“Академия 5+”: Една различна родителска среща с мисия

Родителските срещи са прекрасен инструмент за въвличане на семействата на учениците в училищния живот, но тази цел не винаги се постига. Обикновено родителите влизат в клас, сядат на чиновете, слушат какво имаме да им кажем ние, учителите, а след това си тръгват. И вероятно много от тях остават с незададени въпроси или с критки към методите на преподаване, оценяване и възпитание на децата им.

Има и различни срещи с родителите, които истински ги включват в училищната общност: по време на които се водят оживени дискусии и се взимат решения или се дава възможност на присъстващите да “вкусят” от часовете. Именно такава среща иска да организира Светла Илиева – класен ръководител и учител по география и икономика и човек и природа в Спортно училище “Дръстър”, град Силистра.

Тя се сблъсква с липса на доверие от страна на родителите към учителите и начина им на преподаване в един клас на силни индивидуалисти – млади атлети, трениращи групови и индивидуални спортове, които обаче не могат да работят в екип по време на чаовете и да формират сплотена общност. Анализирайки ситуацията и търсейки решение, г-жа Илиева стига до идеята за “Академия 5+” – родителска среща с мисия. Тя си поставя за цел да сплоти учениците и да демонстрира знанията им, разбивайки мита, че в спортните училища не се учи. 

В тази статия ще прочетете повече за иновативната родителска среща и ще намерите идеи за дейности, които да приложите, ако тази практика ви хареса. 

Визитка на практиката

Име на практиката: “Академия 5+”

Цели:

 • да сполоти класа и да покаже на учениците, че те могат да работят в екип;
 • да запознае родителите с някои от методите на преподаване в училище;
 • да демонстрира знанията на учениците пред семействата им;

Подходяща е за: всички образователни етапи

Необходими материали: презентации, аудиозапис, работни листове, електронни устройства; материали за създаване на макет на клетка: картон, бои, флумастери и цветни моливи; пъзели; микроскопи и микроскопски препарат и други.

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА 

“Академия 5+” е родителска среща, която поставя родителите и учениците в реална образователна обстановка. Участниците преминават през дейности, част от обучението по различните предмети – география, история, английски език, български език, изобразително изкуство, човек и природа, технологии, математика и музика. Целта е родителите да се убедят, че децата работят добре в училище, а използваните в Спортно училище “Дръстър”, град Силистра иновативни подходи са не по-малко успешни от традиционните. Втората цел на учителката е учениците, индивидуалисти с различен темперамент, нрав, силни и слаби страни, да се обединят и да се почувстват като сплотен отбор, в който няма пререкания.

Практиката стъпка по стъпка

Като първа стъпка г-жа Илиева обсъжда идеята си за “Академия 5+” със своите колеги. Среща одобрение и всички заедно се впускат в обсъждане. Планират родителската среща като открит урок в края на учебната година, като предвиждат дейности, в които да участват и децата, и родителите им. За локация избират STEM кабинета на училището, който е просторен и функционален. Вторият момент е представянето на идеята пред учениците. Г-жа Илиева съгласува с тях целите и формата на родителската среща и именно в този разговор се появява предложение репортаж за “Академия 5+” да се излъчи по местната телевизия “Дръстър News”. 

След като разполагат с краен срок и имат формат за работа, всички учители подготвят задачите, с които ще предизвикат учениците си (и родителите им) по време на събитието. Заданията не изискват предварителна подготовка от страна на децата, за да се постигне по-висока автентичност на обучението.

“Докато с колегите планирахме задачите, аз подготвях и сценария, няма как без сценарий! Обмислих внимателно каква ще е последователността на учебните предмети, как ще са разположени [работните кътове] в залата и какви думички ще кажем”, споделя Светла Илиева. 

Родителите получават покана за предстоящата “Академия 5+” и следва самото реализиране на родителската среща. Тя отнема около един астрономически час: 60 минути, наситени с емоции, знания и предизвикателства.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ

Учебните предмети, заложени в програмата на “Академия 5+”, са география, история, английски език, български език, изобразително изкуство, човек и природа, технологии, математика и музика. Ето и какви дейности са включени:

 • “Академия 5+” започва с играта “Прогноза за времето” – забавен начин, по който учениците да покажат в какво настроение са в началото на родителската среща; 
 • Следват обединени задачи по география и история. За да упражнят географските си умения, петокласниците трябва да намерят парчета от пъзел, разположени в различни части на STEM кабинета. Учениците следват конкретни инструкции – трябва да се ориентират в пространството и да използват познанията си за посоките на света. Пърчетата от пъзела формират Египетските пирамиди и Троянския кон. След като сглобят пъзела, учениците трябва да назоват обектите и да разкажат какво знаят по двете теми, които са изучавали в часовете по история;

“Академия 5+”: Една различна родителска среща с мисия

Снимка 2. Слайд от презентацията, която се прожектира по време на “Академия 5+”

 • За да упражнят уменията си по английски език, петокласниците работят с текст за България, в който има празни пространства. След като запълнят празните места, децата го представят на родителите си; 
 • Учителката по български език преподава на учениците и изобразително изкуство, затова решава да обедини двата предмета в една творческа и много забавна задача. Учениците трябва да прочетат текст, а след това по него на нарисуват илюстрации. Родителите спонтанно се включват в рисуването и помагат активно на децата, като дават насоки и идеи; 

“Академия 5+”: Една различна родителска среща с мисияСнимка 3. Ученик показва клетката, която е направил

 • Отново следва обединен час – по човек и природа и технологии. Учениците се включват в BioTech Lab, където трябва да приготвят нетраен микроскопски препарат, да работят с микроскоп и да моделират клетка. Това изисква преместване до отделна станция. Родителите следват децата си неотлъчно, защото са многолюбопитни как ще се справят със задачата; 
 • Предпоследният предмет е математиката. Учениците влизат в станция “Матемагьосници”, в която откриват множество логически задачи. Задачите затрудняват децата, но родителите вече са се отпуснали и с лекота се впускат в още едно предизвикателство. Г-жа Илиева си спомня: “С тази математика наистина всички бяхме омагьосани! Беше много забавно, родителите помогнаха на децата и се създаде много положителна атмосфера”;
 • Следва дейността “Крачка към мен”, която цели чрез въпроси за рефлексия да сплоти и буквално да сближи участниците. Един ученик получава списък с въпроси и ги задава на класа (въпросите се отнасят до удовлетвореността от събитието, начина на преподаване в училището, емоциите на децата в настоящия момент и т.н и на тях може да се отговори с “да” или “не”). Всеки, който дава положителен отговор, трябва да направи крачка напред към водещия. Целта е след последния въпрос учениците да са застанали близо един до друг и да видят, че въпреки различията помежду си, изпитват сходни емоции и имат подобни преживявания;
 • В края на “Академия 5+” петокласниците изпяват песента “Приятелство”, която са изучавали в часовете по музика. Това изпълнение отбелязва и финала на родителската среща.

“Академия 5+”: Една различна родителска среща с мисияСнимка 4. Петокласниците пеят песента “Приятелство”

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

“Академия 5+” оказва силно положително въздействие върху учениците, учителите и родителите, като в края на събитието трите групи се усещат по-сплотени. Различните учебни задачи и представянето на игровия подход “в действие” повишава доверието на родителите към учителите и това отваря врата към една градивна комуникация между всички членове на общността на класа. 

Учениците са предизвикани да излязат извън зоната си на комфорт. В различните предизвикателства те упражняват редица умения – презентиране, работа в екип, креативност, като междувременно прилагат придобитите през учебната година знания.

Родителската среща постига целите си – не само заздравява доверието към учителите, но и сплотява децата. През настоящата година учениците са в 6-ти клас и вече нямат проблем да работят заедно – няма вражди и деструктивна конкуренция. 

Свидетелство за положителният ефект на практиката е, че тя ще се реализира отново, този път под името “Академия 6+”.

“Академия 5+”: Една различна родителска среща с мисияСнимка 5. Ученици работят по задача, подкрепяни от родители и учители

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ 

Една от най-сериозните трудности пред осъществяването на “Академия 5+” би била липсата на подкрепа от педагогическия екип. “Вярно е, че идеята е моя, но без колегите ми тя нямаше как да се осъществи!”, споделя и г-жа Илиева.

Практиката е селектирана в инициативата ”Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Автор на статията

“Академия 5+”: Една различна родителска среща с мисияНина Ружина завършва География в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и следва Международен алтернативен туризъм в НБУ. До голямата ѝ среща с учителската професия, за която мечтае от дете, работи в сферата на културата и туризма. Част е от възпитаниците на “Заедно в час”, випуск 2016, като в тази роля преподава 2 години в ПГ “Георги Сава Раковски”, гр. Костенец; след това става част от екипа на Заедно в час и подкрепя новите учители по програма “Нов път в преподаването”, сетне отново се връща към мечтата си и до момента е учител в ЧПГДН “СофтУни Светлина”. В prepodavame.bg твори по темите за гражданско образование и права на децата.

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали