Как да приобщавате ефективно родителите? Училища за пример: Стара Загора

Работата с родители е сред най-често споменаваните предизвикателства в образователната система. Често учителите споделят, че им е трудно да намерят общ език с родителите, да ги мотивират да присъстват на родителски срещи или пък да ги ангажират да се включват в различни училищни инициативи.

Затова ще ви споделим историята на едно училище, което успява да комуникира успешно с родителите. И то в контекста на това, че някои от тях работят в чужбина.

СУ “Христо Смирненски” се намира в гр. Стара Загора, посещавано е от 323 ученици, като 100% от тях са билингви, тоест с майчин език, различен от българския. Немалка част от родителите работят в чужбина, което затруднява комуникацията с тях още повече. Екипът на СУ “Христо Смирненски” обаче си поставя няколко цели: 

  • Привличане и задържане на учениците в училище; 
  • Намаляване на отсъствията на учениците; 
  • Повишаване на мотивацията на учениците за учене. 

Ключът към постигането на тези цели екипът вижда в привличането на родителите като партньор в образователния процес. Но как може да стане това, след като част от родителите не са в страната, а последните 2 години сме в условия на обучение в електронна среда от разстояние? 

Онлайн включване на родителите

Всъщност още преди пандемията педагогическият колектив започва да провежда хибридни родителски срещи, в които родителите, които са извън страната, се включват онлайн. По същия начин се процедира по време на училищните тържества – родителите, работещи в чужбина, са част от публиката, но през устройство. Г-жа Силвия Колева например, учител в начален етап в СУ “Христо Смирненски”, организира тържество за края на учебната година, на което всяко дете споделя напредъка си като представя портфолио от различните дейности, в които е участвало. Някои от родителите се включват онлайн и това им помага да оценят усилията на децата и учителите, както и да се чувстват значими за учебния процес

По време на ОРЕС част от заданията включват и родителите – дете и родител трябва заедно да изпълнят задача, да я заснемат и да споделят с останалите – например да научат стихче наизуст, а след това да заснемат изпълнението на детето. Така родителите са много по-близо до учебния процес, а ангажираността на децата се повишава. 

Включване на родителите в занятия с четене

Екипът на СУ “Христо Смирненски” търси начини да включи родителите във всяка възможна инициатива. Затова те са поканени да участват в Националната кампания  “Маратон по четенето” със своите деца. Това им помага да влязат в обувките на децата, сядайки на чиновете заедно с тях и разлиствайки страниците на книгите. От друга страна пък децата разбират, че четенето е важно, след като техните родители специално са дошли до училище, за да се включат. 

По същия начин се провежда и инициативата “Аз чета с мама”, като деца и родители четат книжки в библиотеката и по този начин заедно надграждат своята четивна грамотност. Първокласниците пък изработват книжки “Вкусната азбука” съвместно със своите родители. Срещу всяка буква родителите трябва да запишат рецепта на ястие с тази буква, а децата трябва да определят дали то е здравословно или не.  

Как да приобщавате ефективно родителите? Училища за пример: Стара Загора

Включване на родителите в спортни дейности

Всеизвестно е, че спортът е ефективен начин да се сплоти един колектив. В случая това са родители, учители и ученици. Училището организира инициативата “Играя футбол с татко”, чрез която родителите се включват, за да отбележат Европейския ден на спорта. Но освен това, децата им са изключително щастливи да ги видят в училище и да играят рамо до рамо с тях. Това ги кара да усещат образователната институция като пространство, в което всички са добре дошли. Така се повишава мотивацията им да посещават училище

Как да приобщавате ефективно родителите? Училища за пример: Стара Загора

Включване на родителите в кулинарни занимания

За да могат да обхванат колкото се може по-голяма част от родителите, екипът на СУ “Христо Смерненски” залага на разнообразни дейности, така че всеки да припознае себе си в някоя от тях и да се включи. След спорта и четенето идва ред на кулинарните занимания в инициативата “С мама готвим най-добре”. Майки и деца приготвят заедно торти, парти хапки, състезавайки се помежду си. Подобни дейности променят гледната точка на деца и родители към училището – то се превръща в забавно и привлекателно място, на което всеки е поканен.  

Как да приобщавате ефективно родителите? Училища за пример: Стара Загора

Как да приобщавате ефективно родителите? Училища за пример: Стара Загора

Включване на родителите като жури 

В училището се случва и друго кулинарно събитие – “Мини Мастър шеф”, на което част от родителите са жури редом с някои учители. Останалите – родители, учители и ученици – са разделени на отбори, които трябва да приготвят най-здравословен сандвич и най-оригинална плодова торта. Освен че задълбочават разбирането си за здравословно хранене, деца и родители се забавляват много и свързват училището с положителни емоции – нещо, което силно влияе на мотивацията им за учене и посещение на училище. 

Как да приобщавате ефективно родителите? Училища за пример: Стара Загора

Включване на родителите в училищното радио 

За учителския колектив в СУ “Христо Смирненски” е наистина важно родителите да са активна част от училищния живот. Това означава не само участие в часовете, но и в междучасията. Затова те са поканени да участват в училищното радио “Междучасие” – някои учат стихове и песни с децата си, за да може да бъдат представени по радиото, други са гости на радио-предаване като разказват за професията си. По този начин екипът на СУ “Христо Смирненски” отправя послание, че родителите са важни и интересни за децата, като така ги прави много по-ангажирани с училищния живот. 

Резултати

Като резултат от тази  3-годишна фокусирана работа, учителите забелязват повишаване на ангажираността на родителите с образователната дейност. Децата отсъстват по-малко и са по-мотивирани в час – точно каквито са били първоначалните цели на училищния колектив. 

Истината е, че за да бъдат постигнати тези резултатите е нужна продължителна и целенасочена работа. Важно е да се планират разнообразни дейности с достатъчна честота (например всеки месец), тъй като родителите имат различни интереси и не всяка дейност ще е подходяща за всеки. Само така могат да бъдат постигнати видими резултати. 

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали