се научават да подбират повече спортни дейности, които им носят радост, предизвикателства и усещане за принадлежност.

 

 • В часовете по ФВС учениците непрестанно имат за задача да се движат. Превърнете физическата активност в „емоционално движение” като дадете допълнителна задача за изразяване на определена емоция. Например инструктирайте учениците да тичат сякаш са ядосани, да скачат все едно са щастливи, да дриблират като че ли са объркани. Тази практика ще накара децата да изследват емоциите си и влиянието им върху начина, по който се движат и върху цялостното им поведение. Макар и не твърде лесна за изпълнение, дейността повишава нивото на самоосъзнатост и може да бъде безкрайно забавна.

 

 • Предизвикателствата за задължителна част от обучението по ФВС. Можете целенасочено да насърчите учениците да изследват емоционалния си свят, като при задаването на предизвикателни за тях задачи направите пауза и ги накарате да си отговорят на въпросите: как те кара да се чувстваш това предизвикателство и как се държиш, когато се чувстваш по този начин. Няма нужда да ви отговарят на глас ако се срамуват, важно е сами да си дадат сметка какво изпитват и как реагират когато са фрустрирани.

Практики за самоуправление (регулиране на емоции и поведения, поставяне и постигане на цели, проследяване на напредък):

 • Стресовите ситуации по време на физически упражнения или отборни игри са много. Задайте на учениците задача да проучат какво правят големите спортисти, за да се успокоят и фокусират във важни моменти от дейността си. Дали поемат дълбоко въздух, дали изпълняват специфични ритуали и т.н. Може да подберат видеа с примери, които да се гледат от целия клас. После в рамките на дискусия насърчете учениците да изберат своя лична стратегия за регулиране на емоциите при сблъсък със стресова ситуация. Остава само да си я припомнят и да я осъществят, когато „важният момент” дойде.

 

 • Насърчете всеки ученик да си постави и запише лични цели за постигане по време на часовете по ФВС. Например в коя дейност иска да напредне и да стане по-добър. Какво би искал да постигне в рамките на тази седмица, месец, срок или година. След това нека направят план какво могат да предприемат, за да постигнат желаното. Когато имат конкретни цели в главата си, учениците ще са по-ангажирани и мотивирани при изпълнението на задачите си. 

 

 • Периодично осигурявайте време на учениците да се връщат към списъка си с цели и да рефлектират върху постигнатите резултати. По този начин те ще могат да проследят индивидуалния си напредък и всъщност да установят, че стават все по-добри. Това ще ги направи по-уверени и ще им помогне да се абстрахират от сравнението с останалите и да се фокусират върху собственото си развитие.

Практики за управление на взаимоотношенията (създаване на приятелства, оказване на помощ, разрешаване на конфликти):

 • Играйте играта „Питаща топка” като загрявка в началото на часа или преди отборна игра. Учениците си подхвърлят топка, върху която има записани общи въпроси (за целта може да се използват лепящи листчета – така въпросите могат периодично да се сменят), като например „коя е любимата ти закуска” или „какви филми обичаш да гледаш”. Ученикът, който хваща топката прочита един от въпросите и отговаря, след което подхвърля на друг ученик. По този начин децата и младежите се опознават по-добре, научават нови неща един за друг, намират сходни интереси и са насърчени да общуват по-интензивно помежду си с цел да се сближат повече.

 

 • По време на състезания и отборни игри емоциите често ескалират и може да се стигне до непремерени думи и взаимни обиди. В такива ситуации не бързайте да реагирате със санкции на неприемливото поведение. Прекратете временно дейността и дайте възможност на разстроените ученици най-напред да се успокоят, може би използвайки изработените си лични стратегии за регулиране на емоциите. След това заедно с всички ученици направете брейнсторминг за генериране на идеи как въвлечените в конфликта са могли да кажат каквото искат по по-уважителен начин. В подобни ситуации може да припомняте, че професионалните спортисти нямат право на вербална или физическа агресия към останалите играещи и са длъжни да владеят емоциите си.

 

 • Играйте играта „Строители и разрушители”. Учениците са разделени на два отбора, като единият отбор (строителите) трябва да построят кула от предмети (конуси, фризбита, ракети и др.), след което другият отбор (разрушителите) има за задача да разруши построеното. След като всички ученици са били в ролята и на строители, и на разрушители, можете да проведете дискусия на тема кое е било по-лесно – да строят или да разрушават. Обикновено децата установяват, че разрушаването е много по-лесно. Тогава можете да направите паралел с човешките взаимоотношения и да насърчите учениците да споделят кое е по-лесно – да се подиграеш и да обидиш някого или да му приповдигнеш духа и да го окуражиш? След което предложете да вземете групово решение, че в рамките на този час всички ще са строители и само ще подкрепят съучениците си.

Практика за отговорно вземане на решения:

 • Насърчете развитието на лидерство и персонална и социална отговорност, като при провеждане на по-големи турнири разпределите различни роли на учениците – например организатори, отговорници по рекламата, отговорници за спортната екипировка, треньори, съдии, отговорници за записване на резултата и др. Тази практика осигурява на учениците възможности да решават проблеми, да тренират самоконтрола си, да саморефлектират и да вземат отговорни и етични решения.

Знанията, уменията и увереността, овладени в часовете по ФВС осигуряват възможност на децата и младежите да се наслаждават на оптимално физическо натоварване през целия си живот. Нещо повече – те им позволяват да интегрират умения, нагласи и поведения, така че да се справят ефективно с ежедневни задачи и предизвикателства в бъдеще.

Бъдете активни – превърнете салона в пространство за развитие на цялостна личност – физически, психически и емоционално здрава.

Източници:

 1. Симеонова, В. Какво представлява социалното-емоционалното учене? Преподаваме.bg
 2. Младенова, М. (2022). Връзката ТЯЛО-УМ: как физическата активност подобрява благополучието на ученицитеПреподаваме.bg
 3. Milne, A., (2021). Aligning to a Social Emotional Lens in Physical Education. #slowchathealth.
 4. Elias, M. J., (2018). SEL Skill Development During Recess and PE. Edutopia.
 5. (2020). Using Athletics to Teach Social and Emotional Skills. Edutopia.
 6. Jacobs, J., Wright, P., Social and Emotional Learning Policies and Physical Education. Advocacy in action.
 7. Social-Emotional Learning. A guide for Inclusive Strategies and Practices for Social-Emotional Learning (SEL) in Physical Education.
 8. Beighle, A., Social Emotional Learning Ideas in Phys Ed. PE Express Blogcast #57
 9. Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. (2019). Core SEL Competencies.
 10. Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка. Министерство на образованието и науката.
 11. НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Министерство на образованието и науката.

За автора

Мая Младенова

Мая е актриса и учител, която обича да преподава докато играе и да играе докато преподава. Учи малки и големи на английски език, актьорско майсторство и публична реч. Неуморно търси смисъл. Другите ѝ любими занимания са да чете, пише, пее и танцува.

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.