fbpx
Права на човека Гражданска активност

Какво печели ранното детско развитие от фокуса върху правата на децата?

Какво печели ранното детско развитие от фокуса върху правата на децата?

Ранното детско развитие е ключов период от живота на всеки човек. Във все по-дигитализиращото се общество инвестицията в най-ценния капитал – човешкият, винаги се отплаща, макар и след години. Именно затова фокусът върху правата на децата в контекста на възпитанието и отглеждането на най-малките може да бъде основата за изграждане на работещо гражданско общество.

Основните области, които са засегнати в Конвенцията за права на децата, са свързани със

  • защита на децата и техните права;
  • принципите на развитие на потенциала на всяко дете;
  • идеята за участие на децата в цялостния живот.

По отношение на първото – правото на живот, име, религия, култура, достъп до здравеопазване – различните държави полагат усилия според възможностите си и подкрепата, която получават. Резултатите са най-лесно видими за всеки, защото често тези въпроси са част от всяко национално законодателство, а човечеството като цяло е много чувствително към тези права и има всеобщо разбиране за тяхната ценност.

Споделена отговорност

Когато говорим за детско развитие обаче, отговорността е поделена между множество хора, всеки от които с различно разбиране какво означава това. Повечето деца в началото на своя живот живеят в семейна среда и стилът на родителство, с който се срещат, е ключов за израстването им като личности. Напр. родителите, които имат високо развита емоционална интелигентност и емпатия, е много вероятно да отгледат спокойни и уверени деца. Грижата за децата в България се характеризира със споделена отговорност – на институциите, които подпомагат родителите за изграждане на родителски капацитет или ги заместват при нужда; на родителите, които трябва да опазват правата на децата, но и да полагат грижи да ги обучават в тях; на всички образователни институции, с които има досег детето – градина, ясла, дневни центрове, детски кътове, почасови занимания и т.н.

Право на игра

В Конвенцията е записано, че децата имат право на игра. Реално играта не е просто забавление, чрез нея малките деца научават нова информация и развиват социалните си умения, т.е. тя е основен фактор за качественото детско развитие. В големите градове упражняването на това право бива затруднено от липсата на време, която е породена от многото време за придвижване от и до дома, от шума, опасността от колите, състоянието на детските площадки. В рамките на това право децата имат и отговорност да уважават времето за игра на останалите деца и да полагат грижа за обществените пространства и тяхното съхранение за по-дълго време. Осъзнаването на тази отговорност минава през това какъв тип поведение наблюдават от страна на възрастните.

Участие и мнение

Третата голяма група права на децата са свързани с правото на участие и мнение. Като част от съвременно общество вероятно всеки от нас смята, че правата на децата са част от ежедневието ни, но истината е, че пълното осъзнаване и съблюдаване на детските права на всяко едно ниво на организация на обществото е нелека задача и далеч не е в завършен вид към днешна дата. Най-малкото ние културно носим наследството на време, в което децата са били ценност, но и също по-скоро обект на въздействие, вкл. грижа и образование, но много малко се е работило върху правото на участие и на мнение. В днешно време се очаква от хора, израснали без да упражняват тези права, да се превърнат в работещи за интегрирането на правата на децата в съвремието. Нормално е този процес да е труден.

Информиран избор

Правото на мнение е обвързано с достъпа до подходяща, т.е. адаптирана, информация и възпитаване на умение тя да се обработва и преценява. Това може да се случи само ако на децата наистина им се дава възможност ежедневно да правят избори. Тук е важно да уточним, че тези избори не е добре да са абсолютни, напр. не е редно децата да избират дали да закусят или не, но биха могли да изберат между две възможности за закуска. Още по-ценно би било, ако имат възможност и да аргументират защо това е техният избор. Неподходящият избор също е ценна възможност за учене, напр. може да позволите на дете да обуе чехли есенно време, само за да излезе и да види, че е силно неприятно. Детето трябва да има възможност след това да обуе топли обувки, защото здравето му е по-важно.

Светът през детските очи

Едно от най-ценните неща, които можем да направим, за да проверим дали като родители се грижим за правото на участие на децата е от една страна да следим колко често ги питаме за неща, свързани с тях или дома ни. От друга страна, вижте света през погледа на детето. Много малко хора правят промени в дома си, които са обвързани с възможността на детето само да взима решения за себе си, напр. гардероб, който е детски (т.е. нисък, лесен за отваряне, подреден, така че дете да може да вади и слага дрехи в него), а не ЗА детски дрехи (такъв, в който само родителите слагат/взимат дрехи).

Правата на децата в ранното детство са въпрос на национални политики и създаване на инфраструктура и организации, които да се грижат за тях; въпрос на родителски нагласи и създаване на възможности за упражняване на правата в защитена среда, въпрос на осъзнаване на обществото, че без малки деца, които познават и упражняват правата си, няма да имаме и възрастни, които го правят. Правата на децата не касаят само децата, те са свързани с цялостната среда, в която децата се развиват.

 

Полезен ресурс: https://sites.unicef.org/earlychildhood/files/Guide_to_GC7.pdf

За автора

Преслава Байчева

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.