Експерименти, презентации и явления при светлината или как да ангажираме учениците

Въпреки дълбоката си и всеобхватна същност природните науки често остават неразбрани и неоценени от някои ученици.

Ели Сотирова е учител в СУ “Неофит Рилски”, град Долна Баня и независимо от богатия си опит в преподаването, не спира да търси начини, по които да мотивира учениците си и да им покаже магията на физиката. В тази статия ще ви запознаем с една успешна практика от нейната класна стая, която ангажира децата и им показва забавната част на науката.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА 

Име на практиката: Проектна работа по физика и астрономия “Явления при светлината”

Цели: Основната цел, която си поставя г- жа Сотирова, е да ангажира учениците. Освен това проекта развива уменията за работа в екип и презентиране изгражда научна грамотност 

Подходяща е за: 10 клас

Необходими материали: 

 • Опит 1: Огледало, лампа
 • Опит 2: Чаша с вода, сламка
 • Опит 3: Стъклен буркан, монета
 • Опит 4: Съд с вода, масло, сапун
 • Опит 5: Компактдиск

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

Ако искате да видите класна стая, пълна с ангажирани ученици, които експериментират, работят в екип и надскачат себе си, то тогава сте се спрели на правилното място. Проектната работа – планирана и разработена от Ели Сотирова – дава точно това.

Снимка 1. Ученик от 10-ти клас презентира пред класа

Експерименти, презентации и явления при светлината или как да ангажираме учениците

КАК ДА ПРИЛОЖИМ

Ще разделим изложението на три етапа – подготвителен, същинска работа и оценяване, за да разгледаме по-внимателно отделните етапи на практиката. 

Подготвителен етап 

1. Проучване на различни източници за информация, анализ на учебното съдържание и определяне на темата на проекта: прегледайте какво предстои в тематичното разпределение и помислете какъв проект може да се реализира и колко време би отнел.

2. Създаване на визия за проекта: този “план за действие” цели да отговори на няколко въпроса:

 • Каква е целта на проекта?
 • Какво ново знание ще се включи?
 • Какви ресурси са необходими?
 • Как ще работят учениците?
 • По какъв начин ще бъде оценена работата им?

3. Изготвяне на критерии за оценка: изключително важен момент, който дава яснота и прозрачност на учебния процес.

4. Запознаване на класа с проекта: това е моментът, в който да “запалим” учениците по нашата идея, да ги мотивираме, за да постигнем заедно високи резултати.

5. Определяне на групите и разпределение на ролите и отговорностите във всеки екип. В класа на г-жа Сотирова учениците са се разпределили по отбори самостоятелно – на приятелски начала – като ролите във всеки екип са зададени от нея:

 • Изследовател – ученикът анализира причините за избраната тема и приложението ѝ, подбира информация и визуализации.
 • Организатор – ученикът организира, координира и синхронизира работата на екипа; събира  и подрежда наличната информация.
 • Експериментатор – ученикът се подготвя за експеримента – намира си материали, подготвя се за представянето и демонстрира пред класа опита, свързан с явленията при светлината.

6. Изисквания към крайния продукт – за г-жа Сотирова е важно учениците да имат свобода, затова тя им дава възможност сами да изберат вида на “крайния продукт” – презентация или плакат.

7. Определяне на краен срок и създаване на план за работа на учениците.

8. Инструктиране и насочване на учениците: учениците получават последни напътствия, преди да се впуснат в изследователската си дейност. Тук им напомняме как да работят ефективно, насочваме ги каква литература да четат и кои сайтове да използват.

Същинска работа

 1. Учениците попълват диагностичен тест с цел да се провери нивото на знания по темата преди началото на проекта: тъй като темата се изучава и в VII клас, г-жа Сотирова разчита на предварителни знания и подготвя тест, с който да провери какво си спомнят учениците.
 2. Учениците работят самостоятелно: извън часовете всеки екип работи отделно по своите презентация и експеримент, като следва насоките на преподавателката си.
 3. Всеки екип представя своята работа пред класа: в един учебен час, предварително уговорен с децата, се представят всички експерименти и презентации.
 4. Учениците сами оценяват работата на своите съученици: след като са предварително запознати с критериите за оценка по време на подготвителния етап, младежите имат възможност да изразят мнение по презентациите на другите отбори. Коментират силните и слабите им страни. 

Снимка 2. Отбор представя работата си пред класа

Експерименти, презентации и явления при светлината или как да ангажираме учениците

Оценяване

 1. Учениците попълват втори тест, за да се провери разликата в знанията по темата: втората контролна работа вече съдържа новите термини и по-сложно формулирани въпроси. Целта е да се види до каква степен учениците са надградили знанията си чрез проектния подход.
 2. Учителят дава обратна връзка и препоръки: обратната връзка от преподавателя е много важна за децата, защото откроява техните успехи и дава насоки и съвети за бъдещи проекти, в които ще участват.
 3. Учителят поставя финална оценка.

Сигурно ви е любопитно какви са самите експерименти, които учениците демонстрират в клас! Условията и очакваните резултати са предварително зададени от Ели Сотирова, но всичко останало – набавяне на материали, разучаване, изпълнение и обяснение пред класа – е задача на десетокласниците:

 • Отражение на светлината

Опит с огледало и насочен лъч към него демонстрира явлението отражение на светлината. Първи екип представя явлението и неговото приложение чрез доклади и постер. Накрая учениците демонстрират и отражение на светлината от въртяща се лампа, облицована с късчета огледала, която хвърля подвижни отражения върху екрана.

 • Пречупване на светлината

Опит с чаша с вода и поставена сламка в нея демонстрира явлението пречупване на светлината – сламката изглежда като счупена, когато е потопена във водата. Втори екип представя чрез презентация явлението и приложението му.

Снимка 3. Ученик представя презентацията на своя отбор

Експерименти, презентации и явления при светлината или как да ангажираме учениците

 • Пълно вътрешно отражение

Опитът е със стъклен буркан и поставена под него монета демонстрира явлението пълно вътрешно отражение. Когато бурканът е празен, монетата се вижда. Когато се напълни с вода и се постави капака му, монетата не се вижда. Трети екип представя явлението чрез презентация.

 • Интерференция на светлината

Слой несмесващи се течности демонстрира явлението интерференция на светлината – представя се опит с масло върху водна повърхност и сапунени мехури. Четвърти екип представя явлението чрез презентация.

 • Дифракция на светлината

Явлението дифракция на светлината се представя чрез отражение на  светлина от повърхността на компактдиск. Наблюдават се дифракционни спектри с преливащи се цветове. Пети екип представя явлението чрез презентация.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ ПРАКТИКАТА 

“Чрез интересна тема и чрез провокативен метод, какъвто е проектът, се поражда усещане у учениците за предоставена свобода, за гласувано доверие. Дава им се възможност за творческо себеосъществяване. Готовият продукт, синтезирал идеите и усилията на екипа, поражда авторско удовлетворение при презентирането му.”, споделя учителката. 

Наблюденията на Ели Сотирова затвърждават мнението ѝ, че учениците учат по-лесно, когато учебният материал се демонстрира нагледно.

Важна вметка е, че учениците на г-жа Сотирова са от уязвима група, нямат висока мотивация за учене, а традиционно в клас не са силно ангажирани. Проектната работа, която им предлага учителката променя статуквото: “Самите ученици търсеха и подготвяха опити за явленията, бяха много дейни. Това ги активира и мотивира и всички се представиха много добре. Сами се снабдиха с материали, единият отбор дори намери допълнително видео, за да онагледи по-добре явлението си!”.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ 

Една от основните трудности в работния процес в класната стая на г-жа Сотирова се явяват различните възможности на учениците – някои знаят повече и овладяват материала много по-бързо в сравнение с други. Същевременно, всеки в отбора трябва да има свои роля, задача и отговорност, а не само някои ученици да полагат усилия. Работата в екип може да се окаже предизвикателство сама по себе си, ако учениците не са се упражнявали да работят по този начин. 

Важно е да подкрепяме младежите, за да се чувстват можещи и знаещи – може да работят допълнително с опори или да ги каним на индивидуална консултация.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Автор на статията

Експерименти, презентации и явления при светлината или как да ангажираме ученицитеНина Ружина завършва География в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и следва Международен алтернативен туризъм в НБУ. До голямата ѝ среща с учителската професия, за която мечтае от дете, работи в сферата на културата и туризма. Част е от възпитаниците на “Заедно в час”, випуск 2016, като в тази роля преподава 2 години в ПГ “Георги Сава Раковски”, гр. Костенец; след това става част от екипа на Заедно в час и подкрепя новите учители по програма “Нов път в преподаването”, сетне отново се връща към мечтата си и до момента е учител в ЧПГДН “СофтУни Светлина”. В prepodavame.bg твори по темите за гражданско образование и права на децата.

 

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали