Как учениците от ЧОУ “Томас Едисън” подготвят успешни кандидатури

Тази статия е създадена в сътрудничество с г-жа Елица Цонева от ЧОУ “Томас Едисън”, гр. София.

Създаването на автобиография и мотивационно писмо и подготовката за интервю често затрудняват учениците, на които предстои кандидатстване за стипендия, конкурс, друго училище, висше учебно заведение или за работа. “Объркани са и просто темплейт на мотивационно писмо не означава нищо за тях. …имат затруднения да боравят с информация, дори и да представят себе си”, споделя и г-жа Елица Цонева от ЧОУ “Томас Едисън”, гр. София.

В същото време учителката “индикира” скука в часовете по информационни технологии, в които по учебен план е предвидена работа с документи. Тя се замисля какво може да направи по въпроса и така стига до идеята да въвлече учениците в едно “реално” приключение – подготовка на документи за кандидатстване за работа и симулиране на самия процес. 

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА:

Име на практиката: “Кандидатствай успешно”

Цели: учениците да се ангажират с реални ситуации и да са подготвени за успешно представяне

Подходяща е за: ученици в прогимназиален и гимназиален етап

Необходими материали: темплейти/ шаблони на мотивационно писмо и автобиография; работни имейли; гост-лектори – специалисти в областта “Човешки ресурси”

Сайт на училището: https://edisonschool.eu/ 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАКТИКАТА 

Целта на проекта е да подготви учениците за кандидатстване и да им вдъхне увереност, че могат успешно да преминат през процеса. В ЧОУ “Томас Едисън” тази практика е въведена в 7. клас, но учителката посочва, че е подходяща и за гимназиален етап. Може да се внедри не само в часовете по ИТ, а и да се адаптира за предмети като БЕЛ, час на класа, гражданско образование, чужди езици и др. По време на проекта учениците правят проучване, търсят шаблони и темплейти, писшат  автобиография, мотивационно писмо и имейл, подготвят се за интервю, получават и дават обратна връзка. 

КАК ДА ПРИЛОЖИМ

Планиране на проекта

Първият етап е планирането на процеса – подготовка на предстоящите уроци, поставяне на целите, задачите и дейности, уточняване на участниците. Г-жа Цонева представя идеята на родителите на учениците: “Всъщност, когато споделих, че търся хора (специалисти), които да ми помогнат с процес на симулация на интервю, се оказа, че имаме родители на ученици, които са точно в тази сфера и така …процесът стана по-ефективен”, обяснява учителката. Тя се допитва и до други учители и външни специалисти.

Кандидатстване по обява за работа

Г-жа Цонева показва на седмокласниците как да търсят и селектират обяви в различни сайтове за предлагане на работа, за да се ориентира всеки ученик какъв тип документи ще трябва да подготви. След като седмокласниците избират в каква сфера ще кандидатстват, имат за задача да потърсят различни шаблони и темплейти на необходимите документи. Получават допълнителни указания от учителката какво точно се очаква да изработят.

“На този етап учениците придобиват значима представа какво точно се случва и предстои, имат ориентир. До преди това, например, виждат един шаблон на мотивационно писмо, което нищо не им говори”, разказва г-жа Цонева.

След това учениците изготвят самите документи, подбират подходящи снимки и получават обратна връзка, която трябва да имплементират. Накрая изпращат по имейл кандидатурите си до учителя, както и до някой от участващите в проекта външни специалисти.

Интервю за работа

Следва подготовка за интервю за работа. Учениците се запознават с формата на срещата, обсъждат какво се очаква от тях и какво трябва да бъде поведението им. Същевременно получават по имейлите си откази или покани за интервю.

Финалният етап е симулацията на самите интервюта, като всеки кандидат има около 10 минути за представянето си. Участващите в проекта външни специалисти дават обратна връзка и се преминава към техническото интервю. Тук “жури” са останалите ученици от класа.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Тази практика помага на учителката да представи по един по-интересен начин 6 урочни единици по информационни технологии, свързани с работа с документи. Но по-важното е, че подготвя учениците за това какво реално им предстои при едно  кандидатстване и как да представят себе си по най-добрия начин.

Децата придобиват увереност и прилагат наученото на практика, когато идва време да кандидатстват наистина: Между 20 и 30 % от учениците получиха одобрение и/или стипендии за желаните от тях училища или конкурси, изискващо подобен тип представяне. Ето някои от най – изявените примери, които показват успеха на програмата в годината, в която я приложихме, и които бяха отразени от медиите: седмокласничката ни Лена Дипчикова след писане на мотивационно есе и интервю за прием спечели пълна стипендия за колеж в Кеймбридж. Друг пример е и седмокласничката Лили Танчева, която стана единственото прието българче в King’s College, The British School of Alicante през 2021г. , след издържано интервю за прием и писмено мотивационно писмо. Както и седмокласникът Антон Кремов, който спечели пълна стипендия за обучение в частна гимназия у нас след издържано успешно интервю за прием и написване на мотивационно есе на място, допълва гордо г-жа Цонева.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ

При прилагането на практиката е добре да се обърне внимание на начина, по който се въвличат участниците – самият учител трябва да има ясна визия как точно ще се случват нещата през целия процес. Много важен момент е подготовката на инструкциите и съдържанието, които се предоставят на учениците. Технически е добре да се обърне внимание и на личните данни, които се попълват в автобиографиите. Това е добра възможност да се поговори с децата за опасностите, които крие споделянето на лична информация в интернет. 

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус”, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 29-30 април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали