Етикет: Институции и права

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците познават и обясняват основни институции (локални, национални и международни)

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на

Когато става въпрос за вземане на решение за каквото и да е в класа, добър механизъм да бъде зачетено мнението

След като сте се запознали с учениците и е настъпил моментът да изразите очакванията си към тях, както и те