Кoлективен годишник на класа – СЕУ дейност за работа в екип

Учениците създават креативен групов годишник, който да съдържа спомени от изминалата година.

Самоосъзнатост: Посредством творчество учениците разсъждават върху постигнатото през учебната година.

Вземане на отговорни решения: Учениците идентифицират силните си страни и начините, по които са израснали като личности.

Управление на взаимоотношенията: Чрез груповата работа, учениците усъвършенстват уменията си за работа в екип и проявяват ефективност при колективни проекти. Учениците изразяват и споделят своите емоции със съученици.

2-3 седмици, в края на учебната година в работа по групи от 2 до 4 души.

Онлайн платформа, ако годишникът е дигитален (достъп до Google drive или Book Creator например). 

Голям формат тетрадка или тефтер, ако годишникът е на хартиен формат.

Стъпки за изпълнение на дейността

Поставете конкретни задачи за всяка група.

Уверете се, че учениците умеят да работят с избраната от вас платформа. 

Стимулирайте учениците да пресъздадат идеята за годишник с тяхното семейство и приятели.

Още полезни статии:

5 К (кой, какво, къде, кога и как)
Креативност

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Извлечи алгоритъм
Критично и аналитично мислене

Извлечи алгоритъм

Тази стратегия е подходяща за ученици, които предварително са работили по идентифициране на тенденции или повтарящи се елементи, тъй като за да се извлече алгоритъм,

Padlet за учители
Дигитално образование и технологии

Искате всички ученици да пишат едновременно по дъската? Това е възможно с Padlet!

Padlet е дигитален ресурс, който позволява на учители, ученици и родители да комуникират посредством виртуални стени за съобщения. Padlet е изключително лесен за използване и

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали