3 начина да въведете темата за правата на децата в час

Искате във вашата класна стая да растат граждани на света? Искате ученици, които са ангажирани към човешките ценности? Искате да се погрижите за това светът, страната, училището да е сигурно и безопасно място за децата? Решили сте, че искате да работите върху различни умения на учениците, свързани с техните детски права? Но откъде изобщо да започнете? 

Първата стъпка е да въведете учениците и училищната общност в темата за правата на децата. Ето три идеи как да го направите, така че работата по правата на децата да е наистина трансформираща за всички.

1. Представете темата пред родителите

Ако искате нещата, които правите в класната стая, наистина да имат успех, тогава е нужно да въвлечете родителите. Когато децата видят, че учители и родители са на една вълна, те започват да слушат и гледат с много по-голям интерес. Затова е нужно да запознаете родителите с темата за правата на децата.

Една идея от нас

Отделете специално време за това на следващата родителска среща:

  •  Споделете за своите намерения да работите с класа върху темата за правата на децата и ролята им в обществото;
  •  Разкажете на родителите защо смятате, че това е важно за децата, за училището, за обществото ни;
  •  След това ги попитайте как те виждат нещата: Какво им харесва в тази тема? Какво ги притеснява? Къде намират нейното приложение?
  • Завършете срещата като ги попитате кой от тях би искал да се включи в работата по правата на децата – предложете им конкретен проект, в което могат да се включат?

Да си представим, че поканите родителите да се включат в конкретен проект, свързан с детското участие (едно основно детско право) – например създаването на анкети, чрез които учениците да гласуват кои са интересните за тях теми за обсъждане в часовете на класа.  Възможно е да сте свидетели на различни родителски реакции – някои ще бъдат ентусиазирани, но други ще откажат да се включат или пък ще възразят, че според тях не е редно учениците да участват в решенията за училището.

Част от тези реакции ще съвпадат напълно с вашето усещане, а други ще се отличават коренно. Опитайте се да изслушате родителите без да оценявате отговорите им като “правилни” и “грешни” или “смислени” и “безсмислени”. Все пак част от човешките права е всеки да може да изразява мнението и позицията си. Понякога за някои от родителите ще има нужда от време, за да разберат важността на темата. Но веднъж, след като я оценят като смислена за техните деца, вероятно ще започнат да я адресират дори и вкъщи.

3 начина да въведете темата за правата на децата в час

2. Запалете учениците

Няма как учениците да бъдат мотивирани да работят по тема, която не намират за важна и смислена. Затова е нужно да помислите как да представите връзката между правата на децата и техния собствен живот.

Една идея от нас

Разпечатайте всяко детско право на отделен цветен лист. Разделете учениците на групи, като на всяка група (в зависимост от големината на класа) раздадете по един или два цветни листа с детски права. Задачата на всеки екип преминава през 3 етапа.

Етап 1

 Обсъждат детското право, което им се е паднало. Всеки от екипа разказва лична история, в която е бил свидетел на уважаването или нарушаването на това детско право.

Етап 2

На база на разказаните истории всеки екип съставя една обща измислена история, която съдържа елементи от разказаните истории.

Етап 3

Всеки екип представя историята си по креативен начин по свой избор. Например под формата на комикс; изложба от специално подбрани снимки; пантонима; театър и др.

3. Въвлечете общността

Темата за правата на децата е изключително важна за всяко общество. Затова, след като вашите ученици работят върху нея с помощта на специално създадените за това уроци за правата на децата, може да помислите как да представите темата на цялата училищна общност. На този етап обаче е важно вече да дадете лидерската роля на вашите ученици. Нека те помислят:

  • Как информираността за правата на децата би помогнала на общността;
  • Как биха искали да въведат темата за правата на децата в общността – дали чрез информационна кампания, чрез изложба, чрез репортаж, чрез училищния вестник, чрез поредица от общностни събития и т.н.
  • От каква подкрепа имат нужда.

Така не само ще въвлечете общността, но и ще насърчите силно детското участие – едно детско право, което стои в основата на гражданската активност.

Основите на света се градят в класните стаи. Когато включваме такива важни теми като детските права в часовете си, ние градим един по-добър, по-сигурен и по-безопасен свят. Очаквайте скоро на страниците на prepodavame.bg и конкретни уроци, които ще ви помогнат да работите върху всяко едно детско право.

Още полезни статии:

Комуникативни умения

Всичко важно за една успешна презентация

Презентацията е една от възможностите децата и младежите да демонстрират разбиране/усвояване на дадена тема и да се изявят пред публика. Но целта е ученикът не

Свободно течаща мисъл
Креативност

Свободно течаща мисъл

Свободно течащата мисъл е стратегия, която представлява нещо подобно на вътрешен монолог, стартиращ от темата, за която трябва да генерираме идеи. С тази техника човек

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали