Как да поставим учениците в центъра на учебния процес с инструмента Flipgrid

Как да поставим учениците в центъра на учебния процес с инструмента Flipgrid

Чуйте мнението на всеки ученик по всяка тема!

Когато за пръв път чух за Flipgrid, не можех да си намеря място от щастие. Дълго време си бях мечтал за инструмент, който да събира на едно място размислите на всичките ми ученици, за да можем да ги гледаме и обсъждаме открито. Исках да дам възможност на всички ученици да споделят гледните си точки едни с други. Flipgrid ми помогна да поставя учениците в центъра на учебния процес по един изключително забавен и ефективен за тях начин. 

Какво е Flipgrid

Flipgrid е платформа, където учениците могат да отговарят на въпроси чрез видео. Приложението организира видеата в списък, където учителят, както и всички ученици, могат да ги видят, коментират, реагират и отговарят чрез видео. Учителят поставя темата или въпроса и избира максималната дължина на видеата – от 15 секунди до 10 минути – а учениците могат да ги запишат чрез уебкамерата на компютъра си или на телефона. 

Регистрацията и създаването на виртуална класна стая отнема минути. Вижте това видео, което показва как. Когато сте готови, можете да поканите учениците през Google Classroom или по имейл. 

Идеи как да използвате Flipgrid

Математика

 1. Задайте на учениците да решат и обяснят задача. Вие лесно ще можете да дадете индивидуална видео обратна връзка, а и самите ученици ще могат да си помагат. 
 2. Запишете видео как решавате задача, но допускате грешка. Учениците трябва да открият грешката и да покажат правилното решение на видео.
 3. Организирайте надпревара по математика, като всеки ученик създава задача, която другите трябва да решат, отново на видео. 
 4. Предизвикайте учениците да търсят математиката навсякъде и да я документират чрез видео. Какви са ъглите на уредите на детската площадка? Какви количества и пропорции се изискват в любимата им рецепта? С каква средна скорост се е движил доставчикът за храна? 
 5. Поставете пред учениците математическа дилема. Кое избират – две 11-сантиметрови пици за 25 лева или една голяма 15-сантиметрова пица за 23 лева? Дали избират 10 вафли за 1.99 лева или 16 вафли за 2.99 лв.? Какви правоъгълни крекери ще купят – такива с дължина 9 cm и периметър 22 cm или с дължина 5 cm и лице 20 cm? Учениците трябва да запишат видео, в което обясняват избора си. 

Природни науки

 1. Поставете им задача да обяснят процес по биология, химия или физика. За да е по-трудна задачата, може да забраните да използват термини или да ги накарате да обяснят процеса като на първокласник. 
 2. Помолете всеки ученик да избере предмет от вкъщи и да изчисли обема му (доколкото е възможно). Накарайте учениците да изчислят промяната в плътността на предмета ако обемът му се промени на нов, зададен от вас. 
 3. Качете това видео, в което е показано как учениците могат да направят лодка от коркова тапа и картон. Задачата на учениците ще е да обяснят разликата между лодки, направени с 1, 2 или 3 коркови тапи и да разрешат потенциалните проблеми на тези с по-малко тапи. 
 4. Предизвикайте учениците да изберат научна професия и да я проучат (пр. епидемиолог, патолог, морски биолог и т.н.). Във видео учениците ще трябва да споделят какво всъщност прави човек с тази професия, кое според тях е най-интересно и върху какво биха работили те, ако започнат да работят това. 

 

Български език и литература

 1. Задайте въпрос свързан с книгата, която учениците изучават по литература.
 2. Предизвикайте учениците да направят ревю на любимата си книга в 30 секунди. Ето пример
 3. Дайте на учениците задача да направят биография на изучавания автор под формата на видео. Предизвикателно е, но не и невъзможно, учениците да се облекат и имитират автора. 
 4. Създайте продължителен проект, където учениците да обясняват нови думи, които са научили през седмицата. Може да се използва и в часовете по чужди езици. 

 

Чужди езици 

 1. Използвайте Flipgrid като място, където учениците могат да упражнят говоренето на чужд език. Поставяйте интересни теми, предизвикващи въпроси и странни казуси и наблюдавайте от разстояние като давате индивидуална или групова обратна връзка. 
 2. Организирайте асинхронен дебат. Дайте на учениците роли и ги предизвикайте да съставят аргументи или да отговарят на видеата на опонентите си. 
 3. Нека учениците запишат кратка реакция след урока ви – какво им е направило впечатление, какво са научили или кое е най-важното от урока. 
 4. Задавайте автентични въпроси за живота на учениците – къде са били уикенда, какво и с кого са правили миналата седмица, какви са плановете им за ваканцията и т.н.
 5. Организирайте ролеви игри – интервю за работа, записване на час за лекар по телефона, поръчване на храна в ресторант и др. Като бонус асинхронният модел на подобни упражнения ще даде допълнителна увереност в уменията им. 

 

Може би най-добрата страна на Flipgrid е, че учениците могат да взаимодействат чрез видео почти като на живо, но без напрежението на реалната класна стая. Тъй като учениците имат достатъчно време да се подготвят на спокойствие, това позволява дори на най-мълчаливите и притеснителни ученици да участват пълноценно в дискусиите. 

Платформата предоставя на учениците възможност за креативност и може би още по-важно позволява им да бъдат себе си. Те могат да поставят текст, стикери и емотикони върху видеата на съучениците си, точно както и в любимите им социални медии. Този аспект ги прави по-отворени към възможността да се ангажират по-дълбоко със задачите, да се чувстват способни да се изразяват и не на последно място – да усвоят материала по-добре и по-дълготрайно. 

 

Източници:

 

https://faheystech.blogspot.com/2017/06/flipgridmath.html https://www.hollyclark.org/2020/04/25/infusing-flipgrid-into-your-classroom/

https://www.teachhub.com/technology-in-the-classroom/2020/02/how-to-use-flipgrid-in-the-classroom/

https://ditchthattextbook.com/catch-the-flipgrid-fever-15-ways-to-use-flipgrid-in-your-class/#t-1591736318314 

https://www.sciencebuddies.org/blog/science-buddies-flipgrid 

https://www.techlearning.com/how-to/what-is-flipgrid-and-how-does-it-work-for-teachers-and-students

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали