Една стратегия за справяне с проблемите

Преодоляването на предизвикателствата в живота е тясно свързано с умението успешно да се справяме с проблемите, да правим избор и да взимаме решения. Това важи както за възрастните, така и за децата. Тези умения са пряко свързани със способността ни да излизаме от трудни ситуации, да оставаме спокойни, да управляваме конфликти и да сме успешни в личен, професионален и академичен план. 

Разрешаването на проблеми включва редица умения. Сред тях е способността да генерираме алтернативни решения. Тя от своя страна е силно свързана с творческото ни мислене. Вероятно вече сте се убедили, че основите на всички тези умения се полагат още в детска възраст. Целенасоченото развиване на тези способности у малките, не само ще ги подготви за живота извън училище, но и ще подпомогне значително ученето в класната стая, разрешаването на спорове между учениците, справянето с проблеми от различно естество. 

Как да постигнете това с вашите второкласници? Използвайте урока “Събираме мислите си на групи”. Урокът “Събираме мислите си на групи” изгражда уменията на децата в три посоки: да генерират, групират и комбинират идеите си съобразно различни критерии. Учениците имат възможност не само да развиват творческото си мислене, но и да прилагат идеите си в релевантни ситуации като разрешаването на междуличностни конфликти. 

Урокът “Събираме мислите си на групи” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Събираме мислите си на групи” тук

———————————————————————————————————————-

Урокът “Събираме мислите си на групи” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка. 

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

Още полезни статии:

Един въпрос, много отговори
Критично и аналитично мислене

Един въпрос, много отговори

Тази стратегия е възможност за учениците да приложат своята креативност в контекста на критическото мислене. Задайте отворен въпрос на учениците в началото на часа и

След споделяне на големия въпрос на раздела всеки ученик дава своя хипотеза за отговора и казва защо мисли така
Научна грамотност

След споделяне на големия въпрос на раздела всеки ученик дава своя хипотеза за отговора и казва защо мисли така

Тази стратегия е подходяща за началото на раздел. Когато споделяме с учениците какъв е големият въпрос, на който ще търсим отговор в този раздел, ги

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас