fbpx
За родители

Какво искат родителите? – Попитахме 278 родители

Като учители знаем, че добрата връзка с родителите е в основата на силната училищна общност, която подкрепя напредъка на децата и подобрява качеството на образованието. За да улесним създаването на такъв тип взаимоотношения, е важно да проучим вижданията на родителите по някои основни аспекти на взаимодействието им с учебното заведение – какво за тях е добра комуникация, колко често биха искали да общуват с учителите, през какви канали, по какви поводи и т.н.

Ако сте си задавали подобни въпроси в началото на преподавателската си кариера, навярно ви се е наложило сами да търсите отговорите. Допитвания до родителите в тази посока (а и изобщо!) рядко се правят в българските училища, а още по-рядко – в детските градини.

Ето защо дадохме възможност на самите родители да споделят какво очакват от комуникацията си с учителите. Нашето проучване в никакъв случай не може да се определи като мащабно или представително, но все пак сме щастливи, че успяхме да достигнем до стотици родители от малки и големи населени места и да съберем освен количествени данни и доста интересни и разнообразни мнения.

За целта зададохме на родители на деца в детски градини и училища 17 въпроса, с опцията да допълват, уточняват и коментират по темата. Анкетата беше беше достъпна и разпространена онлайн в рамките на три седмици и публикувана в няколко родителски групи в социалните мрежи. Получихме 278 отговора. Най-активни бяха родителите на деца в предучилищна възраст или в начален етап, които посещават държавни или общински учебни заведения, намиращи се в големи градове.

Какво искат родителите? - Попитахме 278 родители

Добрата комуникация според родителите

Добрата новина е, че 75% от анкетираните родители дават положителна оценка на общуването с учебното заведение на детето. 18% от анкетираните са с отрицателни впечатления, а 7% – с неутрални:

Какво искат родителите? - Попитахме 278 родители

Трите най-важни характеристики на добрата комуникация според родителите са:

  • навременна;
  • честна и открита;
  • достъпна и лесно осъществима. 

На следващо място за родителите е важно комуникацията да е редовна, целенасочена, ефективна и уважителна. Повече за характеристиките на добрата комуникация с родителите може да прочетете тук.

Нашите респонденти коментират, че решаващ фактор при взаимодействието им с насрещната страна е личността на учителя. Понякога самите преподаватели имат нужда от повече подкрепа при работата им с родителите, защото се намират в една сравнително консервативна структура, в която липсва цялостна философия и стратегия в тази област. Някои полезни съвети може да откриете в статията ни “4 типа родители и как да общуваме по-ефективно с тях

Комуникацията с училище – кой, кога и защо?

Според повечето родители именно те са страната във взаимоотношението, която по-често инициира контакт:

Какво искат родителите? - Попитахме 278 родители

Ако това мнение се разминава с наблюденията на преподавателите, то едно възможно обяснение е, че анкетата ни е попълнена от наистина ангажираните родители, които са проактивни и в комуникацията си с учителите. А и както вече отбелязахме, преобладаващо респондентите ни са родители на деца в детска градина и начален етап и навярно все още живо се интересуват от това какво се случва в час и не са отегчени от образователната система. Самите родители споделят, че учителите като цяло откликват и отговарят на въпросите им, но не инициират разговор, ако нямат конкретен повод.

А ето как изглеждат отговорите на въпросите колко често общуват в действителност и колко често биха искали да общуват с учителите:

Какво искат родителите? - Попитахме 278 родители Какво искат родителите? - Попитахме 278 родители

При анализ на индивидуалните отговори прави впечатление, че в общинските и държавните учебни заведения общуването между учители и родители се случва по-рядко, отколкото в частните. В малките населени места очаквано контактът е по-регулярен в сравнение с този в големите градове. Може би също не е изненадващо, че общуването между родителите на ученици в прогимназия и гимназия и учителите е по-анонимно и формално и най-често по конкретен повод. В детската градина и в начален етап страните комуникират много по-често – ежеседмично или ежедневно при водене/взимане на детето.

Като цяло родителите искат да общуват по-често с учителите и това общуване да не е реактивно (при възникване на конфликт, неспазване на дисциплината или поведенчески проблеми и в други случаи на необходимост). За родителите е важно да се говори за академичния успех, социализацията, дисциплината и здравословното състояния на детето. При това те очакват фокусът да не е само върху проблемите, а общуването да е свързано също така често с похвала за постиженията и напредъка на учениците. Какво искат родителите? - Попитахме 278 родители

В графата “друго” родителите коментират, че искат да получават регулярна обратна връзка за развитието на детето и че всички изброени поводи/причини са важни. Родителите се интересуват още от изискванията на учителите, възгледите им за образованието и методите им на преподаване, както и от информация за допълнителните възможности, които учебното заведение предоставя на учениците.

Комуникацията с училище – как?

Следващите две графики показват кои са най-често използваните и съответно кои са предпочитаните канали за комуникация с учебното заведение:Какво искат родителите? - Попитахме 278 родителиКакво искат родителите? - Попитахме 278 родителиНачело в родителската класация са телефонните разговори и личните срещи, следвани от индивидуалните разговори във Вайбър/Месинджър. По-нататък се нареждат общите чатове, родителските срещи, електронният дневник и електронната поща. Епидемиологичната обстановка не е подмината в коментарите, като родителите посочват, че личният контакт в момента е по-трудно осъществим и е свързан с рискове за здравето на двете страни, докато интернет-базираните взаимодействия печелят все повече влияние.

Повече за плюсовете и минусите на различните канали за комуникация с родителите може да прочетете в статиите ни “Наръчник за ефективна комуникация с родителите” и “Как да общуваме с родителите през интернет и има ли алтернативи”.

Комуникацията с училище – кога не се осъществява?

Въпреки че нашите респонденти като цяло дават положителна оценка за комуникацията си с учителите, прокрадват се и примери за взаимоотношения, при които родителите се чувстват обвинявани, неподкрепени или разбрани погрешно. Причините за това са различни и без да си поставяме за цел да ги изследваме задълбочено, отбелязваме видимо разминаване в очакванията между родители и учители по някои въпроси. Такива например са вижданията за това кой трябва да инициира контакт, кога непременно е необходима комуникация, какви точно са и докъде се простират отговорностите на двете страни за обучението, възпитанието и социализацията на детето.

21% от родителите са оставали с впечатлението, че учител на детето избягва комуникация с тях, а близо 10% от родителите признават, че самите те са избягвали контакт с учител на детето.

Какво искат родителите? - Попитахме 278 родители

18.5% от родителите споделят, че е имало ситуации, в който са искали да разговарят с учител, но са се отказали от това. Причините могат да се обобщят в следните три хипотези:

  • родителите проявяват емпатия и разбиране към учителите, затова не искат да им досаждат с въпроси. Когато е възможно, сдобиват се с необходимата им информация по друг начин;
  • при възникнала конфликтна ситуацията родителите се притесняват, че ако инициират контакт с учителя, той може да се настрои негативно към детето им. Част от родителите споделят, че не виждат смисъл от разговор, защото комуникацията им със съответния преподавател до момента не е била ефективна; 
  • родителите на ученици в прогимназиален и гимназиален етап споделят, че нямат директна връзка с преподавателите на детето, което забавя допълнително общуването.

Заключение

Дори от нашето компактно проучване ясно се вижда, че спецификите на комуникацията между родители и учители варират с оглед възрастта на децата, големината на населеното място, вида на учебното заведение (общинско/държавно или частно), но може би най-вече с нивото на управление на класната и училищна общност от страна на учителите. За голямо съжаление на родителите, учителите инициират контакт най-често при конкретна проблемна ситуация, докато родителите биха искали регулярно общуване и периодична обратна връзка за напредъка на децата. Предпочитан от тях канал за комуникация са телефонните разговори и личните срещи.

Обобщаването на споделените мнения и резултатите от анкетата беше изключително интересно за нашия екип. Уверихме се още веднъж, че когато подходим към родителите уважително и с внимание, те са активни и отворени за честна, открита и целенасочена комуникация – едно добро начало за ефективно партньорство между родители и учители.

Със сигурност си струва да попитате родителите и на вашите ученици какво искат от комуникацията си с училището… А ако го направите, не забравяйте да споделите с нас!

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.