Кoлективен годишник на класа – СЕУ дейност за работа в екип

Учениците създават креативен групов годишник, който да съдържа спомени от изминалата година.

Самоосъзнатост: Посредством творчество учениците разсъждават върху постигнатото през учебната година.

Вземане на отговорни решения: Учениците идентифицират силните си страни и начините, по които са израснали като личности.

Управление на взаимоотношенията: Чрез груповата работа, учениците усъвършенстват уменията си за работа в екип и проявяват ефективност при колективни проекти. Учениците изразяват и споделят своите емоции със съученици.

2-3 седмици, в края на учебната година в работа по групи от 2 до 4 души.

Онлайн платформа, ако годишникът е дигитален (достъп до Google drive или Book Creator например). 

Голям формат тетрадка или тефтер, ако годишникът е на хартиен формат.

Стъпки за изпълнение на дейността

Обсъдете

Обсъдете с учениците идеите, които имат за създаването на годишник, както и какви креативни предложения имат за неговото съдържание. 

Учениците могат да включат:

  • снимки на класа
  • история от колективно преживяването, което са имали с класа си
  • кога и как са работили като екип
  • с какво най-много се гордеят от изминалата учебна година
  • индивидуално послание към всеки член на класа
  • рисунка на класа
Организирайте

Определете колко време ще отделите за съдържанието, така че годишникът да е готов до края на учебната година. 

Учениците работят заедно и комуникират помежду си за създаването на годишника, като вие регулярно проследявате съдържанието, което те качват в избраната платформа. След като приключат работа прегледайте съдържанието и се уверете, че няма липсващи елементи.

След като годишникът е готов, определете дата, на която да го представите и обсъдите заедно с учениците. 

Споделете

Споделете с учениците готовия годишник и заедно обсъдете следните въпроси:

  • Как се чувствахте, докато създавахте годишника?
  • Чувствате ли се доволни от постигнатото?
  • Кои бяха любимите ви моменти през учебната година? 
  • Допадна ли ви да работите в екип?

Поставете конкретни задачи за всяка група.

Уверете се, че учениците умеят да работят с избраната от вас платформа. 

Стимулирайте учениците да пресъздадат идеята за годишник с тяхното семейство и приятели.

Още полезни статии:

Дърво на решенията
Креативност

Дърво на решенията

Дървото на решенията е инструмент за взимане на решения, който представлява графика с възможните последствия от различни варианти на действие. Това е начин за избор

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали