fbpx
За родители

Кои са 5те характеристики на добрата комуникация с родители?

Успешна комуникация между родители и учители

Ако четете тези редове, със сигурност сте от учителите, които осъзнават, че успехът на децата е възможен в най-голяма степен, когато училището и семействата си партнират.

В настоящата статия ще обобщим 5 от характеристиките на добрата комуникация между учители и родители, описани в изследването “Първоначално картографиране на социалната среда в училище и на взаимоотношенията между училище и родители”1 на асоциация “Родители”.

 

  1. Откровена и открита комуникация

Във всички примери за “работещи практики” родителите и учителите, участвали в изследването, нареждат на първо място нуждата от доверие и честна комуникация. Откритата и честна комуниакция е в основата на отношението, основано на доверия и взаимност, защото тя запълва основната нужда на двете страни от сигурност и относителна предвидимост:

„Когато родителят е честен с мен, аз съответно много по-бързо мога да направя максималното за детенце. И за да го впиша в съответната среда, но и самият родител трябва да бъде вписан в средата на родителите.“ (учител, голямо населено място)

Ако се притеснявате да не засегнете или обидите родителите, просто отделете повече внимание на конкретните думи, които ще използвате, и внимателно проследете реакцията на отсрещната страна. Не забравяйте, че споделянето на случващото се както в училище, така и у дома, може да се окаже ключово за напредъка на детето или справянето му с дадена трудна ситуация.

 

  1. Навременна реакция

Когато говорим за честна комуникация и изграждане на доверие, това, към което много от интервюираните учители се стремят и това, което родителите оценяват високо, е своевременната комуникация. В “Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование” ясно са записани проявите на агресия, при които уведомяването на родител е задължително. В някои случаи обаче е възможно такъв вид интервенция вече да е прекалено закъсняла. Немалко от интервюираните учители посочват, че за тях е изключително важно да се свържат с родителите, още при първа нежелателна проява от страна на ученика или докато ситуацията все още е в зародиш:

„Всичко това се случва пред учители, децата са пред нас. И родителят има още по-голямо доверие в самата институция. Може би ако някъде се поражда недоверие, то се поражда точно от това усещане. Колкото по-навреме колективът, класен ръководител, учител, усети тези неща, толкова вероятността да възникне неконтролируема ситуация е по малка.“ (учител, малко населено място)

 

Такъв вид реакция, която на пръв поглед може да изглежда прекалена, реално кореспондира с очакванията на родителите:

„/…/ учителят [да] е инициативен и да е готов да съобщи. Да не каже: Абе минава часа, ще го изтърпя и този път. И да минава и да заминава. Ако учителят е инициативен и отговорен, той ще уведоми родителя. Родителят, ако той от своя страна е заинтересован и отговорен, ще си направи среща с учителя, за да разбере какво се случва.” (родител, малко населено място)

 

Родителите високо ценят, когато научават веднага и от първа ръка при провинение на своето дете и за тях така е по-лесно да вземат правилно възпитателно решение, когато ситуацията все още е “по-проста” и няма нанесени щети. Именно тогава се създава и истинско усещане за партньорство, доверие и споделяне.

 

  1. Комуникиране на ясни очаквания

За повечето родители е ясно кога детето им е мотивирано, развълнувано или въвлечено в образователната дейност, но за тях това е по-скоро като “черна кутия”. Те виждат точка А – мотивиран учител в добре организирано училище- и точка Б – знаещ, можещ и добре социализиран ученик, но не виждат процеса. Учителите от друга страна, опирайки се на своя опит или знание, по-ясно могат да преценят кое тяхно действие води до желаните резултати. Те имат набелязани цели и план за действие, работят структурирано върху развиването на умения у децата, разработват ясни критерии за оценяване, регулярно рефлектират върху постигнатите резултати и предприемат стъпки за подобрение.

За съжаление обаче в общия случай нищо или почти нищо от това не се обсъжда с родителите, което може да доведе до крайни настроения – че даден учител не се справя или пък че притежава почти свръхестествени сили за работа с деца.

И родителите, и учителите отбелязват, че комуникацията на ясни очаквания от страна на училището към семействата е предпоставка за по-нататъшното протичане на спокоен и ефективен образователен процес. Разбира се, тук говорим за най-общо комуникиране на това през какво ще премине класа, какви са изискванията на учителя и очакваните резултати, какви трудности предстоят и как ще се премине през тях. Това е особено важно в началото на 1., 5. или 7. клас, които са свързани с по-голям стрес за семействата.

 

  1. Разбиране и емпатия

Емпатия и разбиранеВ забързаното ежедневие много важен е въпросът как общуваме – изслушваме ли се един друг? Концентрирани ли сме в разговора? Чуваме ли какво ни казва другата страна, или държим да си кажем своето? Необходимо е не просто да се концентрираме върху думите, но да се опитаме и да разберем как се чувства човекът срещу нас и какво в действителност иска да ни каже.

В някои случаи наистина може да е трудно да задържим вниманието си и да проявим разбиране, но ако не го направим, то ние всъщност не водим разговор. И учителите, и родителите посочват нуждата от спокойствие и емпатия за изграждане на добри отношения:

„/…/ Да не влизаме остро и с рогата напред, а да се опитаме да се поставим на мястото на този човек и да разберем – какви са неговите тревоги, с какво са свързани /…/, как можем да го успокоим на първо място, за да започне да говори по-спокойно и по-нормално и да се опитваме да го привлечем на своя страна, за да бъдем екип, а не врагове. Много често аз това им го казвам: че ако ние не работим заедно, нищо няма да направим…“ (учител, голямо населено място).

А резултатите, които се постигат чрез такъв подход, са именно свързани с целите доверие и честна комуникация, които посочихме в началото на статията.

 

  1. Индивидуално отношение

Участниците в образователния процес са изключително разнородни, затова няма как едни и същ подход да даде един и същ резултат при всички. Това многообразие непременно следва да бъде отчетено както на ниво политики, така и в отношенията между учители и ученици и между учители и родители.

Важно е да се отбележи, че говорим не за лично, а за индивидуално отношение – което е насочено към индивидуалните нужди на ученика, отчита неговите и това на семейството му специфики и не на последно място – на което е отделено необходимото време. В следващите редове ще дадем пример за провеждането на индивидуални срещи с двамата родители в начален етап. Цитатът е колкото дълъг, толкова и важен според нас:

„През годината [в началото на учебната година] правим една организационна среща, която е обща…, в която се запознават с правилника на училището. Това е стандартно. /…/ След това малко след като е минала [организационната среща], правим индивидуални срещи в началото на годината. Сега в края на първия срок ще правим отново индивидуални срещи с всяко семейство, конкретно за неговото дете и в края на годината – пак. И говорим основно, набелязваме няколко показателя, по които говорим с родителя, даваме препоръки, както и се опитваме да получим информация за това, как по най-добрия начин да помогнем на всяко дете… [ ]

И всъщност на тези индивидуални срещи, говорим за цялостно развитие и някакви препоръки, каквито смятаме, че може да са полезни вкъщи, които родителите да правят допълнително, като се опитваме да включим работни навици, социално развитие и учебна успеваемост. Включваме тук основно български, математика, четене или литература, околен свят. Основните предмети. /…/

В: Как се възприе цялото това нещо? В смисъл, ново е било и за тях?

Отг.: Според мен някои от родителите въобще не очакваха, че толкова много внимание ще има спрямо децата им, други пък може би им се стори повече. Не знам, различно, … По-скоро, им харесва това, че имат възможност лично, няколко пъти да обсъждат с учителя какво се случва.

…за мен [индивидуалните срещи] са изключително ценни, защото родителят придобива по-цялостна представа за това какво се случва с детето. …защото получавам информация за вкъщи какво правят и какво се случва и евентуално как можем да работим заедно, защото знаете, че за едно дете не е само работата в училище, а голяма част от всичко се случва и ученето дори е вкъщи. Така че, как детето да го подкрепим, както тук, така и вкъщи.“ (учител, малко населено място)

Посоченият пример е изведен от разговор с начален учител, но практиката се прилага в цялото училище, което е основно. Учителят посочва, че една подобна среща продължава около 30 минути и са нужни между 3 и 4 дни да се осъществят срещи с всички родители преди или след учебно време.

Добре инвестираните време и усилия, насочени към взаимоотношенията с родителите, рано или късно ще дадат резултат. Защото добрата комуникация с родителите е важна за обучението, възпитанието и социализирането на децата – а именно това целим като учители!

 

А кои според вас са най-важните характеристики на добрата комуникация с родителите? Какво бихте добавили към този списък?

 

_______

Източник: 1 Източник: 1 Йосифов, Й., Михайлов, Н., Лазаров, С., Петров, Д., “Първоначално картографиране на социалната среда в училище и на взаимоотношенията между училище и родители (Доклад в резултат на изследователско задание по договор No Д01-188/26.10.2018 между Министерството на Образованието и Науката и Асоциация Родители”, София, май 2019

 

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.