Симулация на гласуване/референдум

Симулация на гласуване/референдум

Когато става въпрос за вземане на решение за каквото и да е в класа, добър механизъм да бъде зачетено мнението на всеки ученик е гласуването. Може да се отнася както за избора на следващата театрална постановка, която ще бъде посетена, така и за избора на дата за представяне на проекти, т.е. тази стратегия дава възможност да бъде чуто мнението на всеки по въпроси от най-различно естество. Начините са много. Един от най-лесно приложимите е да се представят съответните опции с номера. След това всеки ученик да напише номера, който избира, на листче, да го сгъне и да го пусне в кутия. За да се подсигури възможност за спокойно изразяване на мнение, е важно да се подсигури място, където учениците да записват, без никой да вижда, избраното от тях. След това учителят и двама наблюдатели от учениците преброяват гласовете и обявяват резултатите.

Резултат: Учениците са участвали в избори и са запознати с важността да изразяваш мнението си.

Примерна инструкция

Сега, за да вземем окончателно решение по най-демократичния начин, ще гласуваме. Всеки има право да даде своя глас само за една опция. Един по един всеки ученик ще дойде, трябва да се подпише срещу името си и да мине зад учителя, където да запише номера, който подкрепя, и след това да го пусне в урната.

Предимства на стратегията

  • Стратегията е приложима за всички часове и всякакви решения;
  • Учениците изразяват собственото си мнение;
  • Ефективен начин за намиране на общи решения.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • е възможно след това някои ученици да отказват да се съгласят с общото решение и да се наложи да ги убеждавате в това.

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Ученическо самоуправление
Гражданска активност

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от

6 души за 5 минути измислят 3 идеи
Креативност

6 5 3 – 6 души за 5 минути измислят 3 идеи

Тази стратегия е един от най-лесните начини за кратко време учениците да измислят идеи в екип. Класът се разделя на групи по шестима души, имат

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали