Даване и приемане на обратна връзка

Цели на дейността

 • Даваме си обратна връзка с цел развиване на идеите и надграждане на опита

Начин на работа

В двойки групи по училища, синхронно

Време

 35 мин

Стъпки

 1. Прочитане на страницата на училището, с което обменяме обратна връзка (ОВ)
 2. Взаимно даване на ОВ
 3. Всяко училище се връща в собствената си стая.

Инструкция 

В собствен училищен екип

Стъпка 1  (10 минути)

Прочетете страницата на училището, с което сте разпределени (вижте в стъпка 2). Оставяйте коментари, но НЕ променяйте основния текст, който са писали вашите колеги.

Когато давате обратна връзка, мислете през следните въпроси:

 • Каква е целта на екипа?
 • Доколко проявленията в дясната колона (за учениците) показват, че целта е постигната? Какво бихте запазили, добавили или променили?
 • Кои стратегии са решили да ползват? Доколко стратегията би довела до постигане на целта и на проявленията в дясната колона?
 • Ако имате идеи за допълване – коментирайте ги! Особено е важно при проявленията на ученика в центъра.

Инструкция 

В смесен училищен екип

Стъпка 2  (20 минути)

Членовете на екипите се преместват в една стая по следния принцип:

АНДРОМЕДА

Училище …

Отива при училище ….

Свищовска професионална гимназия “Алеко Константинов”, Свищов

СУ “Емилиян Станев”, Велико Търново

Национална гимназия за Приложни Изкуства Тревненска школа, Трявна

Основно училище “Христо Смирненски”- Карнобат

ПГ по компютърни науки и математически анализи “Проф. Минко Балкански”, Стара Загора

И

НУ “Свети Климент Охридски”, Чирпан

Основно училище “Христо Ботев”, Лопян

(Лопян чете на Стара Загора, Стара Загора – на Чирпан, Чирпан – на Лопян)

МЛЕЧНИЯТ ПЪТ

Училище …

Отива при училище ….

СУ “Христо Ботев”, Козлодуй

ОУ “Петко Р. Славейков”, Варна

ОУ “Христо Ботев”, Търнава

ОУ “Христаки Павлович”, Дупница

ПГ по текстил и моден дизайн, Варна

ПГ по селско стопанство “Никола Пушкаров”, Попово

СУ “Стоян Заимов”, Плевен

Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация “А. С. Попов”, София

Ще има ментор или обучител в групата при вас.

Споделете обратната връзка по следния алгоритъм:

 1. Изберете кое училище първо да дава обратна връзка
 2. Членовете на екипа на това училище споделят своите коментари по въпросите от стъпка 1
 3. Двете училища дискутират обратната връзка с цел развиване на идеите.
 4. Алгоритъмът се повтаря при второто училище.

! Важно! При споделянето дайте пространство на другата група да обясни по какъв начин си представя използването на стратегията – невинаги е ясно от написаното.

Инструкция 

В собствен училищен екип

Стъпка 3  (5 минути)

Членовете на екипите на всяко училище се връщат в собствените си стаи в Зуум. 

Обсъждат какво биха променили с цел маркиране на промените – ще имате възможност да ги разпишете подробно след обучението.