Портфолиото по биология – пространство за учене, творчество и наука

Работата с ученическо портфолио позволява на учителите да проследяват лесно напредъка на своите ученици. Междувременно дава поле за творчество на учениците, в комбинация с възможност да проследяват системно развитието си в дадена наука и да упражняват различни умения – за синтез и анализ на информация, креативност, работа в екип, както и уменията, характерни за конкретни науки.

Водена от позитивите на портфолиото, Незабравка Пенкова – учител по биология и здравно образование в 134 Средно училище “Димчо Дебелянов”, град София – си създава традиция да ползва този подход в работата си. От 2018 година тя не спира да развива идеята си – разписва все по-подробни критерии за оценка, измисля многокомпонентни задачи, подобрява формулировките на инструкциите – за да бъде портфолиото максимално полезно на младежите и на преподавателите, с които тя споделя труда си.

В статията ще разкрием как да въведем портфолиото последователно в учебния процес, няколко авторски задачи на г-жа Пенкова и ценни съвети за по-успешна работа.

Визитка на практиката

Име на практиката: Портфолио по биология и здравно образование

Подходяща е за: всички образователни етапи и предмети

Прилага се: гимназиален етап, в обучението по биология и здравно образование

Необходими материали:

  • за оформяне на портфолиото: папки, джобове
  • за изготвяне на флашкарти – листа, цветни пишещи средства
  • за работа по задачите: листове със задачи, критерии за оценка, инструкции за работа

Цели:

  • да мотивира учениците;
  • да подобри краткосрочната им памет;
  • да развие научна грамотност, креативност и умения за синтезиране и организиране на информация.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

За г-жа Пенкова портфолиото е “лично интерактивно учебно пространство”, с което всеки ученик разполага през учебната година. Ще разгледаме как учителката интегрира този метод в работата си в часовете по биология с ученици от 9. клас. Но портфолиото е приложимо за всички възрасти и учебни предмети, стига да се адаптират целите и задачите спрямо учебния предмет и възрастта на учениците. Учителката споделя, че друга цел, която може да покрие портфолиото, и то успешно, е, ако някой ученик има нужда от специфичен индивидуален подход и допълнителна работа. 

Портфолиото по биология - пространство за учене, творчество и наукаСнимка 1. Портфолиото на една от ученичките на Незабравка Пенкова

Ето как протича дейността през учебната година:

Първата стъпка е въвеждане на флашкарти в учебния процес. Още през месец септември Незабравка Пенкова въвежда картите, като учи учениците как се създават те и каква е добавената им стойност.. В контекста на биологията те често съдържат термин, неговото обяснение и визуализация. По време на първата стъпка преподавателката работи заедно с учениците и ги подкрепя активно, за да привикнат по-бързо с новия начин на работа. Разгледано през призмата на времето, интегрирането на флашкартите запълва периода септември-ноември.

Портфолиото по биология - пространство за учене, творчество и наукаСнимка 2. Флашкартите се въвеждат от в началото на учебната година

Втората стъпка е въвеждане на практически задачи. Те отнемат повече време за изпълнение, тъй като съдържат повече компоненти. Този етап се развива от ноември до декември, като в този период учениците получават обратна връзка за своите работи. Г-жа Пенкова ги оценява по критерии и дава насоки на младежите как да си поправят задачите, за да станат отлични.

Пример за практическа задача е едно от заданията в раздел “Домашна лаборатория”. В него учениците трябва да направят дерматоглифи, използвайки балон, като трябва да ползват своите отпечатъци и тези на близките си. Целта е младежите да видят папилите на кожата си и да ги сравнят с останалите проби. Към тази задача има и възможност за разширение с допълнителни въпроси за ДНК.

Портфолиото по биология - пространство за учене, творчество и наукаСнимка 3. Друга практическа задача, която поставя Незабравка Пенкова на деветокласниците

Третата стъпка е представяне на портфолиото на учениците. Тук г-жа Пенкова ги запознава целите, критериите и скалата за оценяване. След като учениците знаят какво предстои, се захващат за работа – учителката дава конкретни инструкции как да сглобят портфолиото и къде да поставят продуктите, които имат до момента.

“Портфолиото може да бъде дигитално или в хартиен вариант. Насърчавам учениците с дигитален профил да ползват електронно портфолио, но от тези, които ще се занимават активно с биология, очаквам хартиен вариант”, споделя г-жа Пенкова.

Следва и четвъртата стъпка – учениците да продължат да работят по задачите, следвайки инструкциите. През втория учебен срок учениците работят по-самостоятелно, но учителката споделя, че ритмичният контрол върху работата им е ключов, за да бъде практиката успешна. 

Оценяване

Портфолиото по биология - пространство за учене, творчество и наукаСнимка 4. Критерии за оценка на портфолиото

“С годините процесът става все по-лек, когато имаш ясни критерии, очаквания и с един поглед можеш да видиш дали всичко е както трябва. Понякога проверявам работите им още на място по време на час”, споделя преподавателката. 

Оценката, която учениците получават на портфолиото, е важна за тях, тъй като се сравнява със срочната и годишната оценка. Ако ученикът се е справил отлично с портфолиото – има всички задачи, които са изпълнени на 100%, то тогава той или тя ще получи по-висока срочна или годишна оценка. 

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

Портфолиото по биология - пространство за учене, творчество и наука

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Практиката компилира развиване на знанията и уменията на младежите чрез разнообразни задачи, които позволяват индивидуална и екипна работа. Самите задания провокират творчество у учениците, а според Незабравка Пенкова “Всеки учител трябва да си позволи лукса да гледа на учениците си като на творци”. Попълвайки портфолиото си, учениците преминават през различни дейности и задачи – понякога те трябва да работят с учебника, да проучват информация или да експериментират в клас или вкъщи; друг път – да презентират продукт или да изработват флашкарти; наред с това те трябва да се самооценяват, да оценяват съучениците си по критерии, да работят в екип, да бъдат креативни и организирани. 

Всички тези умения, както и усещането за успех, доказано повишават мотивацията за учене, четивната грамотност, обогатяват речниковия запас на младежите и дават възможност за задълбочаване в науката. 

Портфолиото по биология - пространство за учене, творчество и наукаСнимка 5. Задача за сравнение на тема “Вируси”

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ?

Едно основните неща, които трябва да държим на фокус, ако работим с портфолио, e ритмичната проверка на работата на учениците. Според Незабравка Пенкова е добре да следим напредъка на учениците на месечна база, защото иначе рискуваме младежите или да пропуснат много материал, или да тръгнат в грешна посока.

Друго нещо, на което да се обърне внимание, са учениците, които не полагат особено старание в клас и нямат висока мотивация за успех. Важно е на тях да даваме повече насочващи въпроси и опори, за да могат да се справят добре, да виждат напредъка си, а това от своя страна – да повиши мотивацията им и личната им самооценка.

Добре е задачите да се адаптират за всеки клас, да се създава положителна нагласа и настроение, за да могат учениците да припознаят портфолиото като свое пространство, което им помага да се развиват!

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Автор на статията

Портфолиото по биология - пространство за учене, творчество и наукаНина Ружина завършва География в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и следва Международен алтернативен туризъм в НБУ. До голямата ѝ среща с учителската професия, за която мечтае от дете, работи в сферата на културата и туризма. Част е от възпитаниците на “Заедно в час”, випуск 2016, като в тази роля преподава 2 години в ПГ “Георги Сава Раковски”, гр. Костенец; след това става част от екипа на Заедно в час и подкрепя новите учители по програма “Нов път в преподаването”, сетне отново се връща към мечтата си и до момента е учител в ЧПГДН “СофтУни Светлина”. В prepodavame.bg твори по темите за гражданско образование и права на децата.

Още полезни статии:

Elevator pitch
Комуникативни умения

Elevator pitch

Elevator pitch е кратка реч, имаща целта да убеди дадена публика в уникалността на организация, продукт, идея, човек. Тази стратегия се прилага в бизнеса и

Мисловна карта
Креативност

Мисловна карта

Мисловните карти са удобен начин за визуално изобразяване на идеи с помощта на схема, в която цялата информация е обединена от една ключова дума или

Водят протокол на час
Научна грамотност

Водят протокол на час

Тази стратегия е подходяща за един от най-ключовите елементи на научното изследване – умението за безпристрастно наблюдение на процеси. Поставя учениците в ролята на дистанцирани

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали