fbpx
Добри практики

Родителските клубове на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в град Шипка

Родителска среща ОУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Шипка

Или как учителите успяват да върнат учениците си в клас, да повишат мотивацията им и да ги ангажират в учебния процес с помощта на родителите

Какво представляват родителските клубове?

Родителските клубове са практика на училищно ниво, която цели да:

  • Подобри посещаемостта на учебните занятия;
  • Повиши мотивацията на учениците за учене;
  • Ангажира учениците в учебния процес.

Практиката може да се приложи както на училищно ниво, така и на ниво клас, предмет или група ученици. Учителите от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий в град Шипка съсредоточават усилията си, за да подкрепят 20 деца.

Защо учениците бягат от час?

Първата стъпка, която учителите предприемат е да обсъдят причините, поради които учениците им отсъстват от учебните занятия. Стигат до следните основни причини:

  • Липса на интерес;
  • Ниска мотивация;
  • Родителите им не разбират как редовното посещение на учебните часове ще помогне да децата да растат успешни и щастливи.

План за действие

Втората стъпка е да се начертае конкретен план за действие. Учителите решават да се концентрират върху следните дейности:

  • Интеркултурно образование – изучаване на ромската култура, танци и обичаи;
  • Индивидуални срещи с родителите, на които се говори предимно за успехите и добрите постъпки на децата им;
  • Организиране на родителски клубове за дискусии и участия в разнообразни училищни и обществени творчески изяви (тържества, празници и др.);
  • Ангажиране на учениците в ученическия парламент.

Резултати

Благодарение на упоритата работа с родителите в комбинация с останалите предприети действия от плана, учениците, които в началото на учебната година почти не посещават учебни занятия, се връщат в училище.

Други неочаквани последици

Учителите постигат целта си, но забелязват и други неочаквани тенденции. Планът им за действие връща учениците в училище, но променя и отношението им към него. Децата започват да се чувстват значими, приети и оценени от учителите си, което води и до повишена самооценка и вяра в собствения потенциал. Освен това учителите печелят и друг важен партньор на своя страна – родителите.  

Научените уроци на учителите

“Важна е работата с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси.”

Това е само една от практиките, които бяха споделени на регионалния форум за обмен на опит и добри практики в Стара Загора през месец март 2019 г. Форумът се провежда за втора поредна година и е организиран от РУО Стара Загора и “Заедно в час”. Повече за него можете да научите тук.  

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.