6 стъпки по пътя към силна училищна общност

Ако някой някога е имал съмнение относно важността на общностите като явление в човешките общества, то това съмнение със сигурност се е разсеяло през пролетта на 2020 г. Тогава бяхме изненадани от пандемичното разпространение на новия коронавирус и от локдаун в повечето държави по света. Изведнъж общностите, към които принадлежим, се превърнаха в спасителна линия – начин да останем информирани и свързани, в добро душевно здраве, да получим помощ и самите ние да помогнем на другите.

Училищните общности не правят изключение! Без значение как ще изглежда следващата учебна година и дали учениците ще учат онлайн или присъствено, изключително важно е да положим усилия за укрепване на чувството за общност във всяко българско училище. Когато родителите и училищният екип работят заедно, ползата е за всички страни. Родителите се чувстват приети и взимат по-активна роля в образованието на детето си, учителите са по-оценени, а децата са по-мотивирани.

Създаването на силна училищна общност не винаги е лесно, но винаги си заслужава. Затова решихме в настоящата статия да се спрем на 6 начина, по които училищните екипи и родителите могат да работят за създаване на чувство за принадлежност и ангажираност, за разбирателство, сплотеност и дори приятелства между членовете на общността.

1. Запознайте се с родителите

Докато училищното ръководство, преподавателите и децата прекарват значително време заедно в училище, то семействата на учениците като че ли остават изолирани имат по-малко възможности да създадат връзки с останалите страни. Затова като стъпка от изграждането на силна училищна общност е важно да обърнем специално внимание на родителите.

Ако сте класен ръководител, постарайте се родителите, чиито деца са нови в училището, да не се чувстват като външни лица. Често те дори не знаят как и къде да се срещнат с другите семейства. Ако обстоятелствата не позволяват да се организира среща на живо, използвайте вариант за виртуална комуникация – запознайте ги по време на онлайн родителска среща, в общия чат или групата на класа. Казвайки “Добре дошли!” на новите родители, ще засилите усещането за общност и у вече сформираната родителска група.

Неформалните лидери измежду родителите също могат да играят важна роля за задаване на топъл и приобщаващ тон на родителските срещи. 

Ако сте родител: помислете как да насърчите връзките с останалите родители извън формалните срещи –  например поканете желаещите да се присъединят към Вас за по чаша кафе. Бъдете подготвени, че при първите покани вероятно ще получавате откази и странни погледи, защото в повечето български училища не са изградени подобни традиции. Дори само един-двама родители да се съгласят, е добро начало.

2. Направете формалните срещи привлекателни

Някои училища в чужбина заделят средства от бюджета за осигуряване на сладкиши, плодове и леки закуски, преди началото на родителските срещи или педагогическите съвети. Друга практика е тези събирания да са придружени от една по-неформална част, включваща организирани игри от типа “ice-breaker”. Това дава възможност на хората да се отпуснат и да бъдат по-спокойни и заредени преди важните разговори. Освен че са една своеобразна реклама на срещите, използването на структурирани дейности за насърчаване на комуникацията може да е от ключово значение за създаването на приветлива групова среда.

Ако сте директор: помогнете за изграждането на връзка между Вас и родителите. Повечето родители имат малко възможности да говорят с директора, а когато го направят, то обикновено е по неприятни поводи. Те биха се радвали да да изразят мнението си по теми от училищния живот, които пряко ги интересуват. Може да се свържете с родителите, а защо не и с т.нар. “помощен персонал” в училището, като планирате открита сесия за въпроси и отговори, или пък регулярни месечни срещи от типа „закуска с директора“ в избран работен ден. 

3. Засилете комуникацията

За да направите общността достъпна за родителите, използвайте различни средства за комуникация със семействата на учениците. Повече по темата може да прочетете в статиите ни “Наръчник за ефективна комуникация с родителите” и “Как да общуваме с родителите през интернет и има ли алтернативи”.

В Greenfield Elementary, малко американско училище в Ню Хемпшир, училищният екип е свидетел на промяна в комуникацията с родителите, след като преработва училищния уебсайт и страницата във Facebook. В групата започват да се публикуват ключови моменти от дейностите в класните стаи и да се отразява участието на децата в местни и регионални конкурси, публикации във вестници и прочее. Училищният сайт получава допълнителна роля – координация на доброволците за различни училищни мероприятия. Резултатът от всичко това е 250% увеличение на “харесванията“ във Фейсбук и двойна посещаемост на сайта. “Мисля, че най-важният урок, който научихме, е да попитаме родителите как искат да общуват и наистина да изслушаме отговора им“, казва ръководителят на училището Анджелик Мун.

4. Подкрепете учителите

Преподавателите често нямат време да общуват помежду си и едва се засичат в учителската стая, бързайки за часове и дежурства. Попитайте колегите си от каква подкрепа се нуждаят – понякога е достатъчно просто да ги изслушате, за да им изпратите посланието, че те са важни и значими за училището.

Екипната работа в колектива изисква атмосфера на сътрудничество и споделено лидерство. Работете за създаване на отворени класни стаи, в които учителите посещават взаимно часовете си, обсъждат уроци и си дават обратна връзка, планират съвместно часовете си, споделят работещи стратегии и добри практики, заедно поемат отговорност за ученето на децата. Професионалните учебни общности са един не просто модерен, а изключително ефективен подход към съвместната работа между учителите, който превръща учителите от “индивидуални мисионери в колективни визионери”.

Добра традиция са регулярните събирания на колектива за обяд, които дават възможност на учителите да си побъбрят и да прекарат време заедно в по-спокойна обстановка. В първото ми училище в петък след часовете в учителската стая се организираше събиране на екипа, като всеки от колегите носеше кутия бисквити или друга лека почерпка. Немалко идеи за интердисциплинарни уроци или тематични събития са се появявали именно на подобни срещи!

5. Поставяйте общи цели

Възможно е учениците да повдигнат въпроса защо в училището няма класна стая на за учене на открито или учителите да споделят, че имат нужда от нови консумативи или техника за кабинетите си. Подобни проекти, за които трябва да се осигури финансиране, всъщност са една чудесна възможност да определите цел, за постигането на която да работите заедно с децата, семействата и училищният екип.

Популярен у нас начин за набиране на средства, но и за затвърждаване на чувството за общност, е организирането на благотворителни базари или концерти. Може да помислите и за други финансиращи дейности – спортно състезание, викторина, вечер с настолни игри, конкурс за таланти, рисуване на чаша кафе и прочее. 

В едно американско училище родители, ученици и учители се събират в събота сутрин заедно с представител на местния здравен отдел, за да приготвят и продадат лек обяд на членовете на общността, които са си поръчали предварително кетъринг. Чувството на принадлежност, което се изгражда благодарение на подобни инициативи, е дори много по-важно от парите, които в крайна сметка се събират.

Не забравяйте да поддържате училищната общност информирана за това как напредвате към целта!

6. Изразявайте благодарност

Отбелязвайте успехите и празнувайте всяка изпълнена обща цел. Някои училища планират официални церемонии за изразяване на благодарност към дарители, доброволци и заслужили членове на общността. Но дори без публичност, благодарността, изказана лично, по имейл или в картичка, е достатъчна.

Когато колегите, учениците и семействата им видят, че постигате целите си и оценявате приноса на другите за това, вероятността да се включват всеки следващ път нараства.
Със сигурност и Вашите усилия за създаването на силна училищна общност ще бъдат оценени и рано или късно ще дадат резултат – мотивирани ученици, активни родители и удовлетворени учители. Силните училищни общности са и предпоставка за така желаната положителна промяна в образованието, която да ни изведе към едно по-сплотено, ангажирано и силно общество. Струва си да започнем малките стъпки, нали?

 

Източник: 

13 Ways To Build School Community – PTO Today

 

Още полезни статии:

Работа с родители

7 съвета към учителите при работа с родителите

След приключване на учебните часове работата на учителите не приключва. Покрай попълване на дневниците, проверката на домашни, подготовката на уроци е необходимо да отделят и

Игрови подход и игровизация

Интерактивно обучение в детската градина

“Всеки, който е започнал да прилага интегрирано, проектно базирано обучение, никога не се е върнал към традиционната фронтална урочна форма. Представеното педагогическо взаимодействие изгражда учители

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали