Как да включим родителите в цикъла на формиращото оценяване

Има голяма вероятност родителите на учениците ви да не знаят какво е формиращо оценяване и защо се провежда. Все пак техните родители сигурно са разбирали за проблемите им в училище само след родителска среща или когато видят оценките им в бележника. Разочароващите резултати са били наказвани, удовлетворяващите са водели до награда или въздишка от облекчение и като цяло това е бил лимитът на родителското включване в образованието.

Времената са други.

Не подценявайте родителите. Те имат огромно влияние върху резултатите на учениците. Също така е от особено значение още в началото на срока ние учителите да споделим с тях методите си на оценяване и причините да ги използваме. Когато родителите осъзнаят важността на ролята, която имат за успеха на децата си, обикновено са екзалтирани, че могат да помогнат. Освен това проучванията показват, че един от най-значителните фактори за успех в оценяването е честата и прозрачна комуникация с родителите.

Как да включим родителите във формиращото оценяване?

  • Обяснете им процеса

Има фундаментална разлика между формиращо и сумативно оценяване, за която можете да прочетете в предната статия по темата. Уверете се, че и родителите разбират ползите на формиращото оценяване. Има риск те да са свикнали с идеята, че оценяването е само, за да постави оценка на труда и усилията на ученика. Ако е така, подчертайте, че учениците учат най-вече чрез грешки и че анализът на въпросните грешки е от особена важност за техния напредък. Наблегнете на това, че класната ви стая е безопасна среда за поемане на рискове, експериментиране с идеи и изпробване на хипотези, където анализът на резултатите е начинът да подобрявате процеса на учене. Стигнете до консенсус, че даването и получаването на обратна връзка, самооценяването и развиването на ученическата самостоятелност са съществени елементи на ефективното образование.

  • Комуникация, комуникация, комуникация!

Не знаем какъв опит като ученици са имали родителите. Техните преживявания в училище или в университета обаче може са ги превърнали в прекалено подозрителни спрямо учителите на собствените им деца. И вие сигурно имате поне един родител, който “знае повече от вас” или настоява нещата да се случват както те преценят. Колкото повече комуникирате с родителите, толкова повече те ще се убеждават, че целта ви е най-доброто за учениците. А така е и по-вероятно да подкрепят вашите усилия във и извън класната стая.

  • Пращайте им “домашно за родители

Родителите обичат да научават какво учат децата им! Ето една идея: в началото на всеки раздел им пращайте по имейл любознателни или дискусионни въпроси, които те да зададат на децата си. Така родителите ще се чувстват като неизменна част от процеса и ще подпомагат ученето. Някои от тях могат да решат да организират екскурзии, посещения на музеи или дискусии, които да доведат до фантастични резултати!

  • Споделяйте работата на учениците

С наличието на Google Classroom това става много лесно. Просто добавете родителите като “настойници” (guardians) в менюто “хора” (people). Но дори тогава, родителите не винаги имат правилна представа как трябва да изглежда крайният продукт на ученика. Споделяйте с тях и примери за отлична работа, заедно с критериите за оценка, към които те да съпоставят тази на децата.

  • Давайте писмена обратна връзка, ако е възможно

Често се случва обратната връзка, която родителите получават, да е преразказ от ученика, който от своя страна я е получил устно от учителя. Сами може да се досетите за недостатъците на този модел. Вместо това, когато е възможно, давайте обратната връзка за работата на учениците писмено, както на самите тях, така и на техните родители. 

  • Родителски срещи, водени от учениците

Ефектът от родителските срещи, на които не присъстват учениците, е спорен. Ако целта ни е да поставим учениците в центъра на образователния процес, защо след това напълно ги премахваме, когато даваме отчет на родителите им?

Вместо това организирайте родителската среща като истински учител на 21-ви век – дайте на учениците отговорността да обяснят как се справят и да кажат защо според тях постигат резултатите си – както ниските, така и високите. Това ще ги направи много по-самоосъзнати, когато става въпрос за собственото им учене и напредък.

Естествено това изисква и известна доза подготовка. Създайте модел на сценарий, който учениците да следват по време на срещата. Помолете учениците сами да изберат заданията, в които според тях са се справили най-добре, и които най-хубаво ще илюстрират прогреса им. Учениците могат накратко да напишат техните размисли върху образователния си път и навиците си за учене досега и да си поставят цели за следващия срок. В седмицата преди срещата направете репетиция, за да се чувстват учениците уверени да водят по-време на големия ден.

Ще има все пак някои родители, които предпочитат да получат обратна връзка от вас. Бъдете активни по време на родителската среща и подпомагайте изграждането на цялостна картина за вашия предмет и учебни часове.

Учениците са най-важният актьор в образователната система. Затова и наша първостепенна цел като учители е да ги подкрепяме постоянно в тяхното обучение. Често обаче забравяме за влиянието на родителите и възможността те да са ефективна част от системата. Преподаване, изследване, тестване, анализ и споделяне – в този цикъл има множество начини да включите и родителите, които да ви помогнат да създадете ползотворни преживявания за вашите и техните ученици.

 

Статията е адаптирана от Teach In.

Още полезни статии:

Padlet за учители
Дигитално образование и технологии

Искате всички ученици да пишат едновременно по дъската? Това е възможно с Padlet!

Padlet е дигитален ресурс, който позволява на учители, ученици и родители да комуникират посредством виртуални стени за съобщения. Padlet е изключително лесен за използване и

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали