Какво представлява добрата обратна връзка? Съвети за директори и ментори на учители

Преди си мислех, че даването на обратна връзка означава критика. В последствие разбрах, че това не е така и че обратната връзка може да бъде много полезна за нашето израстване като професионалисти. Започнах да се опитвам да давам обратна връзка на колегите си и установих, че те не винаги я приемат добре. А когато аз търсих тяхното мнение за моята работа или представяне, най-мразех да ми казват “Беше супер!”. Добре, но кое по-точно беше супер? Та какво всъщност е обратна връзка – критика, похвала или нещо друго?

Добрата обратна връзка не предполага да бъдем просто учтиви, а честни с човека отсреща, като му кажем какво точно ни е харесало и какво не. Ако сме обаче прекалено откровени, без да зачитаме чувствата на другия, това няма да доведе до желания резултат. 

Всъщност за какво ни служи обратната връзка? Тя не е служи само, за да се изкаже мнение как се е справил дадения учител, а основната цел е да го мотивира и да подпомогне подпомогне професионалното му израстване.

Характеристики на добрата обратна връзка

Още в университета съм учила, че когато даваме обратна връзка, трябва да започнем с нещо, което ни е харесало, след това да посочим всички неща, които според нас не са се получили добре и да завършим с положителна оценка на положения труд., Трябва обаче да внимаваме да не попаднем в капана на учтивостта. За целта когато говорим за обратна връзка е добре да имаме предвид следните няколко неща:

 • Нека е точна и специфична – посочват се конкретни неща, които са ни направили впечатление и се опитваме да избягваме общи фрази, които просто звучат добре. Ако някой колега не е планирал добре дейностите за часа си, посочваме кои точно дейности са били излишни или кои може да замени. Тази информация ще му е много по-полезна отколкото просто да му кажем да се научи да планира по-добре.
 • Директна –  не е нужно да заобикаляме темата само за да не обидим някого. Директното изказване на нашата гледна точка обаче не трябва да е лишено от всякаква емпатия, а да зачита личността на отсрещната страна и положените усилия. По-добре кажете “Не смятам, че избраните от теб допълнителни задачи по математика бяха подходящи за упражняване на събиране с преминаване, защото два от примерите не бяха с преминаване”, отколкото “Избрал си неподходящи допълнителни примери и не ми хареса”. Фрази като “не ми хареса” не дават никаква информация относно това какво може да се подобри занапред.
 • Изказана с респект към личността на преподавателя. Никой не би се почувствал добре и още по-малко би приел нашето мнение, ако го нагрубим или обвиним за недобре свършената работа. Добре е да помним, че даваме обратна връзка към конкретно наблюдаван урок, а не към личността на човека. 
 • Провокираща действие. Какво следва, ако получа обратна връзка, изказана с респект към моята личност и работата ми, която ми показва точно какво не се е получило добре, но нямам идея как да се подобря? За това добрата обратна връзка провокира действие. Като например: “Подбраните от теб примери за събиране с преминаване не бяха достатъчно добри, тъй като два от тях не съдържаха събиране с преминаване. Пробвай в следващия урок да включиш примери, които отговарят на темата, за да видим дали наистина учениците са усвоили това действие  или продължават да срещат затруднения”.

Как да подобрим уменията си за даване на обратна връзка?

Ако искате да подобрите своите умения за даване на обратна връзка, може да използвате някои от следните практики:

 • Честа неформална обратна връзка с учителите
 • Сътрудничество за успешно вземане на решения
 • Учителско лидерство

Когато ги използвате, добавете повече откровеност в отношенията с колегите и ще получите желания ефект. А ето и какво означават:

Неформална обратна връзка с учителите

 • Задавайте истински въпроси и дайте конкретни алтернативи за подобряване на работата на учителите.
 • Дайте конкретни предложения. Когато хвалите и когато критикувате, посочете точно какво ви е харесало и какво не и предложете начини за подобряване на работата на учителите.
 • Споделете с учителите какво очаквате от тях в работата им, без да им давате възможност да се оправдават (този клас е труден, с тези деца не може да се работи). 

Сътрудничество за успешно вземане на решения

 • Давайте конкретна обратна връзка и позволете на своите колеги също да бъдат директни и откровени, когато взимате общи решения за подобряване на работата.  
 • Поставяйте ясни цели и посочете стъпки за тяхното постигане, върху които да се фокусирате заедно с целия екип. Винаги ще се намери някой, който няма да бъде съгласен, но избягването на конфликти не е добра стратегия в случая. 
 • Бъдете от един отбор с учителите. Търсете заедно решения, без обвинения. Не “Ти трябва да намериш начин да се повишат оценките на НВО”, а “Ние заедно ще намерим начин да се повишат резултатите на учените на НВО”.

Развитие на лидерските умения на учителите

 • Дайте възможност на учителите да приложат своите идеи за справяне с даден проблем чрез споделяне на конкретни стъпки за действие от тяхна страна.
 • Посочете какво точно не ви харесва в работата на дадения учител и посочете как може да се подобри.
 • Потърсете каква е истинската причина за проблема в работата на даден колега. Предложете помощ и помогнете за преодоляване на трудностите. 

 

Добрата обратна връзка зависи както от човека, който я дава, така и от този, който я получава. За това как да получите най-доброто от една обратна връзка ще ви разкажем в следваща статия. 

 

Източници:

Текстът е базиран на Candid and compassionate feedback

Още полезни статии:

Мечтаното училище
Социално-емоционално учене

4 стъпки към училището мечта – Стъпка 1

Как да създадем училище-мечта? Училище, в което ученици и учители са мотивирани и ангажирани с процеса на учене, взаимоотношенията са удовлетворяващи, а резултатите като училищен

Дигитално образование и технологии

6 идеи как да задържим вниманието на учениците по време на ОРЕС?

Всеки учител притежава набор от специфични, понякога определяни като свръхестествени умения, позволяващи му да управлява класната стая като например невероятен слух, за да чува дори

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали