fbpx
Критическо мислене

Даваме източници на различни гледни точки по проблема

Даваме източници на различни гледни точки по проблема

Тази стратегия е подходяща първа стъпка за развиване на критическо мислене от високо ниво. Стратегията има за цел да провокира учениците, че един проблем има множество решения, тъй като всяко решение изхожда от различна гледна точка, която невинаги съвпада с нашата. Стратегията е подходяща за ученици в 6. – 12. клас, тъй като се очаква те да разбират и синтезират по-дълги и комплексни текстове. При подготовка за часа подберете аргументи по проблема, който ще зададете на вашите ученици, които произтичат от различни гледни точки. Например, ако в час ще коментирате Втората световна война, подберете аргументи от гледните точки на България, Америка и Англия. Може да ползвате цитати от речи, вестници и т.н. Дайте възможност на учениците да се запознаят с текстовете и им поставете задачата да определят какви са били позициите на различните страни и защо всяка от позициите е валидна от гледна точка на страната, която я изказва, но не е валидна за останалите.

Вариант на стратегията може да бъде да разделите учениците на групи и всяка група да влезе в ролята на една от страните. След това може да бъде разиграна дискусия между страните по ключов проблем. След дискусията е важно да бъде направено обсъждане на това какви са били различните гледни точки на страните и какво е било водещото за тяхната позиция.

Резултат: Учениците идентифицират гледните точки при представените аргументи/становища.

Предимства на стратегията

  • Стратегията е много подходяща за работа в екип;
  • Дава се възможност на учениците да се запознаят с автентични и оригинални текстове;
  • Може да ползвате както текстове, така и видео и аудиоматериали;
  • Подходяща за хуманитарни и социални науки.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • е по-подходяща за по-големи ученици;
  • учениците имат нужна от предварителна подготовка по четивна и писмена грамотност;
  • възможно е да отнеме повече време при по-комплексни и дълги текстове и/или повече гледни точки.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.