fbpx
Умение за личностно развитие

Дневник за рефлексия

Dnevnik za refleksia

Учениците попълват регулярно (седмично, месечно) дневник за рефлексия, в който отговарят на няколко основни въпроса. Учителят проверява дневника на всеки ученик на определени интервали от време и вписва своите коментари.

Примерни въпроси

  1. Какво постигнах тази седмица/раздел/месец?
  2. Какви трудности срещнах по пътя?
  3. Как преодолях тези трудности?
  4. Какво бих направил/а по различен начин?

Резултат: Целта е дневникът да се поддържа като канал за регулярна писмена обратна връзка между ученик и учител и/или ученик и ментор, и/или ученик и родител.

Предимства на стратегията

  • Въпросите са достатъчно общи, за да дадат свобода на ученика да рефлектира върху това, което смята за най-важно. Дневникът може да представлява обобщение и анализ на билетите за рефлексия;
  • Обратната връзка от учител/ментор/родител засилва мотивацията за редовно поддържане на дневника;
  • Писменият формат позволява на някои по-неуверените ученици да се изразят свободно и да получат обратна връзка, без да изпитват ненужно притеснение.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • някои ученици не се чувстват уверени да споделят писмено своите мисли и притеснения;
  • някои ученици могат да изпитват затруднения да се изказват ясно в писмена форма;
  • някои ученици могат да предпочитат устна обратна връзка;

дневниците трябва да бъдат съхранявани на сигурно място, до което само учителят да има достъп

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.