Prepodavame.bg

Дневник за рефлексия

Dnevnik za refleksia

Учениците попълват регулярно (седмично, месечно) дневник за рефлексия, в който отговарят на няколко основни въпроса. Учителят проверява дневника на всеки ученик на определени интервали от време и вписва своите коментари.

Примерни въпроси

  1. Какво постигнах тази седмица/раздел/месец?
  2. Какви трудности срещнах по пътя?
  3. Как преодолях тези трудности?
  4. Какво бих направил/а по различен начин?

Резултат: Целта е дневникът да се поддържа като канал за регулярна писмена обратна връзка между ученик и учител и/или ученик и ментор, и/или ученик и родител.

Предимства на стратегията

  • Въпросите са достатъчно общи, за да дадат свобода на ученика да рефлектира върху това, което смята за най-важно. Дневникът може да представлява обобщение и анализ на билетите за рефлексия;
  • Обратната връзка от учител/ментор/родител засилва мотивацията за редовно поддържане на дневника;
  • Писменият формат позволява на някои по-неуверените ученици да се изразят свободно и да получат обратна връзка, без да изпитват ненужно притеснение.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • някои ученици не се чувстват уверени да споделят писмено своите мисли и притеснения;
  • някои ученици могат да изпитват затруднения да се изказват ясно в писмена форма;
  • някои ученици могат да предпочитат устна обратна връзка;

дневниците трябва да бъдат съхранявани на сигурно място, до което само учителят да има достъп

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Билет за рефлексия

А. Всеки ученик получава билет с въпроси за рефлексия, на които да отговори в края на часа: Кое е най-важното нещо, което научих в днешния

Добрата дума

Учениците теглят произволно име на съученик, след което пишат едно добро качество/силна страна и една страна за подобрение на ученика, чието листче са изтеглили. Връщат

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

Стратегия за управление на класната стая
Комуникативни умения

Стратегия за управление на класната стая

Тази стратегия се концентрира върху управление на класната стая, а не върху преподаване, конкретен предмет или формален час. Може да се използва при всички предметни

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.