Как да работим заедно с родителите, за да мотивираме учениците?

Когато работя с тийнейджъри, които се чувстват депресирани или изпитват тревожност, като психолог винаги се стремя да включа в процеса и родителите – доказано е, че тяхното участие е от ключово значение за успеха на терапията. Същата пряка положителна връзка съществува и между академичните успехи на учениците и участието на родителите в образователния процес.

Мога да си представя негодуванието на някои учители – понякога наистина изглежда, че родителите не са на тяхна страна, когато става въпрос за проблемите в образованието. Пък и ангажиментите на педагозите никак не са малко – защо да добавяме още? Истината е, че според преподавателите, които отделят време за изграждане на връзка и двустранна комуникация с родителите, това значително подобрява атмосферата в класната стая. И не само – родителите активно се включват в обучението на децата си, осигуряват подходящата среда за учене у дома, както и предлагат своите опит и знания. В крайна сметка резултатът е една допълнителна подкрепа за учителя от семействата на децата и по-добри академични постижения в класа.

Ето защо в тази статия ще представим няколко стратегии, с които учителите и училището могат да въвлекат по най-ефективния начин родителите в училищния живот и да изградят подкрепящ съюз по време на учебната година.

Изграждайте доверие

В повечето случаи първата среща между родителите и учителите е критично важна, защото в почти 90% от ситуациите това е моментът, в който хората си изграждат мнение един за друг. Опитайте се безрезервно да спечелите вниманието на родителите и около това да продължите изграждането на доверие. Споделянето на вашите подходи за работа в клас, както и на начините ви за въвеждане на дисциплина по време на часовете са вълнуват родителите. Не се колебайте да говорите по темата, защото е важно родители и учители да имат еднакъв или сходен подход – това затвърждава фокуса на внимание на децата и поддържа уменията им за учене.

Имайте предвид, че понякога родителите ще ви доверяват лична информация или ще търсят вашите съвети по отношение на поведението на учениците. 

Работете в един отбор с родителите

Родителите познават децата си много добре – знаят всичко за тяхното развитие, за техните мечти и интереси. Възползвайте се от възможността да погледнете на учениците си от друга перспектива. Ако поддържате редовна и позитивна комуникация с родителите, ще може да споделяте знания и идеи, за да подкрепяте успехите на децата. Целта е да се изгради партньорски обмен на информация – например на идеи за планиране на времето на учениците, предложения за награди и поощряване на отлично поведение, напомняне за предстоящи важни проекти или изпити, споделяне на отговорностите при вземане на решения.

Поддържайте постоянна и отворена комуникация с родителите

Във връзката учител-родител честата комуникация е много важна, защото родителите искат да са наясно какво се случва в училище. Понякога общуването между двете страни не е достатъчно или се случва само тогава, когато вече е възникнал някакъв проблем. Ще е много по-добре да поддържате връзката с родителите редовна и позитивна, вместо да изчаквате появата на подводни камъни. Инвестираните усилия ще ви гарантират сигурна връзка със семействата на децата и тяхната подкрепа в ситуациите, в които ще имате нужда от нея.

Вече имаме на разположение модерните технологии – една група във вайбър би свършила чудесна работа, за да информирате родителите за най-важното от седмицата. Може да си направите предварителен план или напомняния в календара, за да пращате редовно съобщения, да организирате видео срещи или да споделяте с родителите снимки от важни събития. 

Тук е хубаво да не забравяме нещо много важно – комуникацията е двустранен процес. Ако въпреки усилията ви общуването с някои родители не се получава, не винете само себе си – важното е, че сте положили усилия за изграждане на взаимоотношения и сте създали условия за общуване. 

Поощрявайте ученето вкъщи

Казват, че навиците за учене при децата се формират до 4. клас, а след това само се затвърждават. Едно изследване3 от 2018 г. показва, че когато родителите на учениците са подкрепящи и участват в обучителния процес в началните класове, това служи като сигурна опора за децата, около която те изграждат своята вътрешна мотивация за учене. Колкото повече подкрепа и насоки получават учениците у дома, толкова по-високи са техните академични резултати. Ето защо семействата могат да бъдат много мощен съюзник в изграждането на правилни навици. 

Не става дума за това мама или тати да решават заедно с детето трудните задачи, но е важно да се интересуват написало ли си е домашните, докъде са стигнали с уроците в училище, среща ли някакви съществени затруднения. Може да давате предложения за конкретни театрални постановки, концерти, екскурзии или срещи в музея, свързани с текущия учебен материал, които семействата да посетят през почивните дни. При по-големите ученици – от седми клас и нагоре – родителската подкрепа за поддържане на уменията за учене остава също така важна, но при повече свобода за личните избори на учениците.

Една от скритите ползи на подобно включване на семейството е свързана с това, че децата полагат още по-големи усилия в училище, когато усещат, че родителите им се интересуват от образованието им. За финал ще добавим само, че данните показват, че връзката между нагласите на родителите и уменията за саморегулирано учене на децата им се запазва чак до студентските години5. Така че усилията в тази посока си струват!

Осигурявайте прозрачност на учебния процес

В момента има много технически начини да осигурим повече прозрачност на учебния процес. Всеки родител има достъп до електронния дневник на детето си, както и до планираните дати за контролни и класни работи. Можем да си помогнем още малко, като осигурим достъп поне за ден до класните стаи на децата или организираме представяне на всички нови учители на класа.

Много училища организират дни на отворените врати в началото на учебната година – направете този ден наистина запомнящ се. Въведете родителите в училищния живот, като предварително подготвите кратка презентация, а след това проведете открити уроци с учителите по различните предмети. Може да посетите стола за обяд и да опитате храната, да надзърнете във физкултурния салон или в някои от кабинетите.

Друга идея да избегнете строгата атмосфера на родителските срещи е я замените със забавно време на взаимно опознаване и разказване на истории от училищния живот. Може да проведете подобно субития под мотото “Завръщане в училище” на двора, във физкултурния салон или в столовата. Целта е родителите да започнат да асоциират училището като място за свободно споделяне, опознаване и свързване между учители, родители и ученици.

Вече знаем, че комуникацията между учителите и родителите е важна, а ролята на родителите като мотиватор за поддържане на уменията за учене на децата в никакъв случай не бива да се пренебрегва. Това може да има значение дълго след завършване на училище. Затова си струва да работим за създаване и укрепване на връзката учител-родител – усилията ще се отплатят. 

Използвана литература:

  • Education Weekly: 7 ways for teachers to truly connect with parents;
  • Teacher Vision: Teacher-Parent Collaboration;
  • Moe, A., Katz, I., Alesi, M., Scaffolding for motivation by parents, and child homework motivations and emotions: Effects of a training programme, British Journal of Educational Psychology, 2018;
  • Núñez, J.C., Freire, C., Ferradás, M.d.M. et al. Perceived parental involvement and student engagement with homework in secondary school: The mediating role of self-handicapping. Curr Psychol 42, 2023.
  • Xu, L., Ma, L., Duan, P., Relationship between perceived parental academic expectations and student’s self-regulated learning ability: A cross-sectional study, Educational Psychology, Frontiers in psychology, 2022;

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали