Често срещани предизвикателства по време на родителска среща

За много учители родителската среща е съпътствана с напрежение и несигурност, а за други пълно предизвикателство. 

Има родители, които отблъскват всяка критика, и такива, които не разбират как да помогнат на своите деца. 

Срещите не са много по-лесни и за родителите, които са притиснати от към работното си време и често си мислят, че учителят или съучениците не разбират детето им. 

Въпреки различните по естество спънки родителските срещи са нещо, което следва училищния живот и често резултатът от тях е продуктивен.

Ние ви предлагаме решения на някои от предизвикателствата, през които може да преминете провеждайки родителска среща.

Предизвикателство 1: Посещението на родителска среща

Гледайки реалността всеки педагог би казал, че на всеки пет родители един или двама не посещават често родителската среща.

Основна причина за това се оказва работното време. За голяма част от тях трудно и дори невъзможно се оказва да си тръгнат по-рано от работа. 

Този проблем може да бъде решен като се обсъди с родителите кой час ще е най-удобен, за да може да се проведе родителска среща. Друг вариант е насрочване на сутрешни и вечерни срещи, когато родителите са свободни, а защо не и посещение на домовете на учениците. Целта не е самото провеждане, а възможността да има повече посещаемост от родителите и съответно познаване на проблемите, с които се сблъскват децата в училище.

Друга причина за липсата на родител от срещата е той да забрави. Покрай другите си задължения често може насрочената дата да се пропусне/забрави. Добър вариант е да напомните на родителите ден преди родителската среща, чрез различни приложения, напр. Class Dojo, имейл, google calendar, съобщение и др., за да могат да се организират навреме.

Предизвикателство 2: Обсъждането на това как се справят учениците по различните предмети оставя родителя “объркан”

За да не се губи време в общи приказки, а после и в индивидуално обсъждане на даден ученик е хубаво учителят да дава редовна обратна връзка в процеса на учене (Виж Какво представлява добрата обратна връзка) на родителите за това как се справя детето му. 

В дните за консултации също е вариант, при който да се срещне всеки родител с учителя по дадения предмет и да обсъди в личен разговор как се развива детето му и има ли нужда от нещо, за да подобри своите знания.

Предизвикателство 3: Родителите трудно приемат негативна обратна връзка за децата им 

За се справите в ситуации, при които е необходимо да обсъдите влошеното поведение на даден ученик с родителя му се въоръжете с търпение. Ето няколко основни стъпки, които да използвате:

  • стъпка 1 – изясняване на контекста/ситуацията;
  • стъпка 2 – споделяне на конкретни и обективни наблюдения за ситуацията;
  • стъпка 3 – споделяне на ефекта от поведението на детето върху емоционалното състояние на другите участници;
  • стъпка 4 – помолете родителите да предложат как заедно да разрешите ситуацията по най-добрия начин.

Предизвикателство 4: Учениците не получават конкретна обратна връзка за това как могат да се подобрят

За да има резултат родителската среща е добре прибирайки се всеки родител да проведе разговор с детето си за всяко нещо, което косвено или не го засяга и е било обсъдено.

Все по-често срещано е в някои училища два пъти годишно да се провежда родителска среща, но ръководена от учениците. На тях те имат възможност да разкажат на родителите си върху какво са работили, какво им предстои и дали имат нужда от подкрепа. 

За да се осъществи такъв тип среща е необходима предварително подготовка, която да включва ментор-учител. В седмицата преди срещата учениците е необходимо да прекарват от 10 до 15 минути на ден с учителят си, за да научат какво прави една среща добра, ръководена от учениците, и да практикуват своите презентации. Всичко това е цел да се покаже на учениците как се води родителска среща, как да говорят пред публика, как умело да отговарят на зададени въпроси.

Предизвикателство 5: Родителите не знаят как да помагат ефективно на децата си

Често срещано е родителите да изпробват различни методи за подобряване на поведението и резултатите на детето си, но въпреки това да няма успех. 

Вариант, който може да предложи училището е да се направят групови срещи на база даден проблем. Събирайки родители със сходни проблеми ще ги накара да споделят опита си, както и кое е било най-ефективно и с положителен резултат.

Индивидуалните срещи между родител и учител са също вариант, при който да се обсъди проблема. На тези срещи може да се предложи вариант на план за подкрепа на детето за определен период от време, който да включва посещение при училищния психолог или педагогически съветник. Тези мерки може на определен период да бъдат преглеждани и при необходимост променяни.

Допълнителни ресурси

Ако искате да научите повече за подобряване на взаимоотношенията между родител-учител-ученици, може да почерпите идеи от следните статии по темата:

Родителски срещи и предизвикателствата на приобщаващото образование

5 начина, чрез които училището да приобщи родителите

Наръчник за ефективна комуникация с родителите

Успешната родителска среща – мисията възможна

Адаптирано от: Edutopia

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали