Category: Работа с родители

Или как едно училище в град Искър дава главна роля на родителите в общностните събития По-голямата част от деня децата

Родителските срещи са прекрасен инструмент за въвличане на семействата на учениците в училищния живот, но тази цел не винаги се

Какво е детето вкъщи и с какво обича да се занимава, най-добре знаят неговите родители. А какво ново е научило,

За много учители родителската среща е съпътствана с напрежение и несигурност, а за други пълно предизвикателство. Има родители, които отблъскват

Търсейки начини как да включим учениците си по-активно в училищния живот, можем да им предложим… да проведат родителска среща. Какво

Родителската среща е основна част от училищния живот. Ако искаме да сме успешни учители, е необходимо да се научим да

Работата с родители е сред най-често споменаваните предизвикателства в образователната система. Често учителите споделят, че им е трудно да намерят

След приключване на учебните часове работата на учителите не приключва. Покрай попълване на дневниците, проверката на домашни, подготовката на уроци

Успехът на детето в училище в голяма степен зависи и от участието на родителите в образованието му. За всеки учител,

Висок процент от успешните училища имат добре изградена комуникационна мрежа с родителите. Това е основен фактор за успеха и просперитета

Краят на учебната година е време за празнуване на успехите на учениците ни. А какво по-хубаво от това да организираме

Изграждането на добро партньорство между учителите и семействата на учениците е ключ към успешен и завършен учебен процес. Когато тези