Научна десетка за месеца

Научна десетка за месеца

В рамките на раздела отправяме предизвикателство към учениците да генерират научни въпроса по темата на раздела. Избираме ден, в който гласуваме за десетте най-добри въпроса. Вариация на стратегията за ученици, които са по-напреднали в задаването на научни въпроси, е да ограничим времето за генериране на въпроси до първите няколко часа от раздела и след това да търсим отговорите им заедно с учениците чрез проекти и т.н.

Предимства на стратегията

  • Има състезателен елемент;
  • Не отнема време в рамките на часа;
  • Ангажира учениците с темата на раздела;
  • Може да ги провокира да търсят допълнителна информация.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • е важно да мислим как да ангажираме всички ученици в създаването на въпроси, дори и тези, които не се чувстват уверени в предмета;
  • важно е да мислим как да управляваме процеса, така че да не са избрани всеки месец въпросите на едни и същи ученици.

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали