Prepodavame.bg

Една стратегия за справяне с проблемите

Преодоляването на предизвикателствата в живота е тясно свързано с умението успешно да се справяме с проблемите, да правим избор и да взимаме решения. Това важи както за възрастните, така и за децата. Тези умения са пряко свързани със способността ни да излизаме от трудни ситуации, да оставаме спокойни, да управляваме конфликти и да сме успешни в личен, професионален и академичен план. 

Разрешаването на проблеми включва редица умения. Сред тях е способността да генерираме алтернативни решения. Тя от своя страна е силно свързана с творческото ни мислене. Вероятно вече сте се убедили, че основите на всички тези умения се полагат още в детска възраст. Целенасоченото развиване на тези способности у малките, не само ще ги подготви за живота извън училище, но и ще подпомогне значително ученето в класната стая, разрешаването на спорове между учениците, справянето с проблеми от различно естество. 

Как да постигнете това с вашите второкласници? Използвайте урока “Събираме мислите си на групи”. Урокът “Събираме мислите си на групи” изгражда уменията на децата в три посоки: да генерират, групират и комбинират идеите си съобразно различни критерии. Учениците имат възможност не само да развиват творческото си мислене, но и да прилагат идеите си в релевантни ситуации като разрешаването на междуличностни конфликти. 

Урокът “Събираме мислите си на групи” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Събираме мислите си на групи” тук

———————————————————————————————————————-

Урокът “Събираме мислите си на групи” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка. 

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Социално-емоционално учене

Как да разрешаваме конфликти по мирен начин с „Колелото на избора“?

Умението за мирно и конструктивно разрешаване на конфликти е част от социално-емоционалното образование в училище. Изграждането на тези умения може да послужи в много житейски

Стратегия за управление на класната стая
Комуникативни умения

Стратегия за управление на класната стая

Тази стратегия се концентрира върху управление на класната стая, а не върху преподаване, конкретен предмет или формален час. Може да се използва при всички предметни

Направи план за действие
Математическа грамотност

Направи план за действие

Тази стратегия е заимствана от втората стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973). Основната идея тук

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.