fbpx
Гражданска активност

Симулация на гласуване/референдум

Симулация на гласуване/референдум

Когато става въпрос за вземане на решение за каквото и да е в класа, добър механизъм да бъде зачетено мнението на всеки ученик е гласуването. Може да се отнася както за избора на следващата театрална постановка, която ще бъде посетена, така и за избора на дата за представяне на проекти, т.е. тази стратегия дава възможност да бъде чуто мнението на всеки по въпроси от най-различно естество. Начините са много. Един от най-лесно приложимите е да се представят съответните опции с номера. След това всеки ученик да напише номера, който избира, на листче, да го сгъне и да го пусне в кутия. За да се подсигури възможност за спокойно изразяване на мнение, е важно да се подсигури място, където учениците да записват, без никой да вижда, избраното от тях. След това учителят и двама наблюдатели от учениците преброяват гласовете и обявяват резултатите.

Резултат: Учениците са участвали в избори и са запознати с важността да изразяваш мнението си.

Примерна инструкция

Сега, за да вземем окончателно решение по най-демократичния начин, ще гласуваме. Всеки има право да даде своя глас само за една опция. Един по един всеки ученик ще дойде, трябва да се подпише срещу името си и да мине зад учителя, където да запише номера, който подкрепя, и след това да го пусне в урната.

Предимства на стратегията

  • Стратегията е приложима за всички часове и всякакви решения;
  • Учениците изразяват собственото си мнение;
  • Ефективен начин за намиране на общи решения.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • е възможно след това някои ученици да отказват да се съгласят с общото решение и да се наложи да ги убеждавате в това.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.