fbpx
Умение за личностно развитие

Роли в групова работа на база силни/слаби страни

roli

Учениците се разпределят по групи и получават инструкции от учителя за конкретната групова задача/проект (ако задачата е по-сложна/отнема повече от един учебен час, може да се предостави кратко описание на отделните групови роли). След като се запознаят със задачата, всеки ученик има 3-5 мин да запише 1-3 силни страни, които биха му помогнали в конкретния контекст, както и 1-3 страни за подобрение, върху които може да работи в тази задача/проект. След това всички членове на групата имат 5 мин да споделят силните/слабите си страни, дискутират и разпределят ролите на базата на тази информация.

Стратегията може успешно да се адаптира и за преговорни задачи. Учениците получават от учителя списък с взетите теми, усвоените умения, постигнатите цели за раздела. Дава им се определено време да разгледат списъка и да изберат 1-3 сфери, които смятат за силна страна, и 1-3, които са им зони за подобрение. Учителят анализира данните и на тази база формира отделни групи за преговор.

Резултат: Учениците анализират своите силни и слаби страни спрямо конкретна задача/проект, за да разпределят помежду си отделните роли.

Предимства на стратегията

  • Ефективен начин да се фокусира вниманието на учениците върху специфичните изисквания на задачата/проекта;
  • Дава възможност на учениците сами да разпределят ролите по един демократичен и критичен начин, базиран на сравнително обективен анализ на силни и слаби страни;
  • Ефективен начин да направим преговорния процес по-целенасочен, фокусиран и полезен за максимален брой ученици.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • отнема повече време от повечето стратегии за разделяне по групи;
  • някои ученици могат да се затруднят с определянето на силни/слаби страни в конкретния контекст;
  • някои ученици могат да имат нужда от повече време, за да идентифицират силните/слабите си страни в конкретния контекст;
  • учениците могат да изпитат затруднения със свързването на конкретни силни/слаби страни и съответните групови роли;

може да се създадат условия за междуличностни пререкания и/или твърде дълги дискусии.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.