Интерактивните дисплеи – първи помощник на учителя

Тази гост статия е създадена със съдействието на експертите на Поликомп – официален дистрибутор на водещи брандове за техника за образованието.

По-малко от половината от днешните ученици ще бъдат подготвени за най-динамичните професии утре. Персонализираният подход към обучението на всеки ученик е ключът към успеха. За персонализирано обучение учителите се нуждаят и от време, и от инструменти.

Защо да бъдем сред иноваторите?

Използването на различни устройства в учебния процес помага на учениците да разберат по-добре инфомационния свят, от който те вече са част. То предоставя възможности за интерактивен учебен процес, който развива дигиталната грамотност, критичното мислене и  уменията за решаване на проблеми.

Има толкова много ползи от новите технологии! Искате ли да разберете повече? Ето някои от основните предимства на използването на интерактивни дисплеи, които обединяват функциите на интерактивна дъска, проектор, компютър и камера в едно-единствено устройство:

Активно учене

Активното учене е учене чрез ангажиране със съдържанието, което насърчава пълноценното участие на учениците в учебния процес. С помощта на цифровите дисплеи може лесно да се превключва между различни типове съдържание, например видеоклипове, изображения и текст. Учебният материал може да бъде лесно приспособен към интересите на децата и техните потребности и да осигури едно по-персонализирано учебно изживяване. В добавка, използването на дисплеи в класната стая насърчава участието на учениците, предизвиква ги да действат, за да усвояват знания и да ги прилагат на практика. Интерактивните тъч дисплеи позволяват на учениците да свързват, комбинират и разместват компоненти на екрана, да записват цифрови изрази, да създават схеми, мисловни карти, дизайни на прототипи, да решават рай-разнообразни учебни задачи.

Пестене на време

Преминаването между различните видове съдържание се осъществява бързо и плавно, което позволява да използвате максимално пълноценно учебното време в час. Дисплеите също така дават възможност за лесно запазване и повторно използване на цифрово съдържание, например презентации и планове на уроци. Представете си колко усилия би могло да ви спести това! 

Развиване на ключови умения

Съвременните професии изискват все по-голяма дигитална грамотност, адаптивност, умения за решаване на проблеми и критично мислене. Използването на интерактивни дисплеи в класната стая помага за развиването на тези умения и подготвя учениците за бъдещата им професионална реализация. 

Меките умения, напр. работа в екип и сътрудничество, също биха могли да се подобрят – чрез използването на мултитъч функцията, която позволява на няколко ученици едновременно да създават съдържание на екрана. Така при провеждане на STEM проекти или ПБО децата могат лесно да представят резултатите от своите изследвания и анализи. По-добрата визуализация на проблемите помага за по-доброто им разбиране, за откриване на работещи решения, анализиране на възможните недостатъци на всяко от тях и избора на най-подходящото.

Интерактивност

Използването на новите технологии позволява преминаването от лекционен тип преподаване към интерактивно обучение, при което учениците взаимодействат със съдържанието. На практика интерактивните дисплеи дават изключително голям набор от възможности за оптимизиране на учебния процес и повишаване на ангажираността на учениците.

Интерактивните сензорни дисплеи могат да вдъхнат живот на всеки урок и проект. Искате да направите дисекция на жаба или да разгледате устройството на органите и клетките? Няма проблем! Може да заредите най-различни триизмерни модели, които учениците да увеличават и разглеждат от всички страни. Става възможно и провеждането на експерименти, за които училищната лаборатория няма ресурси или които не са достатъчно безопасни за осъществяване в реални условия. Може да използвате интерактивните дисплеи още за дигитални разходки в Африка или амазонската джунгла, в Лувъра или дори в Космоса. Що се отнася до стереометрията – никога не е било толкова лесно да покажете на учениците характеристиките на обемните тела.

Забавление

Като цяло интерактивните дисплеи са страхотна инвестиция за училища, които искат да създадат динамична и позитивна учебна среда. Освен че подобряват ученето, новите технологии могат значително да подобрят и атмосферата в клас, а съответно – и нагласите на учениците към учебния процес. Има редица приложения, които да използвате за затвърждаване на знанията посредством игри, състезания, викторини или мисии.

Управление на класната стая

Ако ви е омръзнало да повтаряте до безкрай едни и същи насоки за работа, тогава вероятно ще се зарадвате да узнаете, че и в тази ситуация интерактивните дисплеи могат да ви бъдат полезни. Те значително ще подобряват управлението на класната стая, като създадат по-организирана и ефективна учебна среда. С тяхна помощ може да показвате стъпки за изпълнение на експерименти, алгоритми или необходими за часа формули и схеми. Това помага на учениците да се ориентират по-добре какво се изисква от тях и как да го изпълнят. Същевременно прекъсванията намалят, което повишава ангажираността на класа и дава възможност за по-пълноценна работа.

Интерактивните дисплеи - първи помощник на учителя

Осигуряване на своевременна обратна връзка

Най-ефективната обратна връзка е тази, която е навременна и последователна. С помощта на интерактивни дисплеи може да осигурявате бърза и честа обратна връзка, при това без да губите часове наред в проверяване на тетрадки и тестове. При решаване на задание на интерактивния дисплей учениците веднага получават отговори, които им показват как са се справили. По този начин те получават незабавно информация, която подпомага ученето.

Приобщаване

Всеки ученик има различен модел на усвояване на информацията. Някои деца предпочитат визуална информация, други имат нужда да прочетат текста на глас, за да го осмислят, а някои намират за трудно да се концентрират, когато са принудени да седят на едно и също място продължително време. Използването на интерактивни дисплеи предлага възможности за представянето на информацията по различни начини, които удовлетворяват различните потребности на различните ученици.

Не е учудващо, че цифровите дисплеи стават все по-популярни в класните стаи. Техните многобройни предимства могат да подобрят образователното преживяване както за учениците, така и за учителите, като създават по-модерна и динамична учебна среда.

ТУК можете да откриете различни решения и да изберете най-подходящото за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Благополучие на персонала

Летни предизвикателства за учители

Време за почивка! Вероятно вече сте се изтощили от безкрайните задължения и отговорности в ежедневието ви на учител. Е, лятото е моментът, в който можете

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали