Как да съчетаем часовете по БЕЛ и информационни технологии с практически знания по икономика? 

“Моята мъничка идея може да даде на друг голяма идея и той да направи нещо много по-голямо!”, това споделя Нели Минкова-Данева, изпращайки ни своята добра практика. Тя обича интердисциплинарния подход, който й позволява да преподава практически знания на своите ученици по интересен и мотивиращ начин.

В следващите редове ще разгледаме един вдъхновяващ урок за 10. клас, който съчетава български език и литература, информационни технологии и икономика. Работа с текстове, изработване на учебни материали, ролеви игри, работа в екип и извличане на информация са само част от нещата, през които преминават учениците. 

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА:

Име на практиката: Икономика в контекста на преподаването по БЕЛ и ИТ

Подходяща е за: Ученици във всички етапи, стига да се адаптира учебното съдържание

Необходими материали: 

 • Първи етап: Флаш карти с езикови правила и норми; текстове за извличане на прилики и разлики между трудов и граждански договор;
 • Втори етап: Описание на трудови казуси; описания на различни персонажи във фирма и трудови инспектори;
 • Трети етап: Текстове за сравнение между дебитна и кредитна карта;
 • Четвърти етап: Анкета за обратна връзка.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Продължителността на урока е 90 минути, което го прави подходящ на блок часове. Състои се от четири компонента – сравнение между трудов и граждански договор, ролева игра, сравнение на дебитна и кредитна карта, даване на обратна връзка.

Всеки успешен урок започва с добра предварителна подготовка. Същото споделя и г-жа Данева: Чрез въпросник диагностицираме нивото на познаване на понятията и приложението им в житейски план”. Тя открива, че голяма част от учениците ѝ имат затруднения в областта на финансовата грамотност, не правят разлика между дебитна и кредитна карта, нито между различните видове трудови взаимоотношения. Учениците на Нели Минкова-Данева са в гимназиален етап и преподавателката знае, че част от тях работят през лятото. Но на всички така или иначе им предстои съвсем скоро да излязат на пазара на труда. По тези причини тя се заема да подготви младежите за това предизвикателство. 

Работа с текст

Работата с текст е първата дейност на мултидисциплинарния урок. Учениците разполагат с текст на стандартен трудов договор и имат да изпълнят няколко задачи към него: 

 1. Да открият основния предмет на текста.
 2. Да изведат номинативната верига в текста.
 3. Да посочат ключовите думи в текста.
 4. Да открият предметната област.

За да изпълнят тези задачи, учениците стъпват на стари знания и използват флаш-карти с основните понятия за опора. Картите са разработени предварително от класа в часовете по информационни технологии. 

Снимка 1. Флаш-картите са изработени от учениците в часовете по ИТ и приложени в часовете по БЕЛ

Как да съчетаем часовете по БЕЛ и информационни технологии с практически знания по икономика? 

Ролева игра

След края на зададеното време за работа учениците, водени от г-жа Данева, се заемат с втората активност – ролева игра. Симулацията се нарича “Нахлува Инспекция по труда”.

Тази част на урока има две основни цели. От една страна, чрез казуси учениците научават повече за общите условия на труд, а от друга – упражняват различни стилове на комуникация. 

За да се формира Инспекцията по труда, г-жа Данева набира девет доброволци – шест служители в частна фирма и трима инспектори – “Трудови договори и прикрити трудови правоотношения”, “Здравословни и безопасни условия на труд”, “Работно време и почивки”. 

Актьорите разполагат с кратко време да се запознаят с ролите си, преди да разиграят сценката в рамките на една-две минути. Междувременно останалата част от класа също получава задача. Публиката трябва да следи основните фактори за комуникация:

 1. Предмет на общуването.
 2. Цел.
 3. Условие на общуване.
 4. Участици.
 5. Канал за връзка.

Снимка 2. Флаш-карта  

Как да съчетаем часовете по БЕЛ и информационни технологии с практически знания по икономика? 

По този начин под формата на игра учениците упражняват речев етикет, докато трупат житейски опит и откриват какви изисквания да имат към бъдещите си работодатели.

Работа в екип

Третият компонент от урока е работа в екип. Учениците отново работят с текст, но акцентът сега е върху груповото взаимодействие. Задачата на децата е да изберат как да получат своето трудово възнаграждение. Класът се разделя на два екипа, които разполагат с текстове за дебитна и кредитна карта. Задачата на всеки отбор е да обобщи:

 1. Какво представлява всяка от картите?
 2. Какви са основните характеристики на всяка от картите?
 3. Какви са предимствата и недостатъците на всяка от картите?

Затваряне на урока

Четвъртата стъпка е затварянето на урока. Учителката планира даване на обратна връзка и поставяне на домашна работа (изработване на мисловни карти с основните понятия от урока – “трудов договор”, “дебитка карта”, “кредитна карта”). 

Снимка 3. Мисловни карти, изработени от учениците на г-жа Нели Минкова-Данева 

Как да съчетаем часовете по БЕЛ и информационни технологии с практически знания по икономика? 

Младежите получават карта за обратна връзка, в която споделят какви знания са актуализирали по БЕЛ и ИТ; какво ново са научили и кое би им било полезно в бъдеще. “По този начин разбираме до колко сме били полезни и сме допринесли за развитието им. За мен най-важното е знанието да бъде от полза в бъдеще!”, споделя г-жа Данева. 

Снимка 4. Карта за обратна връзка, попълнена от всеки ученик

Как да съчетаем часовете по БЕЛ и информационни технологии с практически знания по икономика? 

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Ако и вие обичате да съчетавате учебните дисциплини и да показвате междупредметните връзки на учениците, да преподавате важно практическо знание и да работите в екип с колегите си, то опитайте този урок. Самата Нели Минкова-Данева споделя радостта си, че урокът е “дал житейски опит на децата. Те получиха информация, която за нас е ежедневие, а за тях е нещо абстрактно.”. Интересно е и за самоте преподаватели – те също научават нещо ново, търсят нови идеи и вдъхновение, което е развиващо и позитивно. 

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ? 

Първият съвет, който дава учителката, е да бъдете смели да комбинирате предмети, които на пръв поглед изглеждат несъвместими: “Български език, история, география, физическо възпитание, информационни технологии – винаги има нещо обединяващо”.

Вторият съвет е чисто практически: “Внимавайте по време на ролевата игра. Всички знаем, че децата, независимо колко са големи, обичат да играят. Когато чуят “ролева игра”, учениците се вълнуват, щастливи са и лесно могат да изгубят фокус. Тук е вашата роля на учител – насочете ги да подходят сериозно, да подават правилно информацията, да се изразяват както е описано, за да се постигнат целите на дейността”.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Автор на статията

Как да съчетаем часовете по БЕЛ и информационни технологии с практически знания по икономика? Нина Ружина завършва География в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и следва Международен алтернативен туризъм в НБУ. До голямата ѝ среща с учителската професия, за която мечтае от дете, работи в сферата на културата и туризма. Част е от възпитаниците на “Заедно в час”, випуск 2016, като в тази роля преподава 2 години в ПГ “Георги Сава Раковски”, гр. Костенец; след това става част от екипа на Заедно в час и подкрепя новите учители по програма “Нов път в преподаването”, сетне отново се връща към мечтата си и до момента е учител в ЧПГДН “СофтУни Светлина”. В prepodavame.bg твори по темите за гражданско образование и права на децата.

 

Още полезни статии:

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Дискусия върху постер (Place mat)

Изключително лесна за използване стратегия, приложима във всички предметни области. Изключително популярна и използвана в англоезичните държави. Учениците се разделят на малки групи около флипчарт

Световно кафене
Работа в екип

Световно кафене

Стратегията „Световно кафене“ се използва за творческо решаване на проблеми и чрез нея се насърчава сътрудничеството и споделянето на нови идеи и мнения от всички

4-те К: Какво постигнахме? Какви трудности срещнахме? Какво научихме по пътя? Какво бихме направили по различен начин?
Умения за учене

4-те К: Какво постигнахме? Какви трудности срещнахме? Какво научихме по пътя? Какво бихме направили по различен начин?

След като учениците са изпълнили поставената задача в срок, те трябва да представят и защитят своето решение/проект/план. При презентирането всеки отбор трябва да отговори на

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали