Родителските клубове на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в град Шипка

Родителска среща ОУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Шипка

Или как учителите успяват да върнат учениците си в клас, да повишат мотивацията им и да ги ангажират в учебния процес с помощта на родителите

Какво представляват родителските клубове?

Родителските клубове са практика на училищно ниво, която цели да:

  • Подобри посещаемостта на учебните занятия;
  • Повиши мотивацията на учениците за учене;
  • Ангажира учениците в учебния процес.

Практиката може да се приложи както на училищно ниво, така и на ниво клас, предмет или група ученици. Учителите от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий в град Шипка съсредоточават усилията си, за да подкрепят 20 деца.

Защо учениците бягат от час?

Първата стъпка, която учителите предприемат е да обсъдят причините, поради които учениците им отсъстват от учебните занятия. Стигат до следните основни причини:

  • Липса на интерес;
  • Ниска мотивация;
  • Родителите им не разбират как редовното посещение на учебните часове ще помогне да децата да растат успешни и щастливи.

План за действие

Втората стъпка е да се начертае конкретен план за действие. Учителите решават да се концентрират върху следните дейности:

  • Интеркултурно образование – изучаване на ромската култура, танци и обичаи;
  • Индивидуални срещи с родителите, на които се говори предимно за успехите и добрите постъпки на децата им;
  • Организиране на родителски клубове за дискусии и участия в разнообразни училищни и обществени творчески изяви (тържества, празници и др.);
  • Ангажиране на учениците в ученическия парламент.

Резултати

Благодарение на упоритата работа с родителите в комбинация с останалите предприети действия от плана, учениците, които в началото на учебната година почти не посещават учебни занятия, се връщат в училище.

Други неочаквани последици

Учителите постигат целта си, но забелязват и други неочаквани тенденции. Планът им за действие връща учениците в училище, но променя и отношението им към него. Децата започват да се чувстват значими, приети и оценени от учителите си, което води и до повишена самооценка и вяра в собствения потенциал. Освен това учителите печелят и друг важен партньор на своя страна – родителите.  

Научените уроци на учителите

“Важна е работата с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси.”

Това е само една от практиките, които бяха споделени на регионалния форум за обмен на опит и добри практики в Стара Загора през месец март 2019 г. Форумът се провежда за втора поредна година и е организиран от РУО Стара Загора и “Заедно в час”. Повече за него можете да научите тук.  

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали