Всичко, което трябва да знаем за формиращото оценяване

Формиращо оценяване - фейсбук

Сигурно сте чували за двата основни вида оценяване – формиращо и сумативно. Но какво точно означават?

Казано накратко, формиращото оценяване показва как ученикът усвоява текущия материал.

Сумативното оценяване показва каква част от целия, изучаван материал е научил.

Това означава, че в класната стая формиращото оценяване се провежда редовно, през определен период от време (например всеки вторник), по време на текущия раздел, докато сумативното оценяване се провежда след раздела.

Сумативно оценяване са всички тестове, класни работи, доклади и проекти в края на срока. Формиращо оценяване са всички междинни куизове, проекти, игри, презентации и групови задачи.

Според друга, често срещана дефиниция формиращото оценяване цели да подобри качеството на учебния процес, тъй като дава актуална информация на учителя за това как всеки един ученик се справя с конкретна част от материала в реално време.

Формиращото оценяване набира голяма популярност в педагогическите кръгове през последните години. В тази статия ще разгледаме ползите от прилагането му и ще ви предложим практически съвети как да го използвате в училище и онлайн.

Цикълът на формиращото оценяване

Всичко, което трябва да знаем за формиращото оценяване

Формиращото оценяване е комбинация от дейности, които взети заедно образуват цикъл. Тъй като целта му не е да постави оценка на ученика, а да измери прогреса по поставените цели, то най-важната стъпка е анализът на резултатите. След като учителят набележи пропуските на учениците и зоните за подобрение, той адаптира бъдещото си преподаване, като създава нови цели и целенасочено ръководи учебния процес, докато не проведе ново формиращо оценяване. Ето затова формиращото оценяване се прилага често и редовно.

Ползите от формиращото оценяване

Ако не сте убедени, че има смисъл да провеждате формиращи оценявания, ето няколко конкретни причини за начален тласък.

  • Получавате постоянна обратна връзка

Колкото по-често събирате данни за това доколко учениците усвояват материала, толкова повече информация ще получавате. Звучи аксиоматично, но в това твърдение стои и идеята, че при редовни формиращи оценявания учениците ще разбират, че изостават много по-навреме и ще са много по-склонни да поискат помощ. В крайна сметка самите вие ще подобрите преподаването си, а тях ще превърнете в самостоятелни учащи.

  • Адаптирате в движение

Ако учителите разбираме пропуските на учениците чак в края на раздела, то кога ще ги запълваме? С формиращи оценявания ще можете по-рано да знаете къде са дупките и ще имате нужното време, за да допълните знанията на учениците.

  • Ставате по-добър учител

С поставянето на цели, честата проверка на напредъка по тях, анализирането на резултатите от проверките и промяната на бъдещите дейности и задачи при нужда, вие ще станете истински експерт в преподаването.

Примери за формиращо оценяване

По-добро име всъщност е “формиращо проверяване”, защото обикновено не се налага да оценявате, а само да прегледате резултатите, силните и слабите страни. В идеалния случай ще създадете практики, с които да изследвате напредъка на учениците по начин, който е бърз, лесен и без допълнително да ги натоварва. Ето няколко изпробвани примери:

1. Входен и изходен билет

Вместо да губите три минути в проверка на това кой е тук и кой отсъства, може да проверите колко си спомнят учениците от предходния урок. Или вместо да спорите 5 минути за това колко много или малко домашна работа давате в края на часа, може да направите бърза петминутка, за да проверите кой какво е разбрал от урока. Добрата стара хартия ще ви свърши работа, но можете и да разнообразите чрез онлайн инструменти като Google Forms, функцията “въпрос” в Google Classroom или моят любим – Bookwidgets. С Padlet пък можете да разчупите стандартния модел на въпроси и отговори, като предизвикате учениците да направят мисловна карта на изучения досега материал.

2. Кратки куизове без оценки

Използвайте една от многото платформи, за да провеждате кратки викторини: Socrative ви позволява да наблюдавате резултатите в таблица в реално време или след това. Kahoot и Quizizz са познати на почти всеки учител и са изключително забавни за учениците. Gimkit въвежда елементи от видеоигрите и е сигурно, че ще заплени учениците, а с Plickers ще внедрите малка доза виртуална реалност в часа, за да съберете отговори от всички бързо и безпроблемно. При всички тези платформи получавате резултатите форматирани и разделени по процент правилни отговори, което ви позволява лесно да анализирате как се справя всеки един ученик и целия клас като цяло.

3. “Погрешни схващания” и грешки

Понякога е важно да разберете дали учениците осъзнават защо нещо е грешно или трудно. Накарайте учениците да ви кажат! Попитайте ги коя е била най-трудната част от урока или пък момента, в който нещата са станали объркващи.

Друга възможност е да проверите дали имат погрешни схващания. Кажете грешно твърдение и помолете учениците да вдигнат палец, ако са съгласни или да посочат с него надолу, ако не са. В допълнение ги накарайте да обяснят къде е грешката и как да поправят твърдението.

4. Самооценка

Понякога най-добре е просто да питате учениците. Дайте им критериите си или изискванията, които трябва да покриват, и ги оставете да набележат силните и слабите си страни, които да споделят с вас.

Формиращо оценяване и дистанционно обучение

Всички учители сме предизвикани да продължаваме да предлагаме качествено обучение, дори когато ситуацията не ни позволява да сме присъствено в училище. Това, че сме пред мониторите и връзката ни с учениците е само виртуална, не бива да спира цикъла на формиращото оценяване. Ето няколко съвета как да продължите дори в електронна среда.

Разнообразявайте, но не прекалено

Има толкова много платформи и приложения за оценяване, събиране на данни и проверка на разбирането! Ограничете се до 3-4 максимум (по-горе в статията са дадени за пример 8 различни). Така ще е сигурно, че има достатъчно разнообразие, за да не омръзне на учениците, но и не прекалено, че да се загубите в инструкции и въпроси за ползването им.

Събирайте данни

Когато сте онлайн, е лесно да обобщавате резултатите в таблици. Google Classroom и Google Drive пък ви позволяват да събирате други доказателства за ученето – видеа, презентации, инфографики и плакати, писмени задания и др.

Концентрирайте се върху обратната връзка

Какво значение има, че събирате данни, ако не ги използвате, за да подобрявате ученето. Предоставяйте обратна връзка както писмено, така и устно – чрез видео. Стратегия за напреднали е учениците сами да си дават обратна връзка при предварително зададени критерии.

Говорете с тях

Както и когато сме в една стая с тях, така и онлайн, най-добрата стратегия за качествено обучение е да говорим директно с учениците. Често правете проверки на разбирането в онлайн часовете. Повечето платформи имат опции “палец нагоре/надолу” или “да/не”. Ако учениците са с включени камери, можете да проверите разбирането с вдигане на ръка или брой пръсти според нивото на разбиране.

Човешкият елемент във взаимоотношенията ви е още по-важен, когато сте пред екраните. Обсъждайте как вървят часовете, кое е трудно и къде се получава объркване. Учениците знаят най-добре.

 

 

За статията са използвани тази и тази статия от Edutopia и тази от Aeseducation.

Още полезни статии:

Предизвикателство: открий; запиши; избегни.
Комуникативни умения

Предизвикателство: открий; запиши; избегни.

Учениците наблюдават своите съученици за паразитни думи и дистрактори, записват ги и за определен период от време отбелязват колко често се използват. Целта е да

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали