Симулация на гласуване/референдум

[bwl_pvm /]
Симулация на гласуване/референдум

Когато става въпрос за вземане на решение за каквото и да е в класа, добър механизъм да бъде зачетено мнението на всеки ученик е гласуването. Може да се отнася както за избора на следващата театрална постановка, която ще бъде посетена, така и за избора на дата за представяне на проекти, т.е. тази стратегия дава възможност да бъде чуто мнението на всеки по въпроси от най-различно естество. Начините са много. Един от най-лесно приложимите е да се представят съответните опции с номера. След това всеки ученик да напише номера, който избира, на листче, да го сгъне и да го пусне в кутия. За да се подсигури възможност за спокойно изразяване на мнение, е важно да се подсигури място, където учениците да записват, без никой да вижда, избраното от тях. След това учителят и двама наблюдатели от учениците преброяват гласовете и обявяват резултатите.

Резултат: Учениците са участвали в избори и са запознати с важността да изразяваш мнението си.

Примерна инструкция

Сега, за да вземем окончателно решение по най-демократичния начин, ще гласуваме. Всеки има право да даде своя глас само за една опция. Един по един всеки ученик ще дойде, трябва да се подпише срещу името си и да мине зад учителя, където да запише номера, който подкрепя, и след това да го пусне в урната.

Предимства на стратегията

  • Стратегията е приложима за всички часове и всякакви решения;
  • Учениците изразяват собственото си мнение;
  • Ефективен начин за намиране на общи решения.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • е възможно след това някои ученици да отказват да се съгласят с общото решение и да се наложи да ги убеждавате в това.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Симулация на институции

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците познават и обясняват основни институции (локални, национални и международни) и техните механизми на функциониране.

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

История и цивилизация

Пропагандни вестници

За учениците е важно не само да се научат как да формират мнението си по различни въпроси, но и как да го защитават. От съществено

Проектно базирано обучение

Повишаване компетентността на дванадесетокласниците чрез самостоятелна работа по междупредметни теми

Незабравка Пенкова се самоопределя като възрожденски тип учител – от тези с “розовите очила”, които влагат много време и енергия в това учениците им да

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x