5 признака, че вашето училище работи с мисъл за правата на децата

Правата на децата

В 21 век сме свидетели как правата на децата залягат все по-дълбоко в  сърцата на училищата на планетата. В България Конвенцията за правата на децата на ООН влиза в сила от юни 1991. Тя е първият юридически обвързващ международен документ, който утвърждава детските права и приелите я страни поемат ангажимент да се грижат за опазването на правата на децата чрез политиките си.

Трябва да признаем обаче, че в забързаното ежедневие на не на всички ни остава много време за размисъл върху правата на децата. Не много училищни екипи успяват да отделят време, за да анализират:

 • Доколко учениците познават своите права;
 • До каква степен учениците осъзнават, че са отговорни за опазването на правата на другите и чрез поведението си не накърняват правата на заобикалящите ги;
 • Дали учителите преподават с мисъл за правата на децата;
 • Доколко ръководството работи с мисъл за правата на децата.

А подобен анализ си струва, защото залягането на правата на децата дълбоко в училищната култура ще преобрази напълно облика на всяко училище. Тези училища могат да бъдат разпознати от разстояние. Чудите се как – в следващите редове ще прочетете за 5 отличителни признака. 

1. Учениците познават и защитават своите права

Децата, които познават своите права са уверени, самостоятелни, ангажирани. Те осъзнават, че носят отговорност за опазването на правата на другите и са готови да застанат рамо до рамо с дете, учител, директор или родител, чиито  права са нарушени. Виждали сме десетки репортажи по телевизията на силна училищна общност, която подкрепя своя директор, учител или съученик. Тези деца се превръщат в граждани с ясна позиция, които имат куража да изразят мнението си и да защитат каузата си. Подобен пример беше 15-годишната Грета Тунберг, която вдъхнови и продължава да вдъхновява деца и възрастни по цял свят.

2. Учителите преподават с мисъл за детските права 

5 признака, че вашето училище работи с мисъл за правата на децата

Сигурни сме, че учителите познават добре правата на децата. Но да преподаваш с мисъл за детските права е една следваща стъпка, която напълно трансформира както класната стая, така и училищната общност.

Тези преподаватели използват всяка възможност да адресират конкретни права чрез:

 •  Съдържанието на урока;
 • Хода на дискусията;
 • Извънкласна дейности или задача;
 • Неформален разговор в междучасието.

Резултатът от тези усилия са самостоятелни и ангажирани ученици, които са способни сами да преценят защо да наричаш свой съученик “Хомо” или “Печка” е напълно неприемливо. 

3. Методите за дисциплина в училището развиват вместо да травмират

Училищата, които са заложили правата на децата дълбоко в сърцето си, използват методи за управление на класната стая или т.нар. дисциплина, които развиват детска личност, вместо да я травмират. Физическите наказания, вербалната агресия като използването на обидни епитети и отправянето на заплахи, пасивно-агресивното поведение като отказът да се говори с определени ученици, са подходи, които са немислими в подобни училищни общности.

5 признака, че вашето училище работи с мисъл за правата на децатаПри училищата, които работят с мисъл за правата на децата, нарушаването на правилата се използва като повод да се развие самосъзнание у децата и умение да регулират поведението, импулсивността и емоционалните си изблици. Децата знаят към кого да се обърнат при нужда, имат доверие както помежду си, така и към възрастните в училище, притичват се на помощ, когато е необходимо.

Подобни подходи към дисциплината изискват повече време и търпение, докато дадат необходимия резултат, но за сметка на това развиват самостоятелни, отговорни и психически здрави личности

4. Ръководството работи с мисъл за детските права 

В тези училища политиките се формират с мисъл за правата на децата – визията и стратегията на училището са обсъдени през призмата за детските права и това се вижда на всички нива. Например:

 • Търсят се възможности за допълнително обучение и подкрепа на педагозите, за да могат да организират класните си стаи, така че правата на децата да са защитени;
 • При планиране на различните училищни мероприятия се взима предвид образованието за правата на децата – организират се тържества, които честват многообразието в училище, било то чрез представяне на талантите на всеки един ученик включително и на децата с интелектуални дефицити, хиперактивност, състояние от аутистичния спектър или други; било чрез празнуване на различни субкултури или пък с отбелязването на важни празници на различните етноси, съставляващи общността.
 • Училищно ръководство, което е заложило правата на децата в основата на своята работа, предотвратява използването на език на омразата и не толерира физическата или вербална агресия от страна ученици, учители или родители, като работи за превенция на училищния тормоз или взима незабавни мерки при най-малките индикации за възникването му.

5. Учениците имат право на глас и участие

Учениците в подобни училища са насърчавани не само да участват в час, но и да влияят на вземането на решения на училищно ниво. Споделянето на тяхното мнение се толерира, вместо да се санкционира; тяхната гледна точка целенасочено се търси при вземането на важни за училището решения (чрез дискусии, форуми, анкети). Учениците в такива училища се чувстват свободни да дават предложения за промени и подобрения, а добрите идеи се прилагат на практика от педагогическия колектив и училищното ръководство.Правата на децата

Ученическото участие в тези училища се състои в разнообразни и дългосрочни дейности и не се изчерпва с еднократното включване в Ден на ученическото самоуправление.

Вероятно четейки този (неизчерпателен) списък с признаците на училищата, работещи с разбиране за правата на децата, сте открили много общи характеристики с вашето собствено училище. Сигурно обаче сте си дали сметка и за посоките, в които работата на вашето училище би могла да се подобри, за да залегнат правата на децата още по-дълбоко в училищната култура. Добрата новина е, че никога не е късно да промените онова, от което не сте удовлетворени. Набележете си 2 или 3 неща, които искате да подобрите през тази учебна година и започнете работа по тях. Резултатите няма да закъснеят, а усилията определено си заслужават!

 

 

Използвана литература:

 1. Rights respecting schools for students, teachers and school directors. UNICEF Thailand
 2. McGillicuddy, D. Schools need to put children’s rights at the heart of education. Irish Times
 3. Children Rights in Education. UNICEF Canada

Още полезни статии:

Ted Talk и Реч
Комуникативни умения

Ted Talk и Реч

Целта на този вид стратегии е да развият уменията на учениците за публично говорене, както и за убеждаване. Фокусът тук са говорене и държание пред

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Оценяват чужди планове за действие
Работа в екип

Оценяват чужди планове за действие

Следваща стъпка при реализирането на стратегията „По модел“ е прилагането на стратегията „Оценка на план за действие“. След като екипите са изработили по модел своя

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали