Prepodavame.bg

Добротворчески практики за класната стая: Позитивизъм

Всички сме наясно колко важно житейско умение е позитивното мислене. Стотици книги, статии, лекции, семинари и курсове ни заливат с предложения как да преобразим живота си, откривайки хубавите страни на всяка ситуация. Вероятно сте проучвали някои от тях и съвестно сте се опитвали да ги приложите на практика. След което неизменно сте установявали, че да търсите позитивното в случка, която ви изнервя, ядосва или натъжава, е доста предизвикателна задача.

Действително, позитивизмът или фокусирането върху положителните страни на негативна ситуация, е сред най-трудните проявления на добротворчеството. Ето защо е толкова важно да помогнете на учениците си да тренират това ключово житейско умение.

Статията ви предлага 5 добротворчески практики за развитие на позитивизъм. Те са подходящи за работа по БЕЛ и чужд език или за часа на класа, за занимания по интереси и извънкласни дейности.

Какви са ползите от позитивизма?

  • Позитивизмът подобрява психологическото благополучие

Фокусът върху положителното в дадена случка неутрализира или поне намалява силата на негативните емоции, които тя предизвиква. В резултат учениците се чувстват по-добре и в дългосрочен план е по-малко вероятно да страдат от тревожност или депресия.

  • Позитивизмът подкрепя физическото здраве

Намирането на позитивните страни на негативна ситуация повишава отделянето на хормоните на щастието в кръвта, което подобрява имунитета и сърдечното здраве на учениците.

  • Позитивизмът повишава самочувствието и усещането за контрол

Да успеем да превърнем негативна случка, върху която нямаме контрол, в позитивна засилва усещането, че се справяме с предизвикателствата и нещата зависят от нас. Това прави учениците по-уверени, по-упорити и по-ангажирани с учебния процес.

  • Позитивизмът подобрява взаимоотношенията

Умението да виждаме ситуациите в положителна светлина помага да обвиняваме другите по-рядко и съответно да избягваме ненужните конфликти. Така взаимоотношенията на учениците стават по-приятелски и здравословни, а учебната среда – по-подходяща за учене.

Практики за позитивизъм, подходящи за начална училищна възраст

„Оригами солничка с позитивни послания”

Оригами солничката е популярно по целия свят хартиено изделие, с което децата си играят. Най-често то се използва за споделяне на предсказания, късмети или шеги. Пояснете на учениците, че ще направите заедно солнички с позитивни послания, за да насърчите оптимизма в класната стая.

Обяснете на децата, че да си позитивен означава да очакваш добри резултати и успехи, да търсиш решения с увереността, че ще ги откриеш, и да се фокусираш върху усещането за радост.

Попитайте учениците как се чувстват, какво си казват и какво правят, когато са позитивни. Запишете на дъската техни идеи за позитивни послания, които биха отправили към приятелите си, за да ги накарат да се чувстват добре. При нужда дайте примери като „Вярвам в теб!”, „Ти си прекрасен човек!”, „Страхотно се справяш с предизвикателства!”, „Всеки ден ставаш все по-умен!”, „Ти имаш супер сили!”, „Много си забавен!” и т.н.

Разделете учениците на малки групи или по двойки. Дайте задача да измислят заедно и да запишат позитивни послания (може да си помагат с примерите от дъската, но е добре да добавят и нови идеи). След това нека изработят от лист хартия оригами солнички (за една трябват четири послания), да запишат посланията от вътрешната страна, числата от 1 до 8 от външната и да украсят с цветове най-външната (долната) част. Как се прави солничка разберете от видеото или визуални инструкции

След като солничките са готови, демонстрирайте как се играе с тях – първо се избира цвят, който се казва буква по буква, докато солничката се движи, после число, което се изброява, и накрая се отваря „капакът” с наново избрано число и се чете посланието под него. Осигурете време, в което екипите или двойките да обиколят съучениците си и да споделят позитивните си послания с тях. Активността може да бъде използвана за начало на деня, на часа или кратка „почивка за мозъка”. Окуражете децата да покажат солничките на семействата си и да упражняват позитивизъм заедно.

„Позитивни утвърждения”

Попитайте учениците дали знаят какво представляват позитивните утвърждения. Пояснете, че това са думи или фрази, които потвърждават значимостта на истинската ни същност и насърчават увереността и себеприемането. Те провокират положителни мисли и ни напомнят за силата на потенциала ни.

Запишете на дъската примерни твърдения и помолете учениците да определят кои от тях са позитивни утвърждения и кои не са. Те могат да включват например „Аз съм добър приятел.”, „Не съм много добър в спорта.”, „Всеки проблем има решение.”, „Изглеждам смешно.”, „Нищо не мога да направя както трябва.”, „Аз съм решителен.” и т.н. Ако часът е по английски език, може заедно да гледате видеото на песента „What I Am” на Will.i.am от шоуто Улица Сезам и да извадите позитивните утвърждения от текста.

Дайте задача на учениците да сътворят поне пет значими лично за тях позитивни утвърждения. Помогнете им с подходящи фрази, с които да ги започнат, като „Аз съм…”, „Аз мога…”, „Аз ще…” и „Аз избирам да…”. Напомнете им, че е добре изреченията да са кратки, ясни, конкретни и написани в сегашно време. След като са готови, поканете всеки ученик да избере и прочете на глас две от идеите си. Насърчете децата да запишат утвържденията си на кориците на тетрадките си, така че да ги гледат всеки ден. 

Като продължение на дейността направете пощенска кутия, в която учениците да пускат свои предложения за групово позитивно утвърждение на класа. Всяка седмица избирайте с гласуване едно от тях и го записвайте на дъската като общо седмично послание за добро настроение.

Практики за позитивизъм, подходящи за прогимназиална и гимназиална училищна възраст

„Вдъхновяващи позитивни истории”

Освен оптимистичен светоглед, тази практика помага за усъвършенстване на четивната грамотност и креативното писане. Тя е базирана на популярната „История за морската звезда” на Лорен Айзли. 

Раздайте на учениците копия (на български или английски език)  от притчата и им дайте време да я прочетат. Ако часът е по английски език, може заедно да гледате този видео вариант на Rebel Shoes Productions. Проведете дискусия и запишете на дъската какво според децата е посланието на автора и как биха определили действията на младия мъж и на мъдреца. След това обсъдете защо позитивизмът е важен, как се проявява и как може да повлияе на другите хора.

Разделете учениците на отбори от четири човека. Дайте им задача заедно да измислят и напишат своя кратка история, която насърчава позитивизма. Ако някои екипи се чувстват много затруднени, може да им предложите като алтернатива да потърсят в интернет и изберат готова приказка или притча, използвайки ключови думи като „вдъхновяваща, история, позитивизъм.” След като историите са готови, учениците от всеки екип прочитат написаната от тях пред класа, а съучениците им трябва да  обяснят защо е позитивна, какво е посланието ѝ и как ги е накарала да се почувстват. 

Като продължение на активността отборите могат да разменят историите помежду си и да подготвят, репетират и разиграят пред класа техен сценичен вариант. Друга идея е да направят ръчно или с помощта на онлайн инструмент креативен дизайн с текста и подходящи изображения. Насърчете ги да публикуват “творенията” си в създадена за целта фейсбук страница на позитивните вдъхновяващи истории и да я споделят с близки и приятели, заедно с покана към тях да прибавят свое откритие или творение.

„Да превърнем оплакването в позитивизъм”

Попитайте учениците какво представляват оплакванията и защо според тях хората се оплакват. В рамките на дискусията пояснете, че този тип поведение често ни изкушава, защото може да бъде начин да получим внимание, да избегнем отговорност за действията си и дори да създадем приятелства с хора, които споделят същите оплаквания. Но въпреки че в някои случаи оплакването може да доведе до нужната промяна в ситуацията или отношенията ни, честото оплакване ни кара да се фокусираме върху негативното и реално удължава и усилва неприятните ни емоции.

Разделете дъската на две колони и в първата запишете примери за стандартни оплаквания като „Ужасно е, че трябва да уча за контролното по математика!” или „Как може отново да има тази гадна леща за обяд!”. Помолете учениците да предложат идеи за преобръщане на тези негативни коментари в позитивни мисли, които да запишете във втората колона. Ако не се сещат, може да предложите вие – „Благодарен съм, че на контролното ще мога да покажа колко много знам по математика!” или „Благодарен съм, че има достатъчно храна за мен и няма да бъда гладен следобед!” Пояснете, че е много важно да измислят нещо, за което действително са благодарни, което са осъзнали или за което до момента не са мислили – не е нужно да се спрат на първата идея, която им хрумне.

Разделете учениците на двойки и раздайте на всеки по две празни хартиени картички. Дайте им задача да запълнят лявата част на картичките с две свои оплаквания от последната седмица. След това децата разменят едната си картичка с тази на партньора и трябва да измислят и напишат от дясната ѝ страна съответстваща на неговото негативно твърдение положителна мисъл. Всеки прочита на глас на партньора си какво е написал. После учениците имат за задача да преобърнат собственото си оплакване от втората картичка. Този път четат на партньора си и негативното, и позитивното твърдение. Всяка двойка избира най-сполучливо преобърнатото оплакване от четирите примера и го споделя с класа. Насърчете учениците да предложат практиката на свои близки и приятели извън училище.

„Позитивизъм по действителен случай”

Тази практика фокусира вниманието на учениците върху реални проявления на позитивизъм в тяхното ежедневие и същевременно развива уменията им за писане и саморефлексия. В рамките на кратка дискусия обсъдете в какво се изразява позитивното мислене и действия и какви са ползите от тях.

Споделете с учениците, че имат за задача да се поровят в спомените си и да се сетят за на пръв поглед негативна ситуация, при която са помогнали на някого да осъзнае позитивните й страни или когато някой друг е помогнал на самите тях да видят нещата в по-положителна светлина. Насърчете ги с пример за проява на позитивизъм от вашия житейски опит.

Дайте време на учениците, за да опишат случката в детайли. Помогнете им, като запишете на дъската насочващи въпроси – „Каква беше негативната ситуация?”, „Кой беше другият човек – близък, приятел, познат или случаен непознат?”, „Какво направи ти за него или какво направи той за теб?” и „Как се почувства ти и как според теб се почувства другият?” След като разказите по действителни случаи са готови, нека всеки прочете своя пред класа. На финала обсъдете какви емоции изпитват учениците след споделянето на толкова много истински истории за позитивизма. 

Като продължение на активността учениците може да прибавят подходящи заглавия и изображения към разказите си и да ги споделят в личните си профили в социалните мрежи. Ако часът е по английски език, ги насърчете да качат историитe и във Фабриката за добрини. Може също да създадат обща страница на позитивните действителни истории, където да поканят свои приятели да разкажат за подобни случки от техния живот.

Оптимизмът е един от най-важните фактори, определящи психологическото благополучие. Целенасоченото практикуване на позитивен светоглед може да преобрази реалността и на най-черногледия ви ученик. Също така ще помогне на самите вас да бъдете по-обнадеждени, по-малко стресирани и по-усмихнати. Така че изберете си практика за позитивизъм и я опитайте сега!

 

Източници:

  1. Младенова, М. (2022). Какво е добротворчество и защо е полезно за учениците? Prepodavame.bg 
  2. The Kindness Factory, Kaplan Academics. (2020). KINDNESS CURRICULUM.
  3. Greater Good Science Center In Education. Flipping complaints into gratitude. Berkeley University of California.
  4. Goodreads. Loren Eiseley > Quotes.

Популярни статии:

Сподели статията

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали